Μιλώντας στην 8η Εικονική Συνάντηση της Επιτροπής Παγκόσμιας Τουριστικής Κρίσης του ΟΗΕ (UNWTO) την περασμένη εβδομάδα, ο Γενικός Γραμματέας του ICAO Δρ. Φανγκ Λιού αναγνώρισε ότι τα τελευταία μέτρα για την αντιμετώπιση των πιο πρόσφατων κυμάτων μετάδοσης COVID-19 “στοιχίζουν” πολύ σχετικά με τα παγκόσμια ταξίδια και τον τουρισμό.

Τόνισε ότι υπήρχαν λίγα σημάδια βραχυπρόθεσμης ανακούφισης για τις ταξιδιωτικές και τουριστικές αγορές, δεδομένου ότι ο κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμένη προμήθεια εμβολίων και ανεπαρκή στοιχεία για τη μετάδοση του ιού από άτομα που έχουν εμβολιαστεί.

Ο Δρ Liu υπογράμμισε ότι η ICAO συνεργάζεται με κράτη, συνεργαζόμενους οργανισμούς και βιομηχανία για την παγκόσμια πρόκληση διανομής εμβολίων και για να αναπτύξει περαιτέρω οδηγίες που να ισχύουν για τις τρέχουσες και μελλοντικές πανδημίες.

Ο Γενικός Γραμματέας της ICAO επέστησε την προσοχή των συναδέλφων της στο πρόσφατα εκδοθέν εγχειρίδιο της ICAO για τα Μέτρα Δοκιμών και Διασυνοριακής Διαχείρισης Κινδύνου, τονίζοντας ότι τα πολυεπίπεδα μέτρα υγείας που περιγράφει πιθανότατα θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται από τα κράτη μεσοπρόθεσμα έως και μακροπρόθεσμα.

«Μπορεί να απαιτηθεί σωστή πιστοποίηση εμβολίων στο εγγύς μέλλον, αλλά στο μεταξύ η διεθνής αποδοχή των αποτελεσμάτων των δοκιμών πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα» , σημείωσε. «Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συμφωνημένα μέσα για να το κάνουμε από χώρα σε χώρα σε αναντίρρητη βάση και ανθεκτική στην απάτη».

Η ICAO συνιστά επίσης να παρέχονται τα αποτελέσματα των δοκιμών COVID-19 και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού εγκαίρως και αξιόπιστα, επιτρέποντας την ταχεία διευκόλυνση των ταξιδιωτών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισότητα στην πρόσβαση.

«Τέτοιες λύσεις θα πρέπει επίσης να σέβονται το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα, προσαρμόσιμες σε διάφορες υποδομές και συνθήκες και οικονομικά λογικές για όλους τους ενδιαφερόμενους», υπογράμμισε ο Δρ Liu. «Αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται διάφορες  προσεγγίσεις και είναι σημαντικό να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική διαλειτουργικότητά τους».

Σημείωσε επίσης ότι η ICAO συνεργάζεται με τους φορείς του ΠΟΥ, της IATA και άλλων ταξιδιωτικών τομέων για την τυποποίηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και δοκιμών, προωθώντας έτσι την αμοιβαία αναγνώριση που οδηγεί στην πιθανή μείωση των μέτρων απομόνωσης.

Οι τεχνικές λύσεις τόσο για τον εμβολιασμό όσο και για ένα πιστοποιητικό δοκιμής θα μπορούσαν να βασιστούν στις προδιαγραφές του ICAO για Ορατές Ψηφιακές Σφραγίδες (VDS), όπως έχουν ήδη καθοριστεί στο έγγραφο ICAO 9303 σχετικά με τα Μηχανήματα με δυνατότητα ανάγνωσης Ταξιδιωτικά Έγγραφα (MRTDs), για να διασφαλιστεί η παγκόσμια διαλειτουργικότητα..

«Τα πιστοποιητικά δοκιμών που βασίζονται σε VDS θα είναι ασφαλή, αξιόπιστα, προστατεύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και θα βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές και θα είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες της υπάρχουσας υποδομής» , είπε.

Ο Δρ Liu κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής ευθυγράμμιση στην αποδοχή των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των πιστοποιητικών εμβολιασμού παραμένει βασικός παγκόσμιος στόχος και ο καλύτερος τρόπος για την επανέναρξη των παγκόσμιων ταξιδιών και τουρισμού.

Πηγή: tourismtoday.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ