Τρεις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου για την υπαγωγή ισάριθμων κατοίκων της Ρόδου στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών (νόμος Κατσέλη) έχουν προκαλέσει αίσθηση.
Στην πρώτη υπόθεση η αίτηση υποβλήθηκε από έναν 60χρονο κάτοικο Ρόδου, έγγαμο πατέρα δύο ενήλικων τέκνων.
Εργαζόταν ως οικοδόμος σε οικοδομική εταιρεία μέχρι το 2010, το δε εισόδημά του ανερχόταν στο ποσό των 15.000-16.000 ευρώ ετησίως ενώ το ποσό, που έπρεπε να καταβάλει προς εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς πιστώτριες ανερχόταν στο ποσό των 380 ευρώ μηνιαίως και ήταν μέσα στα περιθώρια των οικονομικών του δυνατοτήτων.
Εκτοτε λόγω της οικονομικής κρίσης, που έπληξε τη χώρα και κατ’ επέκταση τον κλάδο των οικοδομών εργάζεται ελάχιστες ημέρες τον χρόνο με αποτέλεσμα το εισόδημά του να έχει συρρικνωθεί και τα ένσημά του τα τελευταία χρόνια να μην επαρκούν ώστε να λάβει το προβλεπόμενο επίδομα από τον ΟΑΕΔ, ενώ το έτος 2008 του παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Αποτέλεσμα των σοβαρότατων προβλημάτων υγείας του είναι η αδυναμία του πλέον να εργαστεί.
Η σύζυγός του δεν εργάζεται ούσα μακροχρόνια άνεργη. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του το έτος 2008 ανήλθε στο ποσό των 11.334,62 ευρώ το έτος 2009 σε 7.944,49 ευρώ, το 2010 σε 6.189,97 ευρώ, το 2011 σε 7.622,72 ευρώ, το 2012 σε 4.789, το 2013 σε 8.456 ευρώ, το 2014 ήταν μηδενικό.
Λόγω της σημαντικής μείωσης του εισοδήματός του, που οφειλόταν στην γενική πτώση των οικοδομικών εργασιών, σε συνδυασμό με τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας του και τα υψηλά επιτόκια των καταναλωτικών δανείων που έλαβε, έχει περιέλθει από το έτος 2011 χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του.
Εχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 42.112,5 ευρώ σε τρεις τράπεζες.
Εχει στην πλήρη νομή και κατοχή του μια ισόγεια εργατική κατοικία 80 τ.μ., και δύο επιβατηγά αυτοκίνητα παλαιότητας 25 ετών και 17 ετών
Το δικαστήριο καθόρισε τις μηνιαίες επί 8 μήνες καταβολές του στα δάνεια του σε 60 ευρώ, που θα καταβάλλονται σύμμετρα προς τις πιστώτριες μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός.
Εξαίρεσε από την εκποίηση την ισόγεια εργατική κατοικία του και καθόρισε το καταβλητέο από τον αιτούντα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας συνολικό ποσό σε 38.512 ευρώ, που θα καταβληθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 213,95 ευρώ σε χρονικό διάστημα 180 μηνών και οι οποίες θα αρχίσουν τον πρώτο μήνα μετά τη συμπλήρωση διετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, θα γίνονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός, θα γίνουν χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα διαρκέσουν 15 έτη και με τις οποίες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι απατήσεις των πιστωτριών.
Ως συνήγορος του παρέστη ο δικηγόρος κ. Σάββας Αλεξάνδρου.
Στην δεύτερη υπόθεση η αίτηση υποβλήθηκε από μια 54χρονη κάτοικο Ρόδου, που βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγό της, με τον οποίον έχει αποκτήσει πέντε τέκνα από τα οποία τα τέσσερα είναι ενήλικα και το ένα ανήλικο.
Από τα ενήλικα τέκνα της το ένα ηλικίας 19 ετών φοιτά ακόμη στο λύκειο ενώ τα άλλα δύο τέκνα της είναι προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς της αν και ενήλικα καθόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% .
Κατοικεί με τα τέσσερα τέκνα της σε ιδιόκτητο ακίνητο επιφανείας 55 τ.μ.. Από το έτος 2013 η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της αφενός λόγω του γεγονότος της μετοίκησης του εν διαστάσει συζύγου της σε άλλη κατοικία, το εισόδημα του οποίου άλλωστε μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμβάλει στις οικογενειακές δαπάνες αφετέρου λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας, που αντιμετωπίζουν τα δύο ενήλικα τέκνα της εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων.
Το συνολικό λοιπόν ποσό που οφείλει στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στα 61.772,03 € .
Το δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη της για πέντε χρόνια συνολικά με μηνιαίες καταβολές ποσού 130 € συμμέτρως διανεμόμενες, οι οποίες θα αρχίσουν το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της και της επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλλει προς μια πιστώτρια τράπεζα, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, ποσό 133,21 € μηνιαίως για 240 μήνες.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Στέλλα Χατζημανώλη.
Στην τρίτη υπόθεση η αίτηση υποβλήθηκε από έναν 58χρονο Ροδίτη, διαζευγμένο πατέρα δύο ενήλικων παιδιών.
Εργάζεται ως σερβιτόρος για την τουριστική σεζόν ήτοι για έξι μήνες περίπου κάθε έτος, λαμβάνει δε για την εργασία του μηνιαίως το ποσό των 680 ευρώ περίπου. Εχει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% στην κυριότητα νομή και κατοχή του ένα επιβατικό αυτοκίνητο, η σημερινή αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ περίπου και δεν διαθέτει άλλο περιουσιακό στοιχείο. Διαμένει σε κατοικία, που εκμισθώνει με μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ. Ο αιτών έχει αναλάβει οφειλές προς τις πιστώτριες, που ανέρχονται στο ποσό των 55.062,43 ευρώ.
Το δικαστήριο καθόρισε τις επί πενταετία (για εξήντα μήνες) μηνιαίες καταβολές του προς τις πιστώτριές του στο ποσό των 80 ευρώ, που θα καταβάλλονται σύμμετρα μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός και απαγορεύει την εκποίηση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του ήτοι του ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% στην κυριότητα νομή και κατοχή του αυτοκίνητου.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Κοπανάκης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ