Τοπικές Ειδήσεις

Η Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Κοσμήτορα της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντη την εβδομάδα από 18-23 Ιανουαρίου 2021 είχε τις ακόλουθες Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες:

 

– Στις 19.01.21 μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων επί του ΣΝ «Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.»

– Στις 19.01.21 συμμετείχε στη συζήτηση του ΣΝ για την »Κύρωση της Πολυμερούς Σύμβασης για την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με τις φορολογικές συμφωνίες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.» στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

– Στις 20.01.21 είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιο Λιβανό σχετικά με το αίτημα των παραγωγών της Καλύμνου για ενίσχυσή τους λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Ο υπουργός δεσμέυθηκε να εξετάσει το αίτημα.

– Στις 21.01.21 συναντήθηκε με την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φωτεινή Αραμπα-τζή και συζήτησε θέματα αλιείας για τα Δωδεκάνησα. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι κ.κ Σάββας Χατζηνικολάου-Ιχθυολόγος και Λάζαρος Χατζηνικολάου, εκπρόσωποι και οι δυο των Δω-δεκανησιακών εταιριών Λαμαρ ΑΕ και BLUTOPIA IKE, που της παρουσίασαν μια καινοτόμο δράση για την ανάπτυξη και διασύνδεση των ιχθυοκαλλιεργειών με το τουριστικό προϊόν για την αειφορική ανάπτυξη τους στα νησιά μας.

– Στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσε:

– Eρώτηση προς την υπουργό Παιδείας σχετικά με την ύλη για τις πανελλήνιες εξετάσεις των μαθητών της Γ’ Λυκείου των Μουσικών Σχολείων της χώρας. Το κείμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

 

Πρόεδροι δεκαπενταμελών συμβουλίων, μεταξύ των οποίων και του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, δημοσιοποίησαν ερωτήματα και αιτήματά τους που αφορούν το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση για την εισαγωγή στα 3 μουσικά τμήματα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αναφορικά με την εξεταστέα ύλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 της σχετικής εγκύκλιου και υπουρ-γικής απόφασης που δημοσιεύθηκε το 2019 για την εισαγωγή στα αντίστοιχα μουσικά τμήματα, οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευτούν τα σχολικά εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τονίζουν ωστόσο, ότι η οδηγία δεν είναι επαρκώς σαφής, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια περιλαμβάνουν τέσσερα βιβλία με μια εκτεταμένη ύλη, οπότε θεωρούν ότι είναι

απαραίτητο να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις όπως δίνονται στα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξετα-ζόμενα μαθήματα.

 

Επιπροσθέτως, αναφέρουν ότι φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί το βιβλίο μουσικής της Α’ τάξης του ΓΕΛ, αφού το μάθημα δεν περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου.

Επίσης ερωτούν αν περιλαμβάνονται και τα τετράδια εργασιών στην ύλη από την στιγμή που ούτε εκείνα διανέμονται στους μαθητές τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, ζητούν μείωση της εξεταστέας ύλης του μαθήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις λόγω καραντίνας, όπως πραγματοποιήθηκε και στις υπόλοιπες κατευθύνσεις σύμφωνα με τη σχε-τική ανακοίνωση του υπουργείου στις 8/1/2021. Αναφέρουν δε χαρακτηριστικά ότι ως μαθητές της Γ΄ Λυκείου που εξετάζονται στα μουσικά ειδικά μαθήματα βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δυσχερή κα-τάσταση, καθώς η οποιαδήποτε φόρμα τηλεκπαίδευσης δεν μπορεί να καλύψει σε κανένα επίπεδο τις ανάγκες των μουσικών μαθημάτων. Για το λόγο αυτό θεωρούν ότι δικαιούνται και μείωσης του-λάχιστον ίση με το 25% της ύλης.

Με βάση τα ανωτέρα ερωτάται η αξιότιμη κ. Υπουργός Παιδείας

(α.) Πώς καθορίζεται επακριβώς η ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος Μουσική Αντί-ληψη και Γνώση (β.) αν περιλαμβάνονται και τα τετράδια εργασιών στην ύλη από την στιγμή που ούτε εκείνα διανέμονται στους μαθητές τα τελευταία χρόνια.

-Ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με την πορεία του έργου ανάδειξης της Αρ-χαίας Ακρόπολης της Ρόδου. Το κείμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιοποιηθείσα επιστολή των διοικητικών συμβουλίων των Συλλόγων Προστασίας Περιβάλλοντος και των RICHES της Ρόδου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Τον Αύγουστο του 2016 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» το έργο «Προστασία και Ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου» με αρχικό προϋπολογισμό €1.600.000 και ημερομηνία λήξης της πράξης την 31/12/2020. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά €400.000 τον Μάρτιο του 2020 ενώ παρατάθηκε η ημερομηνία λήξης του στις 30/06/2022.

Η πράξη, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης προέβλεπε τα παρακάτω παραδοτέα:

1. Αποκατεστημένη βορειανατολική γωνία του μνημείου του Πυθίου Απόλλωνος.

2. Περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου, μήκους 2.500 μ.

3. Τα δύο εκδοτήρια στις εισόδους του αρχαιολογικού χώρου εμβαδού 7.60 τ.μ. έκαστο.

4. Διαδρομές κίνησης επισκεπτών εμβαδού 2.000 τ.μ.

5. Υπαίθρια “έκθεση” με τακτοποιημένα διάσπαρτα αρχαία μέλη στον αρχαιολογικό χώρο.

6. Υπαίθρια καθιστικά (15).

7. Χώροι στάθμευσης συνολικού εμβαδού 1,5 στρεμ.(2).

8. Αποκατεστημένοι υφιστάμενοι αρχαίοι τοίχοι στα όρια του περιφραγμένου χώρου και στα όρια αρχαίων οδών,μήκους 1500 μ.

9. Χώροι πρασίνου εμβαδού 1000 τ.μ., μετά από κατεδάφιση 20 κτισμάτων.

10. Αναψυκτήριο – WC και αποθηκευτικός χώρος.

11. Η μελέτη στατικής – δυναμικής ανάλυσης του ναού του Πυθίου Απόλλωνος, η μελέτη τεχνολογίας του δομικού υλικού και της συντήρησής του και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του χώρου.

12. Ενημερωτικά φυλλάδια (5.000).

13. Ενημερωτικά φυλλάδια σε γραφή Braill (100).

14. Πινακίδες ενημέρωσης του κοινού (26).

15. Ψηφιακή εφαρμογή πληροφόρησης κοινού.

16. Ημερίδα ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το έργο.

17. Μακέτα αφής για τους τυφλούς

Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης, τέσσερα και πλέον χρόνια αργότερα, ο ρυθμός εκτέλεσης και η πρόοδος των εργασιών αλλά και ο τρόπος ένταξης του έργου στην καθημερινότητα της πόλης έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν εκφραστεί και δημοσίως. Επίσης τονίζεται ότι υπάρ-χουν πολλά θέματα ασφάλειας και αισθητικής όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο χώρο αλλά και λόγω της ύπαρξης εργοταξίου και ανοικτών εργασιών εδώ και πολλά χρόνια. Χαρακτηρι-στικό παράδειγμα το τελευταίο τμήμα της οδού Διαγοριδών όπου υπάρχει σκάμμα επικίνδυνο για πεζούς, ποδηλάτες και οχήματα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάται η αξιότιμη κ. Υπουργός Πολιτισμού

Σε ποιά φάση βρίσκονται τα ανωτέρω προγραμματισθέντα έργα και αν οι εργασίες προχωρούν κα-νονικά και πρόκειται να ολοκληρωθούν βάσει της νέας παρατάσεως ολοκλήρωσης του έργου.

– Αναφορά στον Υπουργό Υγείας της από 21.01.2021 επιστολής του Ιατρικού Συλλόγου Ε-παρχίας Καλύμνου για την ανάγκη στελέχωσης του Αγροτικού Ιατρείου Ψερίμου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου