Ειδήσεις

Κατάθεση τροπολογίας, για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον στη Μεσόγειο

Τροπολογία στο σχέδιο σύστασης της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Με-σόγειο κατέθεσε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διε-θνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημο-κρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή την υπογραφή της Διακήρυξης της Αθήνας, για την κλιματική κρίση και το περι-βάλλον στη Μεσόγειο.

Η κα Ασημακοπούλου, ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφά-λειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συ-νέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στην τροπολογία της (9α), αναδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την υπογραφή της Διακή-ρυξης της Αθήνας. Η Διακήρυξη υπογράφηκε από τους εννέα ηγέτες των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτο-γαλίας και Σλοβενίας, τους οποίους ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εργασιών της 8ης Συνόδου Κορυφής ΕUMED 9, με θέμα την αντιμετώπιση της κλιμα-τικής κρίσης στην περιοχή της Μεσογείου.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένες τις πιέσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κλι-ματικής κρίσης, η κα Ασημακοπούλου προτείνει, μέσω της τροπολογίας αυτής, τη συνεργα-σία των κρατών στη διαδικασία μετάβασης, από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στις ανανεώ-

σιμες πηγές ενέργειας και τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με παράλληλη προ-στασία της βιοποικιλότητας, των δασών και του υδάτινου οικοσυστήματος, ως βάση για την περαιτέρω συνεργασία των κρατών της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

 

Θέμα: «Τροπολογία 9α του Σχεδίου Σύστασης»

Προς: Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ Κοινο-βουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

21 Σεπτεμβρίου, 2021

(9a) Welcomes the Athens Declaration on Climate Change signed at the Summit of the EU Med Group, which brought together nine EU Member States in Athens on Friday 17th September; Notes the declaration’s pledge to work closely together to build synergies pro-moting the necessary transition from fossil fuels to Renewable Energy Sources and low-carbon energy technologies, as well as its special references to the positive significance of biodiversity, forests and the marine environment; Believes that such initiatives can be the basis for further and extended cooperation amongst Member States of the UfM

 

Χαιρετίζει τη Διακήρυξη της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή που υπογράφηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 8ης ΕUMED 9, στην οποία συμμετείχαν εννέα κράτη μέλη της ΕΕ στην Αθήνα την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Σημειώνει τη δέσμευση της Διακήρυξης για στενή συ-νεργασία, για την οικοδόμηση συνεργειών που προωθούν την αναγκαία μετάβαση από τα ορυ-κτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και τις ειδικές αναφορές της στη θετική σημασία της βιοποικιλό-τητας, των δασών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές μπο-ρούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω και διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΟΕΜ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου