Στην αφαίρεση 50 υδρομετρητών μεγαλοοφειλετών της, μεταξύ των οποίων και ξενοδόχων, προχώρησε η ΔΕΥΑ Ρόδου.
Η δημοτική επιχείρηση, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση στη χώρα μας, υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας, που εκφράζονται κυρίως ως δραματική μείωση των καθημερινών της εισπράξεων.
Η ΔΕΥΑΡ ταυτόχρονα είναι επιχείρηση, που με απόφαση της Κυβέρνησης δεν μπορεί να αναστείλει ή να περιορίσει τη λειτουργία της και φυσικά δεν μπορεί ούτε να απομακρύνει ούτε να απολύσει το προσωπικό της. Επιπλέον δεν έχει ληφθεί κάποια συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση ενίσχυσής της από άλλους πόρους, για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της περιόδου.
Αναζητεί, λοιπόν, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση πόρους που της ανήκουν όχι για να δημιουργήσει επιπλέον έσοδα ή κέρδη -κάτι που εκ του νόμου δεν της επιτρέπεται-, αλλά για να επιβιώσει στην κρίση και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες των καταναλωτών και του τόπου.
Αναζητεί απαιτήσεις παρελθόντων ετών και όχι απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου.
Απαιτήσεις από επιχειρήσεις που ήταν μαθημένες να διαγράφουν από τη λίστα προτεραιοτήτων τους τις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΥΑΡ, σ’ αντίθεση βέβαια με τις υποχρεώσεις τους σε άλλους φορείς, όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η κινητή τηλεφωνία, κλπ.
Η ΔΕΥΑΡ για τη διεκδίκηση των απαιτήσεών της, ενημερώνει τους συγκεκριμένους πελάτες και τους καλεί να τακτοποιήσουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους, προσφέροντάς τους θεσμοθετημένες λύσεις διακανονισμού που έχουν ψηφισθεί από τη διοίκησή της. Και μόνο αφού έχουν εξαντληθεί όλες αυτές οι προσπάθειές της, τότε αναγκάζεται να προχωρήσει στη λήψη διοικητικών μέτρων, όπως η αφαίρεση του υδρομετρητή.
Μέχρι σήμερα έχουν αφαιρεθεί 50 υδρομετρητές. Επιπλέον στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ (τηλεσυνεδρίαση της Δευτέρας 27/4/20), ο γενικός διευθυντής της, εισηγείται την καθιέρωση έκπτωσης συνέπειας 10% για τους πολίτες που θα πληρώνουν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους, αλλά και την καθιέρωση αντίστοιχης έκπτωσης της τάξης του 12% για τους πελάτες που θα έλθουν να εξοφλήσουν εφ’ άπαξ τις παλιές τους οφειλές. Η δεύτερη αυτή ευκαιρία (για τις παλιές οφειλές) θα έχει καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2020.
Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου (προ κρίσης δηλαδή), οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της κατηγορίας «Ξενοδοχεία», ανέρχονταν στο ποσό των 20.619.587,53 €, από τα οποία τα 12.429.313,94€ βρίσκονται σε ρυθμίσεις διακανονισμού, εκ των οποίων αρκετές βρίσκονται σε καθυστέρηση.
Ενδεικτικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι έχει προχωρήσει και σε ρυθμίσεις οφειλών μεγαλοοφειλετών οι οποίοι υπήχθησαν στις ευεργετικές διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα.
Η ΔΕΥΑΡ, όπως ανέφερε χθες στην «δημοκρατική» επιτελικό της στέλεχος, δεν προτίθεται να συντηρήσει νοοτροπίες και παθογένειες που την πλήγωσαν πολύ στο παρελθόν, αντίθετα προτίθεται να τις αναστρέψει κάνοντας μια νέα αρχή σχέσεων εμπιστοσύνης και συνέπειας με τους πελάτες της.
«Με διάλογο, συνεννόηση και συνεργασία, χωρίς τσαμπουκάδες και αυθαιρεσίες αλλά με αποφασιστικότητα και προσήλωση σε αρχές και αξίες από τις οποίες εμφορείται η σημερινή της Διοίκηση».
Στην εισήγηση του κ. Γιώργου Υψηλάντη υπέρ της παροχής έκπτωσης στους συνεπείς συμβαλλόμενους αναφέρονται τα εξής:
«Η περίοδος της πανδημίας την οποία διανύουμε καθώς και η περίοδος επανεκκίνησης της οικονομίας που θα ακολουθήσει, έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες και νέα δεδομένα στη ΔΕΥΑΡ αλλά και στους πελάτες της (πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις). Αποτελεί αναγκαιότητα και υποχρέωση επίδειξης κοινωνικής υπευθυνότητας η λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακουφίσουν την ίδια την Επιχείρηση αλλά ταυτόχρονα τους πελάτες της είτε αυτοί είναι πολίτες, επιχειρήσεις ή φορείς (κράτος, ΟΤΑ, κλπ). Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι τη λήψη της παρακάτω απόφασης.
«Καθιερώνεται Έκπτωση Συνέπειας εξόφλησης οφειλών προς τη ΔΕΥΑΡ, ως ακολούθως:
Α/. Για τρέχοντες λογαριασμούς, -οι οποίοι δεν βαρύνονται με ανεξόφλητες ή μη διακανονισμένες οφειλές- που θα εξοφληθούν έως και την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σ’ αυτούς (Ημερομηνία Λήξης), θεμελιώνεται δικαίωμα εφαρμογής στον αμέσως επόμενο λογαριασμό Έκπτωσης Συνέπειας 10% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής) και των συναρτώμενων μ’ αυτήν κονδυλίων του λογαριασμού (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων). Στοιχεία του λογαριασμού όπως το πάγιο και οι τόκοι, δεν επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας. Η παρούσα αφορά σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.
Β/. Για προηγούμενες μη διακανονισμένες οφειλές πελατών προς τη ΔΕΥΑΡ, που θα εξοφληθούν το αργότερο έως και την 30η/6ου/2020, εφαρμόζεται Έκπτωση Συνέπειας 12% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής) και των συναρτώμενων μ’ αυτήν κονδυλίων του λογαριασμού (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων). Στοιχεία της οφειλής, όπως το πάγιο και οι τόκοι που υπολογίζονται έως και την ημερομηνία εξόφλησης, δεν επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας. Η παρούσα αφορά σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Η παρούσα δεν ισχύει σε περιπτώσεις οφειλών που βρίσκονται σε καθεστώς διακανονισμού ρύθμισης εκτός κι εάν ο πελάτης επιθυμεί να εξοφλήσει το υπολειπόμενο ποσό της ρύθμισης εφ’ άπαξ».
Η εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου, συνιστά τροποποίηση της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΡ και ως εκ τούτου η σχετική απόφαση του Δ.Σ., εφ’ όσον ληφθεί, υπόκειται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου»

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ