Τοπικές Ειδήσεις

Χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου!

Με απόφαση που εξέδωσε την 17η Δεκεμβρίου 2021 ο γενικός διευθυντής ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δ.Τσαλέμης χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ για τον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου ισχύος 115.439 ΜW με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.
Στην άδεια αναφέρονται στο διατακτικό τα εξής:
Χορηγούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2244/1994. Άδεια Λειτουργίας στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου ισχύος 115,439 MW με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.
Η μονάδα αποτελείται από επτά (7) τετράχρονους ντηζελοκινητήρες WARTSILA ισχύος 16.491,28 KWe έκαστος.
Οι γεννήτριες είναι τριφασικές, τύπου ABB/AMG 1600 SS 12 DSE, απόδοσης 21,345 MVA, 17,076 MW (pf = 0,8), τάσης 11 KV και συχνότητας 50 Hz.
Η παρούσα άδεια λειτουργίας χορηγείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1. Η άδεια λειτουργίας έχει ισχύ για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας με δικαίωμα ανανέωσης.
2. Κατά τη λειτουργία της ανωτέρω εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις:
I) Της υπουργικής απόφασης με αριθ. 70261/2874/1967 «Περί εγκρίσεως Κανονισμού, για την εγκατάσταση και συντήρηση υπαίθριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας» ΦΕΚ 608/Β/1967, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
II) Της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθ. Φ7.5/1816/88 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία όπως αυτή ισχύει και τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
4. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στο χώρο όπου έχει εγκατασταθεί η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.
5. Κατά τη λειτουργία της μονάδας, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να τηρούνται οι όροι ασφαλούς και καλής λειτουργίας του Σταθμού και προστασίας των εργαζομένων.
6.Οιεσδήποτε εργασίες διαμόρφωσης, εγκατάστασης ή επέκτασης στο χώρο του σταθμού θα πρέπει να συνοδεύονται από τις κατά νόμο άδειες και κατά την εκτέλεσή τους πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των απασχολουμένων στο σταθμό.
7. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης Αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
8. Για την επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω μονάδας πρέπει να απασχολούνται πρόσωπα που έχουν τις απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
9. Να τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες στις αντίστοιχες εγκρίσεις και που αφορούν την παρούσα άδεια λειτουργίας.
10. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσης απόφασης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2244/94 (ΦΕΚ 168 Α/7.10.94) κυρώσεις.

Κατά της απόφασης επιβολής των κυρώσεων αυτών δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Τακτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του ν.2244/94.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου