Ειδήσεις

«Σφαγή» υποψηφίων ανδρών στα ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Συνδυασμών

Μειωμένα κατά 10 υποψηφίους θα είναι τα ψηφοδέλτια στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, στις 26 Μαΐου 2019 και όπου χρειασθεί β’ γύρος, στις 2 Ιουνίου.
Επίσης, η επόμενη θητεία περιφερειαρχών θα είναι τετραετής.
Aν η συγκρότηση των ψηφοδελτίων των υποψηφίων στον Δήμο Ρόδου αποτελεί «σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες», όπως έγραψε χθες η «δημοκρατική», στα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για τις εκλογές στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναμένεται στην κυριολεξία «σφαγή» μετά και την εφαρμογή της νέας ποσόστωσης αφού ενώ ο Καλλικράτης προέβλεπε 17 εκ των υποψηφίων να είναι γυναίκες ο Κλεισθένης αυξάνει τον αριθμό σε 29.
Αυτό για τους συνδυασμούς του 2014, που θα αναμετρηθούν εκ νέου στις εκλογές μεταφράζεται σε «κόψιμο» ανδρών που μετείχαν στους συνδυασμούς.
Για να αντιληφθεί κανείς μάλιστα την «εμπλοκή» που προκύπτει μόνο στον συνδυασμό του περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου ο αριθμός των ανδρών υποψηφίων θα πρέπει να μειωθεί κατά 20!
Πιο συγκεκριμένα οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέγονται στο σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου από τα Δωδεκάνησα είναι 34 και από τις Κυκλάδες 17.
Με τον Καλλικράτη ο αριθμός των υποψηφίων από τα Δωδεκάνησα ανέρχετο σε 52 και με τον Κλεισθένη πλέον σε 45. Από τις Κυκλάδες με τον Καλλικράτη σε 29 και με τον Κλεισθένη σε 26.
Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από 81 μειώνεται σε 71 και εξ αυτών οι 29 θα πρέπει να είναι γυναίκες.
Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι από τα Δωδεκάνησα κατανέμονται με τον Κλεισθένη ως εξής:
Από την Ρόδο 29, από την Κω 9, από την Κάλυμνο 5 και από την Κάρπαθο 2.
Στις Κυκλάδες ως εξής:
Από την Σύρο 4, από την Θήρα 4, από την Νάξο 4, από την Πάρο 3, από την Μύκονο 3, από την Μήλο 2, από την Τήνο 2, από την Κέα – Κύθνο 2 και από την Ανδρο 2.
Θυμίζουμε ότι με τον νέο Νόμο περάσαμε σε μία άλλη λογική διότι, όσοι περιφερειάρχες εκλεγούν τη δεύτερη Κυριακή θα είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που πρότειναν και ενεκρίθη από τους πολίτες.
Δεν αποκλείεται μάλιστα η παράταξη του εκλεγμένου περιφερειάρχη να έχει λιγότερους συμβούλους από αυτή της μείζονος αντιπολίτευσης. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που ο εκλεγείς κατά τον δεύτερο γύρο, ήταν δεύτερος την πρώτη Κυριακή.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες προέρχονται από τους συμβούλους που εξελέγησαν και δεν αναλαμβάνουν την θέση χωρίς να αναμετρηθούν στις εκλογές ενώ στην στελέχωση με αντιπεριφερειάρχες υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.
Η ποσόστωση των γυναικών στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων αυξάνεται από το 30% στο 40%.
Με τον «Κλεισθένη», οι υποψήφιοι ανά συνδυασμό θα αναλογούν σε 30% περισσότερους σε σχέση με τις έδρες.
Η απλή αναλογική και ο μικρός αριθμός ψήφων που απαιτείται για να εκλεγεί τουλάχιστον ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, αναμένεται να εκτοξεύσουν στα ύψη τον αριθμό των συνδυασμών που θα κατέβουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Το άρθρο 34 του “Κλεισθένη” προβλέπει τα παρακάτω για την κατανομή των εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια:
1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.
2. Αν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.3. Εδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφόσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών.
5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.
6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.
8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.
Εδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.
9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου