Ειδήσεις

Όλο το ασφαλιστικό νομοσχέδιο – Οι 25 μεγάλες αλλαγές σε εισφορές και συντάξεις

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση, με το οποίο προσαρμόζονται οι συντάξεις και οι εισφορές των μη μισθωτών με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ αναφορικά με τον νόμο Κατρούγκαλου. Παράλληλα, στο ν/σ προβλέπεται μείωση των εισφορών για τους μισθωτούς.

Κομβικό στοιχείο του ν/σ Βρούτση είναι, επίσης, η ενοποίηση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ σε ένα κοινό υπερταμείο, τον “Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης” (e-ΕΦΚΑ).

Το εν λόγω νομοχέδιο, το προσχέδιο του οποίου αποκάλυψε το Capital.gr, προβλέπει 104 άρθρα.

Το νομοσχέδιο θα μείνει σε “δημόσια διαβούλευση” έως τις 7 Φεβρουαρίου. Έπειτα, θα έλθει στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και πιο μετά στην ολομέλεια. Στόχος είναι η ψήφισή του έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στα κύρια σημεία του το νομοσχέδιο φέρνει αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019, ένα νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών για τους επαγγελματίες και τους αγρότες από τον τρέχοντα μήνα, αλλά και  μείωση εισφορών των μισθωτών κατά 0,9% τον ερχόμενο Ιούνιο.

Σε σχέση με το προσχέδιο, όμως, το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση προβλέπει μία αλλαγή αναφορικά με τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό, εκτός από τις αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Συγκεκριμένα, το  νομοσχέδιο αναφέρει πως με το προβλεπόμενο από τον προϋπολογισμό κονδύλι ύψους 0,5% το 2020 (πάνω από 900 εκατ. ευρώ) θα καλύπτεται γενικά “η δαπάνη πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας” και όχι η δαπάνη για μία “εφάπαξ παροχή” προς τους συνταξιούχους, όπως προέβλεπε το προσχέδιο.

Πιο αναλυτικά, οι 25 βασικές πτυχές του νομοσχεδίου Βρούτση προβλέπουν τα ακόλουθα :

1. Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις με πάνω από 30 έτη ασφάλισης

Από 1-10-2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ  
0 15 0,77%
15,01 18 0,84%
18,01 21 0,90%
21,01 24 0,96%
24,01 27 1,03%
27,01 30 1,21%
30,01 33 1,98%
33,01 36 2,50%
36,01 40 2,55%
40,01 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 0,50%

 

Με βάση τα παραπάνω, προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις με ασφάλιση πάνω από 30 έτη.

Θα αφορούν, σύμφωνα, με το νομοσχέδιο όλους τους συνταξιούχους, “παλιούς”, “νέους” και μελλοντικούς.

2. Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις που κόπηκαν το 2016

Αναφορικά με τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις στο επικουρικό, το νομοσχέδιο αναφέρει πως οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31-12-2014. Αυτό ισοδυναμεί με αυξήσεις 30%, κατά μέσο όρο, στις επικουρικές συντάξεις που μειώθηκαν τον Ιούνιο του 2016.

3. Μείωση εισφορών για τους μισθωτούς

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως από 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

– Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 % και κατανέμεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον εργαζόμενο.

– Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

4. Νέο σύστημα εισφορών για τους επαγγελματίες και τους αγρότες

Οι νέες εισφορές για τους επαγγελματίες, θα έχουν –σύμφωνα με το νομοσχέδιο– ως εξής :

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ κατατάσσονται από 1-1-2020 σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ
1η κατηγορία 155
2η κατηγορία 186
3η κατηγορία 236
4η κατηγορία 297
5η κατηγορία 369
6η κατηγορία 500

 

Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, της οποίας το ποσόν της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί:

 

Ειδική ασφαλιστική κατηγορία Ποσό εισφοράς σε ευρώ
  93

 

Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για 5 έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους.

Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, κατατάσσονται από 1-1-2020 σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

 

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ
Ασφαλιστικές κατηγορίες Για το 2020 Για το 2021 Για το 2022
1η κατηγορία 87 89 91
2η κατηγορία 104 107 110
3η κατηγορία 132 136 139
4η κατηγορία 166 171 175
5η κατηγορία 207 212 218
6η κατηγορία 280 288 295

 

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Οι εισφορές υγείας

Από 1-1-2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί:

 

Ποσά εισφορών σε ευρώ
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1η κατηγορία 5 50
2η κατηγορία 6 60
3η κατηγορία 6 60
4η κατηγορία 6 60
5η κατηγορία 6 60
6η κατηγορία 6 60

 

Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της οποίας η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά  αντιστοιχεί:

 

Ποσά εισφορών σε ευρώ
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
3 30

 

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι έως και πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους.

Από 1-1-2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ ορίζεται:

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1η(υποχρεωτική) 3 29
2η κατηγορία 3 35
3η κατηγορία 3 35
4η κατηγορία 3 35
5η κατηγορία 3 35
6η κατηγορία 3 35

Εισφορές εφάπαξ για αυτοαπασχολούμενους

Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί και δικηγόροι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1-1-2020 σε 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί:

 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
1η κατηγορία 26
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

 

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης για αυτοαπασχολούμενους

Από 1-1-2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατατάσσονται σε 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022) ποσά εισφορών επικουρικής  σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022)
1η κατηγορία 42 39
2η κατηγορία 51 47
3η κατηγορία 61 56

 

5. Προαιρετική ασφάλιση σε επικουρικό και εφάπαξ

Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται, μετά από αίτησή τους, προαιρετικά:

*Oι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα.

*Οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ), στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρμοζομένων των διατάξεων που διέπουν τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Από 1.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

6. Απαλλαγές εισφορών για τους παράλληλα απασχολούμενους επαγγελματίες

Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες.

7. Εγγυητική ευθύνη του κράτους

Το ασφαλιστικό σύστημα διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της αναδιανομής, της υποχρεωτικότητας, της ανταποδοτικότητας, της ενότητας, της επάρκειας και της βιωσιμότητας του συστήματος. Το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εγγυάται και διασφαλίζει την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

8. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών: “Παγώνει” έως και το 2022

Το νομοσχέδιο ορίζει πως το ανώτατο για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των 6.500 ευρώ αναπροσαρμοζόμενο από 1-1-2023 έως 31-12-2024 κατ΄ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1-1-2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνονται κατ΄έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών . Σημειώνεται πως το “όριο” των 6.500 ευρώ αποτελεί το 10πλάσιο του υφιστάμενου μικτού κατώτατου μισθού. Με άλλα λόγια, το νομοσχέδιο προβλέπει το “πάγωμα” των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών έως το 2022 με “άξονα” τον μικτό κατώτατο μισθό, ο οποίος καθορίστηκε κατά τον περσινό Φεβρουάριο.

9. Ασφάλιση Εξωκοινοβουλευτικών και Μετακλητών Υπαλλήλων

Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, καθώς και οι διοριζόμενοι σε οιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό.

10. Υπολογισμός σύνταξης δημοσίου

Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1-1-2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα ετών από την 1-1-2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1-1-2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα) ετών ασφάλισης. Η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

11. Διαδοχική ασφάλιση

Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις του ενταχθέντα φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:

*1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά από τις οποίες 300 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν τη διακοπή της ασφάλισης για την κρίση του δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος.

*600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

12. Απασχόληση συνταξιούχων

Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Ειδικότερα για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων , επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.

13. Εξαιρέσεις στις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ

Θεσπίζεται εξαίρεση από τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ρητά ότι δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.

14. Καταβολή μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Μόνο όσοι μερισματούχοι του ταμείου έχουν διορισθεί μέχρι την 12-5-2016 ή
διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής σε οποιαδήποτε οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματός τους.

15. Αναπροσαρμογές μετά το 2023

Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1-1-2023 κατ΄ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του 2 και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

16. Συμψηφισμός οφειλών προς το ΕΤΕΑΕΠ

Οφειλές προς το ΕΤΕΑΕΠ των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ή εφάπαξ παροχής από το ΕΤΕΑΕΠ αποσβένυνται με συμψηφισμό με τις συντάξεις και την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ.

17. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Προβλέπεται στο ν/σ πως το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία “Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)” μετονομάζεται από 1-3-2020 σε “Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης”, αποκαλούμενο στο εξής “e-ΕΦΚΑ”. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται “Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)” νοείται εφεξής ο “Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)”.

Στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από 1-3-2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Πάντως, το ν/σ αναφέρει ότι μέχρι την 31-12-2020 εξακολουθούν να εκτελούνται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ όπως κατατέθηκε προ της μετονομασίας του σε e-ΕΦΚΑ και οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των εντασσομένων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται για το ίδιο οικονομικό έτος. Από 1.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του e-ΕΦΚΑ.

18. Μητρώο Ασφαλισμένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

Για την εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ και αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία από το μητρώο του “ΑΜΚΑΕΜΑΕΣ”, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ειδικές ρυθμίσεις για αυτεπάγγελτη εγγραφή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

19. Χορήγηση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών

Το νομοσχέδιο Βρούτση προβλέπει πως το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς λαμβάνονται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται.

20. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)

Με βάση τα στοιχεία των εμπρόθεσμων αρχικά υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) επανελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα η Ασφαλιστική Ικανότητα μισθωτών που δεν έλαβαν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. Από 1η Ιουλίου 2020 όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες υποβολής ΑΠΔ είναι υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ.

21. Ιατρικές Βεβαιώσεις και Γνωματεύσεις

Οι ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας είτε εξαιτίας νόσου είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη και του επιδόματος εργατικού ατυχήματος εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

22. Χορήγηση Παροχών σε χρήμα

Οι ασφαλισμένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) υποβάλλουν για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας, ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από τη γέννηση του τέκνου.

23. Πιστοποίηση Ψηφιακά Διαθέσιμου Ασφαλιστικού Χρόνου

Tο σύνολο των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή συντάξεων και τη μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου συγκεντρώνεται έως 30-04-2020 στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΤΛΑΣ”.

24. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασίας Απονομής Σύνταξης ΑΤΛΑΣ

Οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στο δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

25. Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ)

Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις εφαρμογές του Σπουδαστολογίου των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

πηγή capital.gr

Του Δ. Κατσαγάνη

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου