Ακόμη μια αγωγή σε βάρος ασφαλιστικού συμβούλου, που φέρεται να εξαπάτησε επενδυτές με εικονικά αμοιβαία κεφάλαια, υποβλήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Ενάγων είναι ένας κάτοικος της Ιαλυσού, που στρέφεται και κατά της ασφαλιστικής εταιρείας αλλά και της θυγατρικής της, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια.
Με την αγωγή, που υπέβαλε ο δικηγόρος του κ. Κ. Χαλκιάς, διεκδικεί ως χρηματική ικανοποίηση για θετική ζημία το ποσό των 274.100 ευρώ και για ηθική βλάβη το ποσό των 199.956,00 ευρώ.
Ο ενάγων τυγχάνει πολιτικός μηχανικός και είχε ήδη από τα πρώτα έτη της επαγγελματικής του απασχόλησης καταφύγει σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του.
Για τον λόγο αυτό κατήρτισε, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, ατυχημάτων και συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα τόσο για εκείνον όσο και για τη σύζυγό του.
Με τον εναγόμενο ασφαλιστικό σύμβουλο ήλθε, όπως εκθέτει, σε επαφή για πρώτη φορά κατά το έτος 2002, όταν τον επισκέφθηκε υπό την ιδιότητα του «εκπροσώπου» του ασφαλιστικού ομίλου στο τεχνικό γραφείο που διατηρούσε.
Φέρεται να τον έπεισε ότι ήταν ασύμφορο να εξακολουθήσουν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα και να μετατρέψει μέρος του προγράμματος ασφάλισης ατυχημάτων, σε επενδυτικό πρόγραμμα με αμοιβαία κεφάλαια.
Προέβη τότε με δύο καταβολές σε επένδυση ύψους 86.000 ευρώ και του παρέδωσε στην πορεία τον Δεκέμβριο του 2007 συμβόλαιο συνολικού ύψους 126.350 ευρώ.
Στην πορεία προχώρησε και σε άλλες επενδύσεις και το συνολικά επενδυμένο κεφάλαιό του ανήλθε εντέλει στο ποσό των 214.100 ευρώ.
Περί τις αρχές Μαΐου 2010 έγινε ευρέως γνωστό στην κοινωνία της Ρόδου ότι ο πρώτος εναγόμενος, επ’ ευκαιρία της δραστηριότητάς του, προέβη στην έκδοση πλείστων πλαστών βεβαιώσεων και συμβάσεων ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων προς συναλλασσόμενους με τις εταιρείες του ομίλου.
Αμέσως μόλις έμαθε ο ενάγων τα παραπάνω έσπευσε στα γραφεία του ομίλου στη Ρόδο, προκειμένου να ελέγξει το κύρος των επενδυτικών του τίτλων και η εταιρεία του δήλωσε ότι ήταν πλαστές.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ