Τοπικές Ειδήσεις

N. Kαραμαρίτης: Ικανοποίηση για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε θέματα υγείας

Την ικανοποίησή του εξέφρασε σε δηλώσεις του, ο αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λίνδου και Νότιας Ρόδου, κ. Νίκος Καραμαρίτης, μετά την επίσκεψη και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστο Ροϊλό για τα θέματα υγείας στη Ν.Ρόδο:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που οι προτάσεις μου για τα προβλήματα υγείας της περιοχής μας, που αφορούν στην στελέχωση του Πολυδύναμου Ιατρείου Γενναδίου και του Ιατρείου Λίνδου με ιατρούς και ασθενοφόρα, καθώς και στην στελέχωση του Κέντρου Υγείας Έμπωνας με ασθενοφόρο, έγιναν δεκτές και υιοθετήθηκαν από το δήμαρχο κ. Αντ. Καμπουράκη και τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστο Ροϊλό. Μετά από δέσμευση του κ. Ροϊλού, προχωράμε στην υλοποίηση και την επίλυση των χρόνιων αυτών προβλημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας!»
Αναλυτικότερα, ο κ. Καραμαρίτης στις προτάσεις που έχει καταθέσει, αναφέρει –μεταξύ άλλων- τα εξής:

Προτάσεις για την στελέχωση με ασθενοφόρα των ιατρείων των ενοτήτων Λινδίων, Νότιας Ρόδου και Αταβύρου (Κ.Υ. Έμπωνας).
Όταν έγινε η κατανομή των Δομών υγείας στο νησί μας δεν ελήφθησαν υπόψη οι χιλιομετρικές αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν τα ασθενοφόρα για τη μεταφορά ενός ασθενούς από τα χωριά των Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Λίνδου και Αταβύρου στο Νοσοκομείο της Ρόδου με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές λόγω καθυστερημένης μεταφοράς του ασθενούς.
Το Ε.Κ.Α.Β. Ρόδου δεν έχει επεκταθεί σε όλο το νησί και έτσι έχουν μείνει χωρίς ασθενοφόρο περιοχές οι οποίες παλαιότερα εξυπηρετούνταν από τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας ή των περιφερειακών ιατρείων (Γενναδίου).
Το μεγάλο πρόβλημα στις διακομιδές των ασθενών στον τόπο μας προέκυψε, όταν μετά από πρόταση του Υπ.Υγείας έγινε μετάταξη των οδηγών των ασθενοφόρων των Κ.Υ. και των Π.Ι. (Γενναδίου) στο Ε.Κ.Α.Β. με τη δικαιολογία ότι μ’ αυτόν τον τρόπο το Ε.Κ.Α.Β. θα κάλυπτε τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού. Στη συνέχεια, αφού το Ε.Κ.Α.Β. πήρε όλους τους οδηγούς, ζήτησε να προσληφθούν και διασώστες, προσλήψεις οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Επίσης, ζητήθηκε να στελεχωθεί με 11μελές πλήρωμα κάθε ασθενοφόρο και για τις τρείς βάρδιες προκειμένου να κινηθεί το ασθενοφόρο. Με αυτόν τον τρόπο έμειναν τα Κ.Υ. χωρίς οδηγούς και ασθενοφόρα, τα οποία παροπλίστηκαν. Τα ασθενοφόρα των Κ.Υ. λειτουργούσαν μόνο με τον οδηγό και με συνοδεία ιατρο, όπου κρινόταν απαραίτητο και πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες υποβοηθώντας το έργο του Ε.Κ.Α.Β. Σήμερα έχουμε σοβαρές αντιδράσεις από τους κατοίκους του Έμπωνα και της Νότιας Ρόδου, επειδή δεν υπάρχει στο Κέντρο Υγείας ασθενοφόρο.
• Χρειαζόμαστε δύο ασθενοφόρα τα οποία θα παραχωρηθούν στα Κ.Υ. Ένα με έδρα το Κ.Υ. Έμπωνας και ένα με έδρα το Κ.Υ. Αρχαγγέλου το οποίο θα διατεθεί στο ιατρείο Λίνδου ή στο Πολυδύναμο ιατρείο Γενναδίου.
• Τα ασθενοφόρα αυτά μπορούν να παραχωρηθούν είτε από το νοσοκομείο είτε από την ΠΝΑι είτε από το Ε.Κ.Α.Β. είτε από την ΕΞΡ ή να αγοραστούν από το Δήμο Ρόδου καινούργια ή μεταχειρισμένα.
• Διάθεση οδηγών από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική εφόσον υπάρχουν οδηγοί με τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 78.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οδηγοί με τα προσόντα αυτά, τότε θα εκπαιδευτούν ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών από το Ε.Κ.Α.Β. ή το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς Ρόδου της ΠΝΑι.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων οδηγών, μπορούμε να προσλάβουμε με οκτάμηνες συμβάσεις οδηγούς, τουλάχιστον οκτώ (8) τον αριθμό οι οποίοι είναι ήδη εκπαιδευμένοι από το Ε.Κ.Α.Β. (υπάρχουν πολλοί στη Ρόδο). Έτσι καλύπτουμε και τις τρεις βάρδιες ανά Κ.Υ.
• Στα ασθενοφόρα των Κ.Υ. θα επιβαίνει ιατρός ή νοσηλευτής, όταν κρίνεται απαραίτητο κατά τη μεταφορά των ασθενών.
Προτάσεις για την στελέχωση με ιατρούς και λοιπό προσωπικό του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου και του ιατρείου της Λίνδου
Στο Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη στις 26/02/2021 ελήφθη ομόφωνη απόφαση να ζητηθεί από τη Β΄ Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, καθώς και από το Υπουργείο Υγείας η άμεση στελέχωση με ιατρούς και προσωπικό του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Νότιας Ρόδου.
Η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ορθή και η συνδρομή από τη Δημοτική Αρχή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.
Δυστυχώς, απαιτούνται τουλάχιστον 2 με 2 ½ χρόνια για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από το Α.Σ.Ε.Π. με την προϋπόθεση ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον τουλάχιστον όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό για το λόγο ότι το Γεννάδι και η Λίνδος βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου το κόστος διαβίωσης (διαμονή, διατροφή και μεταφορικά) είναι πολύ υψηλό. Για τον παραπάνω λόγο η στελέχωση των ιατρείων θα πρέπει να γίνει με εναλλακτικούς τρόπους παράλληλα με τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π.
Μέχρι να δοθεί οριστική λύση με μόνιμους ιατρούς, τα δύο ιατρεία μπορούν να λειτουργήσουν με επικουρικούς ιατρούς ή ιατρούς υπαίθρου, οι οποίοι θα λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση από τους Ο.Τ.Α πέρα του μισθού τους.
Με λίγα λόγια ο Ν. 4213/2013 προβλέπει ότι η Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού μπορούν να παρέχουν στέγη και φαγητό σε ιατρούς επικουρικούς ή ιατρούς υπαίθρου οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές σε άγονα ιατρεία στα νησιά. Μετά από πολλές συζητήσεις στο Υπ.Υγείας οι αρμόδιοι πείστηκαν και τροποποίησαν με το Ν. 4368/2016 τις παραπάνω παροχές σε χρηματική αποζημίωση από τους Ο.Τ.Α. και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να αποζημιώνουμε τους επικουρικούς ιατρούς και του ιατρούς υπαίθρου νόμιμα. Οι Επικουρικοί ιατροί είναι ιατροί με ειδικότητα οι οποίοι δεν έχουν μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο και καλύπτουν κενά στις μονάδες υγείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως τριετία.
Πέρα από τους αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούν σήμερα στο Γεννάδι και στη Λίνδο, θα ζητήσουμε έξι (6) επικουρικούς ιατρούς (3 για το Γεννάδι και 3 για τη Λίνδο) των κάτωθι ειδικοτήτων:
– Δύο (2) θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
– Μία (1) θέση Παιδιατρικής
Ως προς τη νομιμότητα τοποθέτησης ιατρών στο ιατρείο Λίνδου λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Φ.Ε.Κ. και δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε οργανισμό, οι επικουρικοί θα διατεθούν στη Λίνδο μέσω του Κέντρου Υγείας Αρχαγγέλου.
Είναι πιο εύκολο σε έναν επικουρικό ιατρό ή ιατρό υπαίθρου να αποδεχθεί να καλύψει την κενή θέση λόγω των κινήτρων που δίνονται σε αυτούς σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, κίνητρα τα οποία δεν δίνονται σε μόνιμους ιατρούς.
Συμπερασματικά ο ιατρός αυτός θα εισπράττει 1) το βασικό του μισθό, 2) την αποζήμιωση των 450€ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία θεσπίστηκε με τους παραπάνω νόμους και 3) αποζημίωση 400€ από το Υπουργείο Υγείας. Αποζημίωση μεγαλύτερη ή μικρότερη μπορεί να θεσπίσει και ο Δήμος, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Προτείνω το ποσό των 450€) Το μέτρο αυτό χρησιμοποιούν, εκτός από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και οι λοιπές Περιφέρειες της Ελλάδος, Δήμοι, ακόμη και Δήμοι μικρών νησιών ως κίνητρο αύξησης του πληθυσμού τους, καθώς και το Υπουργείο Υγείας.
• Το Υπ.Υγείας και η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου έχει δεσμεύσει πιστώσεις για επικουρικούς και ιατρούς υπαίθρου για το έτος 2021.
• Θα αποστείλουμε στο Υπ,Υγείας και στη 2η .Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου πίνακες με τα ιατρεία που θέλουμε οι ιατροί να λαμβάνουν την αποζημίωση. Δίπλα από τις θέσεις αυτές θα υπάρχουν σύμβολα που θα επεξηγούν ποιος φορέας δίνει την αποζημίωση και το ποσό.
Για παράδειγμα αν η αποζημίωση δίνεται από την ΠΝΑι μπαίνει δίπλα στη θέση* αστερίσκος, αν δίνεται από το Υπ.Υγείας μπαίνει δίπλα στη θέση# δίεση, αν δίνεται από το Δήμο Ρόδου μπαίνει δίπλα στη θέση Ò το αρχικό γράμμα του Δήμου μας.
• Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα βλέπουν στο βιβλίο της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραίως και Αιγαίου το ιατρείο και την ειδικότητα που επιδοτείται. Επίσης, θα βλέπουν τα επιπλέον ποσά που θα εισπράττουν πέρα από το μισθό τους από την Περιφέρεια, το Δήμο ή και το Υπουργείο Υγείας.
Π.χ. βασικός μισθός 1.000€ + 450€ από την Περιφέρεια + 450€ από το Δήμο + 400€ από το Υπουργείο Υγείας. (δεν είναι απαραίτητο να δίνεται αποζημίωση από όλους τους Φορείς, εξαρτάται από το ενδιαφέρον κάλυψης των θέσεων).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου