Ειδήσεις

Εγκύκλιος-συγχωροχάρτι για έκπτωτους δημάρχους

Μείζον πολιτικό θέμα προκύπτει από μια φαινομενικά «αθώα» παράλειψη στην εγκύκλιο 14 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δημοτικές εκλογές που καλύπτει τις άνομες πράξεις μιας σειράς δημοτικών αρχόντων οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από τη Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος, ενώ στην αντίστοιχη εγκύκλιο για τις εκλογές στις Περιφέρειες αναφέρεται ρητά μεταξύ των υπολοίπων άνομων πράξεων και η καταδίκη για παράβαση καθήκοντος.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, κώλυμα εκλογιμότητας σε οποιοδήποτε αξίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν «όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 236, παρ. 1γ του ν. 3852/ 2010 μετά από αμετάκλητη καταδίκη, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι, για κακούργημα ή για τα αδικήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της ψευδής βεβαίωσης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών και της παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της λαθρεμπορίας κατά τη δημοτική περίοδο 1.1.2011-31.8.2014. Για τη συνδρομή του κωλύματος αυτού απαιτείται η σχετική καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου να είναι αμετάκλητη, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά άρθρο 236 του ν. 3852/ 2010.

Η παράλειψη είναι όσα αναφέρονται στον επικαλούμενο νόμο 3852/2010 και στο άρθρο 14 στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι«κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επομένη της έκπτωσης δημοτική περίοδο. Τα επίμαχα σημεία που αφαιρέθηκαν στην εγκύκλιο είναι:
1. Η αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, και
2. Η χρονική περίοδος τέλεσης του αδικήματος και της καταδίκης από το « ισχύει για την επομένη της έκπτωσης δημοτική περίοδο» στην περίοδο από 1.1.2011 μέχρι 31.8.2014.
έτσι λοιπόν οι καταδικασθέντες με αμετάκλητη απόφαση μέχρι 31.12.2010 για παράβαση καθήκοντος δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Η εκλογή περιφερειαρχών

Στην εγκύκλιο όμως με αριθμό 13 του υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στη διεξαγωγή των περιφερειακών εκλογών αναγράφεται ρητά και ως κώλυμα εκλογιμότητας η αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος κατά τη διανυόμενη περίοδο! Το πλήρες κείμενο της αντίστοιχης εγκυκλίου είναι το ακόλουθο: « Όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους, κατόπιν αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010, κατά τη διανυόµενη περιφερειακή περίοδο».

Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι κάποιοι καταδικασθέντες άσκησαν πιέσεις για να «ξεχαστούν» οι επίμαχες φράσεις και να αποδοθούν «λευκοί» στην εκλογική τους πελατεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις διαπιστώθηκε η παράλειψη στην εγκύκλιο έγιναν διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Matrix24.gr ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου υπέγραψε διόρθωση η οποία όμως λιμνάζει στο γραφείο του αρμόδιου υπουργού κ. Ι. Μιχελάκη.

Και (ν)τροπολογία!

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι για το ίδιο θέμα πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προσπάθησαν δύο φορές να καταθέσουν «στο παρά πέντε» των αυτοδιοικητικών εκλογών μια περίεργη τροπολογία, σε νομοσχέδιο που αφορούσε τα υδατορέματα, βάσει της οποίας θα δινόταν άφεση αμαρτιών στους παρανομούντες και καταδικασθέντες εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πράξεις και καταδίκες που αφορούσαν τη χρονική περίοδο πριν από την 1η/1/2011!

Όπως αποκάλυψε σε δημοσίευμά του ο δημοσιογράφος Μάκης Νοδάρος μεταξύ των βουλευτών που υπογράφουν τη σχετική τροπολογία βρίσκεται η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλεία Διονυσία Αυγερινοπούλου, που τυγχάνει να είναι ανιψιά του έκπτωτου δημάρχου Ζαχάρως Πανταζή Χρονόπουλου, ο οποίος και θα ήταν ένας από τους ωφελημένους της τροπολογίας.

Ο κ. Χρονόπουλος καταδικάστηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος που εκδόθηκε το 2010 και κηρύχθηκε έκπτωτος με Διαπιστωτική Πράξη στις 9.9.2011 βάσει του Ν. 3852/2010 από τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λόγω της αμετάκλητης καταδίκης του για παράβαση καθήκοντος με βάση την 124-125/2010 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών, η οποία επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη του το 2008 από το Τριμελές Εφετείο Πατρών.

Το απίστευτο είναι ότι η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή δύο φορές αλλά δεν πέρασε. Αρχικά στις 2 Απριλίου 2014 μπήκε ως προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και προέβλεπε να έχει αναδρομική ισχύ η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του Ν.3852/2010 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.7 του Ν.4071/2010, από 1.1.2011! Την τροπολογία υπογράφουν οι βουλευτές της Ν.Δ. Ταμήλος Μιχαήλ, Αυγερινοπούλου Διονυσία, Τσιάρας Κωνσταντίνος και Κέλας Χρήστος. Απορρίφθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών.
Στις 10 Απριλίου 2014 η ίδια ακριβώς τροπολογία κατατίθεται εκ νέου ως προσθήκη σε άσχετο(!) νομοσχέδιο με τίτλο «Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρύθμισης Θεμάτων για τα Υδατορέματα – Ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας» και υπογράφεται από τους βουλευτές της Ν.Δ. Ταμήλο Χρήστο, Διονυσία Αυγερινοπούλου, Τσιάρα Κωνσταντίνο και Γιώργο Κοντογιάννη. Ομως και αυτή τη φορά δεν ψηφίζεται καθώς κρίνεται ως εκπρόθεσμη!
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4071/ 2012 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 περίπτωση γ’ του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 ως εξής:
«1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία.
Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου