Ειδήσεις

Αλλαγές στην διοικητική ιεραρχία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου

Στόχος η ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας

Στην αναδιάρθρωση της διοικητικής ιεραρχίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προχώρησε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, για την κάλυψη των κενών διευθύνσεων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών, της πληρέστερης λειτουργίας και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας.

Η Περιφερειακή Αρχή, έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει πλέον σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τις οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες και αδυναμίες, που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η νησιωτική γεωγραφική μορφολογία της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα μεγάλη υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, επιδρούν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που γίνονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επί παραδείγματι, στο τέλος του έτους 2014, από τις οκτώ διευθύνσεις της Περιφέρειας που εδρεύουν στη Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, μόλις σε τέσσερεις υπήρχε διοικητικός προϊστάμενος.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Περιφερειακή Αρχή ανέλαβε ήδη συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ήδη έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει προωθηθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, από τον Νοέμβριο 2014, ο νέος Οργανισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως βασική συστημική επιλογή για την αντιμετώπιση των οργανωτικών δυσκολιών. Επίσης, πολύ σύντομα θα αναληφθούν εκ νέου πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τους βουλευτές της Περιφέρειας, ώστε να διεκδικηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, με βασική αιτιολογική βάση της εξαίρεσης, τη νησιωτική φύση της Περιφέρειας και τις δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται.

Παράλληλα όμως είναι επιβεβλημένη η λήψη πρωτοβουλιών για την κάλυψη των κενών της διοικητικής ιεραρχίας και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αυτά τα κενά δημιουργούν, εν όψει μάλιστα των πολύ σημαντικών θεμάτων, τα οποία η Περιφέρεια θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους προσεχείς μήνες.

Για το λόγο αυτό, και με δεδομένη την υποστελέχωση η οποία ταλανίζει την διοικητική δομή της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Αρχή καλείται να λάβει αποφάσεις, ενίοτε δύσκολες, για την κάλυψη των κενών αυτών.

Με αυτά ως δεδομένα, και έχοντας υπόψιν τις δυνατότητες του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας, ήδη, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, καλύφθηκαν οι θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με τον ορισμό του κ. Εμμανουήλ Μαριά ως Διευθυντή και των κ.κ. Αγγελικής Τσιμπούκη και Ιωάννη Κυπραίου ως Τμηματαρχών – όλοι τους στελέχη με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο δύσκολο πεδίο των Τεχνικών Έργων.

Σήμερα, στα πλαίσια της ανωτέρω προσπάθειας, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, γίνονται οι εξής τοποθετήσεις και μετακινήσεις:

Στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων τοποθετείται Προϊστάμενος ο κ. Ιωάννης Γιαννάς. Η εν λόγω Διεύθυνση αποδυναμώθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω αποχωρήσεων στελεχών για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, αναρρωτικές άδειες, κλπ) με αποτέλεσμα το έργο της να εμφανίζει σημαντικές καθυστερήσεις, που συνεπάγονται ταλαιπωρία των πολιτών και πιθανή δημιουργία ευθυνών για την Περιφέρεια σε πολλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό επελέγη το ανωτέρω στέλεχος, με μεγάλη διοικητική εμπειρία, που είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της λειτουργίας της Διεύθυνσης αυτής

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας τοποθετείται Προϊσταμένη η κ. Καλλιόπη Διακαντώνη. Η εν λόγω Διεύθυνση καλύπτει ένα νευραλγικό τομέα λόγω των ειδικών συνθηκών μείωσης εισοδήματος που έχουν διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση, αλλά επιπλέον θα κληθεί να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που θα διατεθούν στην Περιφέρεια για την περίοδο 2014-2020 με πλέον χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις των χρηματοδοτήσεων για τα θέματα των Ρομά και τα θέματα καταπολέμησης της φτώχειας, που αποτελούν και τα δύο αιρεσιμότητες για την συνολική χρηματοδότηση της Περιφέρειας για την νέα προγραμματική περίοδο από πόρους της ΕΕ. Είναι επιβεβλημένη, συνεπώς, η ανάθεση της ευθύνης της εν λόγω Διεύθυνσης σε ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και εμπλοκές στα προαναφερθέντα κρίσιμα θέματα.

Στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου τοποθετείται Προϊσταμένη η κ. Φωτεινή Μεγαλούδη. Τα θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικά πεδία-μοχλούς της αναπτυξιακής προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλει η Περιφέρεια ως βασική επιλογή για την αναστροφή των συνθηκών που η οικονομική κρίση έχει διαμορφώσει στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Συνεπώς η τεχνογνωσία σε οικονομικά θέματα και η διοικητική εμπειρία είναι στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη Διεύθυνση.

Τα κενά που δημιουργούνται λόγω των ανωτέρω μετακινήσεων σε επίπεδο Προϊσταμένου Διεύθυνσης καλύπτονται ως εξής:

Στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου τοποθετείται Προϊστάμενος ο κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης. Η καθημερινή διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας στα Δωδεκάνησα απαιτεί εμπειρία και γνώσεις για τη λειτουργία της διοίκησης, του προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να μην υπάρξει κάποιο κενό στην τρέχουσα λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνση, οπότε η επιλογή του ανωτέρω στελέχους είναι η πλέον ενδεδειγμένη.

Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας τοποθετείται Προϊσταμένη η κ. Μαρία Βαλατσού. Οι αυξημένες ανάγκες προστασίας της Δημόσιας Υγείας καθιστούν επιβεβλημένη την επιλογή των στελεχών αυτών που έχουν εμπειρία σε θέματα υγειονομικών ελέγχων και πολύ καλή γνώση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου