Με Προεδρικό Διάταγμα από 10.07.2018, που εκδόθηκε με πρό́ταση του υπουργού́ Εξωτερικών και σύμφωνα με τις διατά́ξεις του άρθρου 36 του Συντάγματος και των άρθρων 10, 12 παρ. 1 και 71 του κυρωτικού ν. 90/1975 καθώς και του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 3566/2007, το οποίο δημοσιεύθηκε προχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναγνωρίζεται ο Γεώργιος Τσέλιος του Κωνσταντίνου, ως Επίτιμος Πρόξενος της Νορβηγίας με έδρα την Ρόδο και δικαιοδοσία στα νησιά της Δωδεκανήσου, πλην της νήσου Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ