Aίσθηση προκάλεσε στο νησί η διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του πάρκου του Θέρμαι, ενώ οι φόβοι να μετατραπεί ένα από τα κεντρικότερα σημεία του νησιού, εκ νέου σε… «χαβούζα» διασκεδάστηκαν χθες από την δημοτική αρχή.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική» ο εκκαθαριστής της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» προχώρησε χθες σε βιαία αποβολή της εταιρείας «SWEDCO Ο.Ε.» από το δημοτικό ακίνητο σε εκτέλεση της 201/2017 απόφασης απόδοσης του μισθίου, λόγω οφειλών
Η βίαια αποβολή συντελέστηκε χθες το πρωί παρουσία δικαστικού επιμελητή ενώ από το μίσθιο έχει αφαιρεθεί όλος ο εξοπλισμός της επιχείρησης (ακόμη και τα τζάμια).
Ο εκκαθαριστής, δικηγόρος κ. Μάριος Μαραβέλιας, πρόκειται στις προσεχείς ημέρες να κινήσει την διαδικασία για την διακοπή του χρησιδανείου του Δήμου Ρόδου προκειμένου η διαχείρισή του να επιστρέψει στη δημοτική αρχή κι από εκεί στην ΔΕΡΜ ΑΕ.
Η τελευταία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα προχωρήσει στην αξιοποίησή του με νέο διαγωνισμό ο οποίος τοποθετείται χρονικά στις αρχές του καλοκαιριού.
Εως τότε θα ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό του πάρκου από την υπηρεσία Καθαριότητας και για τον καλλωπισμό του από την διεύθυνση Πρασίνου.
Σε ό,τι αφορά τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους άνω των 250.000 ευρώ, αυτά θα διεκδικήσει ακόμη και με διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ο εκκαθαριστής.
Το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό καθώς εκκρεμεί ανακοπή της εταιρείας κατά της διαταγής απόδοσης του μισθίου ως και αγωγή της για την μείωση του μισθώματος.
Αν δεν τελεσιδικήσει η συγκεκριμένη ένδικη διαφορά της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» με την μισθώτρια είναι αδύνατον να προσδιοριστεί το πραγματικό ύψος της οφειλής.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία της βιαίας αποβολής ήταν μονόδρομος για τον εκκαθαριστή που κινδύνευε να κατηγορηθεί για απιστία.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μισθώτρια κατέβαλε μόλις τρία μισθώματα το έτος 2017 κι ότι την «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» επιβάρυνε φόρος εισοδήματος παρότι δεν τα εισέπραττε.
Δυνάμει του από 23-11-2007 ιδιωτικού συμφωνητικού, αφού προηγήθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ανοικτές προσφορές στον οποίο πλειοδότησε η δικαιοπάροχος της ως άνω εταιρείας «ΚΑΑΜΠΕΡΓΚ ΣΙΒ – ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.», η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» της εκμίσθωσε το Δημοτικό Πάρκο (ακάλυπτο χώρο) εφαπτόμενο στις οδούς Δημοκρατίας και Αλεξάνδρου Διάκου, επιφάνειας 4.600 τ.μ. με υφιστάμενο κτίσμα επιφάνειας 172 τ.μ. περίπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για εμπορική χρήση (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
Η μίσθωση συμφωνήθηκε δωδεκαετής, άρχουσα την 01-12-2007 και λήγουσα την 30-11-2019, με αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 8.000€ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 4%, το οποίο είναι καταβλητέο μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός.
Ήδη μετά τις γενόμενες αναπροσαρμογές το μηνιαίο μίσθωμα κυμαινόταν για το μεν διάστημα από 01-12-2012 έως 30-11-2013 στο ποσό των 9.322,86€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου, για το διάστημα από 01-12-2013 έως 30-11-2014 στο ποσό των 9.695,76€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου και για το διάστημα από 01-12-2014 έως 30-11-2015 στο ποσό των 10.083,59€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου.
Η μισθώτρια παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» δεν τηρούσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με την απόφαση μέχρι την έκδοσή της όφειλε το συνολικό ποσό των 213.440,70€. Το δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του διέταξε την εταιρεία ή οποιονδήποτε άλλο έλκει δικαιώματα από αυτήν να αποδώσει στην «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» τη χρήση του ως άνω περιγραφομένου μισθίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ