Τοπικές Ειδήσεις

Νέα εμπλοκή στην διαχείριση των ταμειακών υπολοίπων του Δήμου Ρόδου

Πρέπει το σύνολο σχεδόν των καταθέσεων του να μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος!

Και νέα εμπλοκή στην διαχείριση των αποθεματικών του Δήμου Ρόδου προκάλεσε, μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2019 για την μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος των ταμειακών υπολοίπων, νέα εγκύκλιος για την μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων του!
Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών σε έγγραφο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης κ. Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης καθιστά σαφές ότι απαιτείται άμεσα το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και η μεταφορά των διαθεσίμων των δήμων σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 69Α του ν. 4270/2014 και στην υπ’ αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την επίσπευση των απαιτούμενων σχετικών ενεργειών τους.
Επισημαίνει ιδιαίτερα ότι, όχι μόνο το άνοιγμα, του εν λόγω λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης αλλά και η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν, αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Στην παρ. 14 του προαναφερόμενου άρθρου του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 80 του ν. 4764/2020, καθορίζεται το μέγιστο όριο ρευστότητας που μπορεί να διατηρούν εκτός του υπό συζήτηση λογαριασμού οι υπόχρεοι φορείς, ως ακολούθως:
«Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του Σ.Λ.Θ., ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούν οι φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Σ.Α.Θ. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συστηματική βάση το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίμων, με την επιφύλαξη της παρ. 13. Κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Φορέα και της σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ., δύναται το ανωτέρω ποσοστό να διαμορφώνεται αναλόγως».
Συνεπεία των ανωτέρω, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης των υπόχρεων φορέων προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους θα κληθούν να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ» (άρθρο 214 κ.επ.) του ν. 3852/2010.
Σε πίνακα που συνοδεύει το έγγραφο καθίσταται σαφές ότι εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος είναι διαθέσιμα σε ποσοστό 100% στον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας, 49,71% στον Δήμο Ρόδου και 89.08% στον ΔΟΠΑΡ!
Με βάση το έγγραφο τα χρήματα αυτά πρέπει να μεταφερθούν!
Θυμίζουμε ότι είχε προκύψει, σύμφωνα με όσα είχε ψηφίσει κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο, μείζον θέμα παραλείψεων μη συμμόρφωσης σε νόμο, εφόσον δεν υπήρξε αναστολή από το ΣτΕ, το οποίο θέμα έχει οικονομικές ζημιογόνες παραμέτρους σε βάρος του Δήμου Ρόδου αφού το μέσο επιτόκιο καταθέσεων είναι 3,2% στην ΤτΕ έναντι επιτοκίου 0,25% από δύο Τράπεζες, και 1,40% από άλλες δύο συστημικές, με επισήμανση από τη Νομική Υπηρεσία επί των τελευταίων, ότι ακόμη και αν δεν υπήρχε η υποχρέωση μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του β’ εδαφίου της παραγρ. 2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/2016, «τα υπόλοιπα (των Δήμων) κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».
Επί όλων των παραπάνω ζητημάτων είχε τονιστεί ότι με πράξεις και παραλείψεις υπήρξε απώλεια εσόδων από τον Δήμο Ρόδου άνω των 4.000.000 ευρώ, στερώντας από τους δημότες της Ρόδου έσοδα, έργα και ανάπτυξη στο νησί μας.
Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τότε εντέλλοντο οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου να ενεργήσουν κατά τον Νόμο άμεσα, ασκώντας όλα τα κατά τον Νόμο μέσα, για να συγκεκριμενοποιήσουν και να προσωποποιήσουν τις ευθύνες όλων όσων οδήγησαν τον Δήμο Ρόδου, με πράξεις ή παραλείψεις τους, στην απώλεια εσόδων.
Πλην όμως η διαδικασία δεν προχώρησε έκτοτε.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη, είχε παραταθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων, όπως και όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) σε ειδικό λογαριασμό.
Οι δήμοι ήλπιζαν ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης το θέμα επρόκειτο να διευθετηθεί για να διαπιστώσουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο, που απέστειλε την 3η Οκτωβρίου 2019 ο υπουργός κ. Π. Θεοδωρικάκος, εμμένει στην υλοποίηση του σχεδίου.
Δεν πρόκειται για μία καινούργια εξέλιξη, καθώς εδράζεται στο έτος 2015, ωστόσο πλέον καλούνται και όσοι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό, να το πράξουν.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου