Την προσεχή Τρίτη 27 Μαρτίου στις 14:00 θα διεξαχθεί η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ, με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπως ενημέρωσε η Ένωση με την ακόλουθη ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της:
«Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Διακοφώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Ένωσης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Ενημέρωση προέδρου.
2) Επιτροπή Πρωταθλήματος.
3) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.
4) Τεχνική Επιτροπή.
5) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.
6) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
7) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
8) Αλληλογραφία – διάφορα».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ