Τοπικές Ειδήσεις

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τη χρηματοδότηση των Δημοτικών Λουτρών στη Μεσαιωνική πόλη

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (αρ. Φύλλου 2874), η με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/46281/37 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, για τη χρηματοδότηση στο 100% του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης νήσου Ρόδου».

Ο Δήμος Ρόδου, δια της απόφασης, λαμβάνει το χρηματικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2.320.341,47€) για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης νήσου Ρόδου».

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με την ένταξη του Δήμου Ρόδου στο πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις ως στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου) με ID 16873, που έχει ως στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κωδικό έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035.

Με την ίδια απόφαση, αποφασίζεται η απόδοση προκαταβολής 40% επί του προϋπολογισμού του ενταγμένου έργου στο Δήμο Ρόδου.

«Εργαζόμαστε συστηματικά, με προσήλωση και κυρίως με σοβαρότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και αυτή η εργασία μας αποδίδει καρπούς για τον τόπο μας, τη Ρόδο. Καρπούς που θα απολαύσουν οι σημερινές, αλλά και οι επόμενες γενεές, τιμώντας την ιστορία. Αυτή για εμένα είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη ανταμοιβή μου, να γίνομαι αποδέκτης των αποτελεσμάτων των κόπων μας», σημείωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος,

προσθέτοντας ότι: «αποδεικνύουμε γι’ ακόμη μία φορά, εμπράκτως, ότι όταν παράγεις, έχεις και αποτέλεσμα».

Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης με την υπό στοιχεία 189544ΕΞ2022/23.12.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου «(Sub.4 – 16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984).

Η δημοπράτησή του, θα γίνει έως την 30η Ιουνίου 2023 από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων υπό τον πολιτικό προϊστάμενο αυτής, Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο, ενώ σύμφωνα με την απόφαση ένταξης θα πρέπει να έχει περαιωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU».

 

Η έγκριση της Μελέτης

Η ένταξη χρηματοδότησης του Έργου, ακολούθησε της σύνταξης σχετικής μελέτης εφαρμογής από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και την έγκριση αυτής από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, με την με αρ. πρωτ. 326509/09.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είχε εγκριθεί η μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, υπό το συντονισμό του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, με θέμα: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου».

Η απόφαση υπογράφηκε λαμβάνοντας υπόψιν, μεταξύ άλλων:

α) Tην υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/282349/17.06.2021 υποβολή της εν θέματι μελέτης από το Δήμο Ρόδου την 17η Ιουνίου 2021,

β) Tο υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/286031/18.06.2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς και

γ) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης της μελέτης: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου», υπό τιθέμενες προϋποθέσεις.

Η συνεδρίαση του ΚΑΣ, είχε πραγματοποιηθεί την 22η Ιουνίου 2021 με τηλεδιάσκεψη από το αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά με τη μελέτη, απαντώντας στις ερωτήσεις των μελών του ΚΑΣ.

 

Το έργο αποκατάστασης

Το έργο αποκατάστασης, αφορά στο ακίνητο των Δημοτικών Λουτρών που βρίσκεται στη Νοτιοδυτική πλευρά της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, στη μερίδα με κτηματολογικά στοιχεία ΙV 1327 Οικοδομών Ρόδου, Τόμος 21, Φύλλο 63, Φάκελος 4684, σε έκταση συνολικού εμβαδού 1.496τ.μ., από τα οποία τα 1.066m2 καλύπτει το κτίσμα και 430 τ.μ. είναι υπαίθριος χώρος.

Τα Δημοτικά Λουτρά, έχουν κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 23084/737/25.08.1948 απόφαση περί ιστορικών διατηρητέων μνημείων πόλεως Ρόδου που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου του Βασιλείου της Ελλάδος (Φύλλο 10/23.11.1948).

Είναι το μοναδικό κτήριο αυτού του είδους στη Ρόδο που διασώζεται, αλλά και βρισκόταν μέχρι το 2011 σε λειτουργία με τον παραδοσιακό τρόπο.

Το κτήριο, που χρονολογείται στο 1558, θεωρείται από τα πιο σημαντικά επαρχιακά λουτρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Οι τελευταίες εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης έγιναν στις αρχές του 2000, ενώ οι εγκαταστάσεις του τέθηκαν εκτός λειτουργίας από το 2011 (!). Για την επαναλειτουργία του χώρου και την απόδοση του στο κοινό θα υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις επί του κτηρίου και του αύλειου χώρου (εσωτερικές συντηρήσεις, διαμορφώσεις υφιστάμενων χώρων, κατασκευή αποδυτηρίων και wc κοινού, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις εισόδου, συντήρηση ή/και αντικατάσταση κουφωμάτων , συνδέσεις με δίκτυα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, συντηρήσεις εξωτερικών μαντρότοιχων κ.α.),

β) Επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό για την στατικότητα του κτηρίου (τοπικές επεμβάσεις ενίσχυσης, αντικατάστασης ακατάλληλου οπλισμού κλπ), καθώς και

γ) Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις και εξοπλισμός.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου