Ειδήσεις

Ρυθμιστική διάταξη για καυσοξύλευση

Την έκδοση ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης στις περιοχές της Έμπωνας και Γενναδίου εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.
Σύμφωνα με την απόφαση:
Ρυθμίζουμε την ατελή και άνευ αδείας καυσοξύλευση, με έγκριση του κατά τόπον αρμοδίου Δασονομείου, και έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος, για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, για το έτος 2014, κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και ποσό των δασικών προϊόντων ως εξής:

1. Επιτρέπουμε τη συλλογή ξερών κατακείμενων δένδρων και κλαδιών, καθώς και την υλοτομία μεμονωμένων ξερών δένδρων από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, δημόσιες και ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κατά τόπους Δημοτικών Κοινοτήτων, στους μόνιμους κατοίκους των αντίστοιχων Κοινοτήτων, μετά από έγκριση του αρμοδίου Δασονομείου, η οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την επίβλεψη δασικού υπαλλήλου.

2. Στην περίπτωση των ιδιωτικών δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων η άδεια δίδεται στον ιδιοκτήτη ή σε τρίτο πρόσωπο εφ’ όσον εξασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης.

3. Επιτρέπουμε την κλάδευση των κωνοφόρων και φυλλοβόλων δένδρων μέσης και μεγάλης ηλικίας, που βρίσκονται μέσα σε Δημόσια ή μη Δημόσια δάση, δημόσιες και ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και των κωνοφόρων και φυλλοβόλων δένδρων μέσης και μεγάλης ηλικίας, που φύονται μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις, σε λωρίδες πλάτους κάτω των 10 μ. μεταξύ καλλιεργειών, μέχρι του ύψους των 2 μ., από τους κυρίους ή τους νομείς των εκτάσεων αυτών, ή σε τρίτα πρόσωπα με έγγραφη έγκριση του ιδιοκτήτη, μετά από έγκριση του αρμοδίου δασονομειου, η οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την επίβλεψη δασικού υπαλλήλου.

4. Επιτρέπουμε την υλοτομία και συλλογή καυσόξυλων που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων από διανοίξεις δρόμων, αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών, για λόγους πυροπροστασίας, με την ίδια ως άνω διαδικασία.

5. Επιτρέπουμε τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων από κορμούς και κλαδιά, που έχουν παρασυρθεί από το νερό.
Δεν θα αφήνονται υπολείμματα υλοτομιών εντός του δάσους, τυχόν δε μικρουπολλείματα (μικροί κλαδίσκοι) θα διασκορπίζονται, για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης – υπηρεσιακού σημειώματος, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο Δασονομείο του τόπου κατοικίας του, ή στον αρμόδιο δασοφύλακα της περιοχής, βεβαίωση του οικείου Δήμου, με την οποία θα βεβαιώνεται η μόνιμη κατοικία του, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Η προαναφερόμενη χορήγηση έγκρισης – υπηρεσιακού σημειώματος δίδεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα μέλος από κάθε οικογένεια και ισχύει κατά τη μη ξηροθερμική περίοδο, δηλ. από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» μέχρι 15ης Απριλίου, καθώς και από 1ης Νοεμβρίου έως 15ης Δεκεμβρίου 2014, από 8ης πρωινής μέχρι 15ης απογευματινής των καθημερινών.

Η ποσότητα των καυσόξυλων που δύναται να συλλεχθεί ή υλοτομηθεί κατά την διάρκεια του έτους είναι έως 3 χ.κ.μ. για κάθε οικογένεια.
Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους χορηγούμενη έγκριση είναι προσωπική και αφορά αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των ατομικών αναγκών (οικιακή χρήση) του δικαιούχου.

Μετά τη χορήγηση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, η υλοτομία, η συλλογή και η μεταφορά, θα διενεργείται, με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη του δικαιούχου, μετά από ενημέρωση του αρμοδίου δασοφύλακα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Το σχετικό, υπηρεσιακό σημείωμα θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που θα διενεργείται και θα αποτελεί το δικαιολογητικό μεταφοράς των υλοτομηθέντων και συλλεχθέντων δασικών προϊόντων.
Απαγορεύουμε:
1. Την υλοτομία ή εκρίζωση υγιών δασικών ειδών ή ξερών ιστάμενων που δεν φύονται μεμονωμένα και επιβάλλεται η σύνταξη πίνακα υλοτομίας προκειμένου να υλοτομηθούν
2. Την υλοτομία και εκρίζωση υγιών δένδρων και θάμνων από τις κοίτες και τα πρανή των χειμάρρων
3. Την διάθεση των καυσόξυλων στο εμπόριο ή για άλλες χρήσεις
4. Την υλοτομία όλων των ειδών που προστατεύονται από τις δασικές διατάξεις και την αριθμ. 1755/28-2-2012 -1/2012 Δ.Α.Δ. της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (ΑΔΑ: Β4ΠΩΟΡ1Ι-ΦΗ6).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου