Ειδήσεις

Δεν έγινε παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τους ξεναγούς

Από τον Συνήγορο του Πολίτη απεστάλη προς την αναπληρώτρια γενική γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών κ. Ευτ. Καλαμπουκίδου και κοινοποιήθηκε στην «δ», με αφορμή σχετικό δημοσίευμα, η ακόλουθη επιστολή:

Αγαπητή Κυρία,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης επιστολής σας στην οποία δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου 5734/3.2.2014 και αριθμός φακέλου υπόθεσης 181211.

Με την εν λόγω επιστολή η ανεξάρτητη Αρχή ενημερώνεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών απηύθυνε προς τη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ/λου 5/2.2.2014 αναφορά, με την οποία ζητείται η παρέμβαση της εν λόγω υπηρεσίας σε ζήτημα που αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος άσκησης στην Ελλάδα του επαγγέλματος του ξεναγού, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Ειδικότερα, όπως υποστηρίζεται στην ως άνω επιστολή, φωτοαντίγραφο της οποίας θέτετε υπ’ όψιν της ανεξάρτητης Αρχής, ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε σύσταση προς το Υπουργείο Τουρισμού να προβεί στην αναγνώριση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού σε κατόχους επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση της ως άνω επαγγελματικής δραστηριότητας σε άλλα κράτη μέλη, χωρίς οι τελευταίοι να πραγματοποιήσουν τα επιβληθέντα σε αυτούς αντισταθμιστικά μέτρα από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Περαιτέρω, υποστηρίζεται ότι το Υπουργείο Τουρισμού, υιοθετώντας την ως άνω σύσταση του Συνηγόρου του Πολίτη χορήγησε στους ενδιαφερόμενους το απαιτούμενο για την άσκηση του επαγγέλματος δελτίο ταυτότητας ξεναγού, δημιουργώντας συνεπώς τις προϋποθέσεις για την υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών στους αποδέκτες του ως άνω επαγγέλματος.

Σχετικά με το περιεχόμενο της ως άνω επιστολής οφείλω να επισημάνω τα ακόλουθα:

Όπως προκύπτει από την αναρτηθείσα στον ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη «Σύνοψη Διαμεσολάβησης» με ημερομηνία 2.12.2013, μνεία της οποίας γίνεται στην αναφορά σας και, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ/λου 173434/41342/16.10.2013 ανωνυμοποιημενο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με αποδέκτες το Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη και τη Δ/νση Ε. Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση σας, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνοντας, κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας, την επί μακρόν αδυναμία υλοποίησης από τους ενδιαφερόμενους των επιβληθέντων σε αυτούς αντισταθμιστικών μέτρων από το ΣΑΕΠ, λόγω αδράνειας στην οποία έχουν περιέλθει οι Σχολές Ξεναγών από το έτος 2010, ζήτησε να ενημερωθεί ως προς τα ακόλουθα ζητήματα:

«(α) ως προς την αντιμετώπιση κατόχων αποφάσεων ΣΑΕΠ, όπως εν προκειμένω είναι η κ *, οι οποίοι αδυνατούν να υλοποιήσουν τα επιβληθέντα σ’ αυτούς αντισταθμιστικά μέτρα, ενόψει της αδράνειας στην οποία έχουν περιέλθει οι Σχολές Ξεναγών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης της οδηγίας 2005/36/ΕΚ «Τα συμπληρωματικά μέτρα πρέπει να διοργανωθούν εντός του μήνα που έπεται της απόφασης να επιβληθούν» (σημ. 31),
(β) ως προς την εξέλιξη τροποποίησης της (ΚΥΑ) 88985/1 Α/2011′, ώστε να απεμπλακεί η πραγματοποίηση των επιβαλλομένων από το ΣΑΕΠ αντισταθμιστικών μέτρων από την λειτουργία των Σχολών Ξεναγών,
(γ) ως προς την εξέλιξη τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών (υπ’ αριθμ. Τ/7662/’2002/ΦΕΚ Β’ 1375) καθώς και ως προς τον προβλεπόμενο χρόνο επαναλειτουργίας των Σχολών Ξεναγών, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο επάγγελμα του ξεναγού,
(δ) ως προς την τυχόν ειδική αντιμετώπιση των υποψηφίων που μετείχαν στη διακοπείσα το έτος 2012 διαδικασία εισαγωγής στις ως άνω Σχολές».
Όπως προκύπτει τόσο από το υπ’ αριθμ. πρωτ/λου 173434/41342/16.10.2013 έγγραφο όσο και από τη «Σύνοψη Διαμεσολάβησης» την οποία επικαλείσθε προς επιβεβαίωση των απόψεών σας, ο Συνήγορος του Πολίτη ουδέποτε προέβη σε σύσταση προς το Υπουργείο Τουρισμού να χορηγηθούν δελτία ταυτότητας ξεναγού στους υπόχρεους πραγματοποίησης αντισταθμιστικών μέτρων, όπως εσφαλμένα υποστηρίζετε στην επιστολή σας.

Αντιθέτως, ο Συνήγορος του Πολίτη έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών, έθεσε στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης το ζήτημα υπ’ όψιν των αρμοδίων αρχών, ζητώντας να μεριμνήσουν για την επίλυση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η παρατεινόμενη καθυστέρηση στην εξεύρεση λύσης παραβιάζει διάταξη υπερκείμενης νομικής ισχύος της εθνικής.

Όπως πληροφορήθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη από τους ενδιαφερόμενους, το Υπουργείο Τουρισμού προέβη στη χορήγηση δελτίου ταυτότητας ξεναγού σε κατόχους αποφάσεων του ΣΑΕΠ, χωρίς την πραγματοποίηση εκ μέρους τους των επιβληθέντων σ’ αυτούς αντισταθμιστικών μέτρων, κατόπιν ενστάσεων που οι τελευταίοι υπέβαλαν στο ως άνω διοικητικό όργανο, οι οποίες έγιναν δεκτές από το ΣΑΕΠ.

Εν όψει όλων των προαναφερομένων και προς αποκατάσταση της αλήθειας, παρακαλώ να προβείτε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός μηνός από της λήψεως του παρόντος εγγράφου, σε κατάρτιση συμπληρωματικής επιστολής προς τη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς της Ε. Επιτροπής, στην οποία να παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά την εμπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη στο ως άνω ζήτημα. Την εν λόγω επιστολή παρακαλώ να κοινοποιήσετε στην ανεξάρτητη Αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ορθή προβολή του ζητήματος.
Αναμένοντας την εντός ευλόγου χρόνου ανταπόκρισή σας,

Με τιμή
Βασίλης Καρύδης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου