Τοπικές Ειδήσεις

ΔΕΥΑΡ: Εμπλοκή σε διαγωνισμό για υδραυλικό έργο στη Ρόδο ύψους 21,9 εκατ. ευρώ!

«Εμπλοκή», που έχει προβληματίσει την διοίκηση της ΔΕΥΑ Ρόδου αλλά και την δημοτική αρχή του Δήμου Ρόδου, σημειώθηκε στην εξέλιξη του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση, αντικατάσταση εξοπλισμού ΕΕΛ Ρόδου στη θέση ΒΟΔΙ, με λειτουργία και συντήρηση” λόγω παρεμβάσεων στο σύστημα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από επιτελή της επιχείρησης.
Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει στα 21,9 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 17,2 εκατ.) και αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης.
Η διάρκεια των εργασιών είναι 6 έτη (72 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Στο έργο περιλαμβάνονται:
• Η εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για τη κατασκευή των έργων,
• Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
• Η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
• Οι πάσης φύσεως δοκιμές,
• Η θέση σε αποδοτική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης των έργων, που εντάσσονται στην παρούσα εργολαβία,
• Η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Ρόδου Α φάσης κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του Αναδόχου διάρκειας δύο (2) ετών
• Η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Ρόδου Β φάσης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών
• Δικαίωμα προαίρεσης για την λειτουργία και συντήρηση για επιπλέον τέσσερα (4) έτη.
• Η επιδιορθωτική συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, ως απολογιστικές δαπάνες
• και κάθε εργασία ή / και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία και συντήρηση του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Οι προσφορές μετά από παράταση επρόκειτο να υποβληθούν, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Εχει δε οριστεί για την χρήση του συστήματος συγκεκριμένος επιτελής της επιχείρησης ως χειριστής.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ήταν η 17η Ιουνίου 2022, πλην όμως στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ φαίνεται να τελεί… σε «αναβολή»!!
Ο χειριστής φέρεται ειδικότερα ότι αυθαιρέτως και χωρίς να έχει επιληφθεί και αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ προχώρησε στην αναβολή του!
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την 6η Ιουνίου 2022 ανέβασε ένα τεύχος στο σύστημα και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ζήτησαν διευκρινίσεις ως είθισται ενώ ο χειριστής είχε προθεσμία για να απαντήσει ως την 10η Ιουνίου 2022.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες παρότι οι μελετητές απάντησαν σ’ όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν ο χειριστές δεν απάντησε σε όλες τις απορίες και αντί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο να λάβει απόφαση για την παράταση του διαγωνισμού καθώς και για την τροποποίηση των όρων άφησε τον διαγωνισμό να εξελιχθεί και να κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από υποψήφιο ανάδοχο μια μέρα πριν την λήξη υποβολής προσφορών.
Ακολούθως, ο χειριστής φέρεται αναρμοδίως και παρατύπως να έθεσε αυτοβούλως τον διαγωνισμό σε «αναβολή».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου