Σε βιαία αποβολή της εταιρείας «SWEDCO Ο.Ε.» από το δημοτικό ακίνητο στο πάρκο του Θέρμαι, προχωρεί σήμερα ο εκκαθαριστής της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» για την εκτέλεση της 201/2017 απόφασης απόδοσης του μισθίου στο πάρκο του Θέρμαι, λόγω οφειλών.
Ο εκκαθαριστής δικηγόρος κ. Μάριος Μαραβέλιας κινδυνεύει συγκεκριμένα να κατηγορηθεί για απιστία αν δεν κινήσει τις διαδικασίες και ανέθεσε την υπόθεση στον δικηγόρο κ. Γ. Λαμπαδάκη.
Μεσολάβησαν διαβουλεύσεις μεταξύ της μισθώτριας και του εκκαθαριστή για την ρύθμιση της οφειλής, που ανέρχεται σήμερα στις 250.000 ευρώ περίπου, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν και ήδη χθες, όπως έγινε γνωστό, κινήθηκε η διαδικασία μέσω δικαστικού επιμελητή με την συνδρομή μηχανικού του Δήμου Ρόδου για την ολοκλήρωση και τυπικά της διαδικασίας.
Από χθες το πρωί η μισθώτρια άρχισε την μεταφορά κινητών πραγμάτων της από το μίσθιο το οποίο δεν λειτούργησε.

Δυνάμει του από 23-11-2007 ιδιωτικού συμφωνητικού, αφού προηγήθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ανοικτές προσφορές στον οποίο πλειοδότησε η δικαιοπάροχος της ως άνω εταιρείας «ΚΑΑΜΠΕΡΓΚ ΣΙΒ – ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.», η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» της εκμίσθωσε το Δημοτικό Πάρκο (ακάλυπτο χώρο) εφαπτόμενο στις οδούς Δημοκρατίας και Αλεξάνδρου Διάκου, επιφάνειας 4.600 τ.μ. με υφιστάμενο κτίσμα επιφάνειας 172 τ.μ. περίπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για εμπορική χρήση (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
Η μίσθωση συμφωνήθηκε δωδεκαετής, άρχουσα την 01-12-2007 και λήγουσα την 30-11-2019, με αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 8.000€ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 4%, το οποίο είναι καταβλητέο μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός.
Ήδη μετά τις γενόμενες αναπροσαρμογές το μηνιαίο μίσθωμα κυμαινόταν για το μεν διάστημα από 01-12-2012 έως 30-11-2013 στο ποσό των 9.322,86€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου, για το διάστημα από 01-12-2013 έως 30-11-2014 στο ποσό των 9.695,76€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου και για το διάστημα από 01-12-2014 έως 30-11-2015 στο ποσό των 10.083,59€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου.
Η μισθώτρια παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» δεν τηρούσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με την απόφαση μέχρι την έκδοσή της όφειλε το συνολικό ποσό των 213.440,70€.
Το δικαστήριο με την απόφασή του διέταξε την εταιρεία ή οποιονδήποτε άλλο έλκει δικαιώματα από αυτήν να αποδώσει στην «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» τη χρήση του ως άνω περιγραφομένου μισθίου.
Σημειώνεται ότι ο εκκαθαριστής της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» έχει κινήσει τις διαδικασίες για την έξωση ακόμη δύο μισθωτών δημοτικών καταστημάτων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ