Τοπικές Ειδήσεις

Η Αρχή Διαφάνειας ερευνά τις προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού στο Δήμο Ρόδου!

Ακόμη μια υπόθεση διαχείρισης δημοσίου χρήματος, που μέχρι σήμερα δεν απασχόλησε την επικαιρότητα, αποτελεί αντικείμενο έρευνας της Αρχής Διαφάνειας μετά από αναφορά του αντιδημάρχου Οικονομικών & Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη.

Σκοπός της αναφοράς είναι η διερεύνηση τυχόν επιλήψιμων ενεργειών υπηρεσιακών και λοιπών παραγόντων σχετικά με τις διαχρονικές προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού στο Δήμο Ρόδου.
Οπως εξέθεσε στην Αρχή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ξεκινώντας την νέα δημοτική θητεία την 1η Σεπτεμβρίου 2019, σε έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας τόσο σε όρους έκτασης, πληθυσμού αλλά και οικονομικού κυκλώματος, διαπιστώθηκε ότι οι Αποκεντρωμένες Ενότητες της επικράτειας στερούνταν βασικά υλικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών.
Σε όλες τις δημοτικές ενότητες (9 συνολικά πλην της έδρας) δεν γινόταν, μεταξύ άλλων, η τροφοδοσία τους με ηλεκτρολογικό υλικό που ήταν άκρως απαραίτητο τόσο για το δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού όσο και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των δημοτικών κτηρίων ή τουλάχιστον δεν καλύπτονταν οι βασικές τους προτεραιότητες.
Διατείνεται παραπέρα πως από την αναζήτηση των προμηθειών που είχε διενεργήσει ο Δήμος τα τελευταία 3 έτη (2017, 2018,2019), διαπιστώθηκε σημαντικός όγκος προμηθειών ανά Δημοτική Ενότητα που ανέρχεται συνολικά σε 1.791.520,14 ευρώ συμβασιοποιημένων ποσών.
Επισημαίνεται παραπέρα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4585/2018, που ισχύουν και εφαρμόζονται «Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου ή της Δ. Ε. Υ.Α. και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως».
Τονίζεται επιπλέον ότι παρουσιάζονται πανομοιότυπες προμήθειες, πανομοιότυπων ειδών και ποσοτήτων σε κάθε δημοτική ενότητα γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ανάγκες των ενοτήτων σε ηλεκτρολογικό υλικό διαπιστώνονται από τους συντάκτες των μελετών ως ίδιες σε είδη και ποσότητες, γεγονός που δεν μπορεί να ισχύει στην πράξη.
Τονίζεται πως είναι αδύνατον όλες οι δημοτικές ενότητες μεταξύ τους με διαφορετική εδαφική έκταση, με διαφορετικές δομές και υποδομές και διαφορετική μορφολογία να έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες ετήσιας ηλεκτρολογικής συντήρησης σε είδη και ποσότητες.
Προσθέτει επιπλέον ότι η εικόνα των προμηθειών ηλεκτρολογικού υλικού και για τα τρία έτη δεν ταιριάζει με τις πραγματικές ανάγκες των διαφορετικών περιοχών και επειδή πρόκειται για υλικό με λεπτομέρεια διαφοροποίησης των ειδών ακόμη και της ίδιας κατηγορίας, είναι απίθανο να αποτυπώνεται στις μελέτες η πραγματικότητα.
Ενδεικτικά, προέκυψε από την έρευνα που διενεργήθηκε σε επίπεδο δημοτικής αρχής, ότι από τις ετήσιες προμήθειες από το 2017, παρατηρείται διπλασιασμός των ειδών που αποτυπώνονται ως ανάγκες σε κάθε δημοτική ενότητα.
Το 2016 ο αριθμός των ξεχωριστών υλικών – ειδών κυμαινόταν μεταξύ 66-71 ενώ το 2017 ο αριθμός του έφτασε τα 119 υλικά – είδη, το 2018 ο αριθμός έφτασε τα 158 υλικά -είδη και το 2019 τα 137 υλικά – είδη.
Η μεγάλη αυτή απόκλιση από το 2016 χωρίς την αλλαγή του πάγιου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εκτιμήθηκε από τον αντιδήμαρχο, ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
Επίσης τονίζεται ότι υπήρξε ξαφνική αύξηση των δαπανών ηλεκτρολογικού υλικού από το 2017 έως και το 2019. Προσθέτει εξάλλου ότι το 2017 (μέσον του έτους) και το 2018 (μέσον του έτους) έγινε προμήθεια ενός συγκεκριμένου είδους σε ποσότητα 16.800 τεμαχίων που αφορούσε σε λαμπτήρα led έως 15W/E27 6500Κ με προστατευτικό πρισματικό κάλυμμα 1450 lm τουλάχιστον.
Ο όγκος της προμήθειας, όπως τονίζεται, δεν θα προκαλούσε απορίες εάν δεν ήταν ήδη γνωστό ότι: α) στις 11/9/2017 η τότε δημοτική αρχή ανέθεσε σε τρίτον την υπηρεσία υποστήριξης στην προετοιμασία υποβολής πρότασης στην ΕΓΣΔΙΤ και στις διατάξεις του ν. 3389/2005, της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) και Εφαρμογές Smart Cities, στο Δήμο Ρόδου, γεγονός που υποδηλώνει την τότε πρόθεση της να αναβαθμίσει ενεργειακά το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, β) στις 26/08/2018 διακηρύχθηκε Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ME ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ συνολικού ύψους 21.221.499,79 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με 12 χρονη διάρκεια αλλά με υποχρέωση αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με τεχνολογίες Led εντός ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι δύο αυτές ενέργειες του 2017 και κυρίως του 2018 υποδηλώνουν, όπως επισημαίνεται, ότι υπήρχε προγραμματισμός για μεγάλες παρεμβάσεις στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό με τεχνολογίες led, που κατά την κοινή λογική προγραμματίζονταν για σεβαστό χρονικό διάστημα και επομένως οι 16.000 λαμπτήρες ίσως να αλληλοκαλύπτονταν από τις παρεμβάσεις της νέας σύμβασης 12ετούς διάρκειας.
To 2019 η προμήθεια αυτού του είδους λαμπτήρα μειώνεται ραγδαία με συνολική ποσότητα για όλη την επικράτεια σε 2.000 τεμάχια.
Και ενώ οι ανάγκες καταγράφονται ως πανομοιότυπες κάθε χρόνο, το 2019 που πραγματοποιείται μειωμένη προμήθεια του συγκεκριμένου λαμπτήρα, αυξάνονται έως και διπλασιάζονται οι προμήθειες σε άλλα είδη προκειμένου να διατηρηθεί η συνολική δαπάνη στα ίδια επίπεδα.
Ο αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών τονίζει ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην οποία έχουν ενταχθεί όλα τα πρώην ελεγκτικά σώματα, είναι η μόνη που δύναται να διερευνήσει και να ελέγξει πολλαπλώς την αναγκαιότητα, τις διαδικασίες και την τύχη αυτών των προμηθειών, που κατά τα φαινόμενα εγείρουν εύλογες απορίες κατά πόσο εξυπηρετούσαν πραγματικές ανάγκες του Δήμου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου