Στην ημερίδα με θέμα «Hybrid Parks (Υβριδικά Πάρκα) : Πάρκα και βιώσιμη ανάπτυξη» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «HYBRID PARKS»-INTERREG IVC και υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , συμμετείχε ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ.Χαράλαμπος Κόκκινος όπου και πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία της εν λόγω ημερίδας.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρουν τα πάρκα για την επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG III C, 2000-2006 ενώ συμμετέχουν τα 27 μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 405,1 εκ. ευρώ. Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται στα 321 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 302 εκ. ευρώ αφορούν χρηματοδότηση έργων και τα υπόλοιπα 19 εκ. ευρώ Τεχνική Βοήθεια. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ ανέρχεται στο 85% για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, καθώς και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Για την επίτευξη της συνεργασίας σε όλες τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, συγχρηματοδοτούνται δράσεις ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τις προτεραιότητες 1. Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης και 2. Περιβάλλον και Πρόληψη Κινδύνων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ