Στον «αέρα» οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Στον «αέρα», μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο από το Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκονται από τον Απρίλιο του 2015 οι αποφάσεις του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, για την επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών στις υπηρεσίες, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Ρόδου, προέβη σε τοποθετήσεις υπαλλήλων που κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στην πορεία υπέβαλε προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνεδρίο, ένταλμα πληρωμής, που αφορούσε στα ειδικά επιδόματα που απολαμβάνουν.
Ο πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γύρισε το ένταλμα αθεώρητο στο Δήμο Ρόδου εκφράζοντας την άποψη ότι οι κρίσεις των προϊσταμένων που έγιναν τυγχάνουν μη νόμιμες.
Πιο συγκεκριμένα έκρινε ότι η σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που βαθμολόγησε τους υπαλλήλους, είναι παράνομη καθώς συμμετείχαν σ’ αυτό ως πρόεδρος και μέλη, υπάλληλοι που αξιολογήθηκαν και τελικώς κατέλαβαν καίριες θέσεις στη δημοτική μηχανή. Θεωρεί δηλαδή ότι υπήρχε σαφές κώλυμα, που παρακάμφθηκε.
Από την άλλη η δημοτική αρχή, που επανυπέβαλε το ένταλμα και εξαιτίας της διαφωνίας εκκρεμεί προς έλεγχο στο αρμόδιο κλιμάκιο, υποστηρίζει ότι οι υπάλληλοι μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν συζητείτο η αξιολόγηση των ίδιων ή συγγενών τους, απείχαν από τη συνεδρίαση, πράγμα που αναφέρεται στο οικείο πρακτικό, που πάντως υπογράφουν.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό καθώς σε περίπτωση ακύρωσης των αποφάσεων του δημάρχου και επανάληψης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών και προϊσταμένων, θα κριθούν με βάση νέο νόμο, που εξαιρεί από τις κρίσεις εκείνους της κατηγορίας Γ’.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ