Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου θα διοργανώσει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, τον 15ο Αγώνα Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής 2017. Οι λεπτομέρειες του αγώνα:

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 15/10/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Β(60 χμ.), Γ(40χμ.) και Δ(20χμ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

  • Η κατηγορία Β-60 χμ. είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10 χμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 14 χλμ. την ώρα.
  • Η κατηγορία Γ-40 χμ. είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10 χμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 12 χλμ. την ώρα.
  • Η κατηγορία Δ-20 χμ. είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 8 χμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10 χλμ. την ώρα.

ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών είναι 64 παλμοί/λεπτό μέσα στα επόμενα 20 λεπτά από την ολοκλήρωση της φάσης . Στην Τελική Εξέταση (τερματισμός) ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών είναι 64 παλμοί/λεπτό μέσα στα επόμενα 30 λεπτά από τον τερματισμό . Ο αριθμός αυτός δύναται να μειωθεί από την Κτηνιατρική Επιτροπή του Αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 814.1.8 Ε του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Β ( 60 χμ.)

ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΛΕΠΤΑ Γ (40 χμ.)

ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΛΕΠΤΑ Δ (20 χμ. )

ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Μήκος Διαδρομής: 20 χμ. β. Τύπος Εδάφους: αγροτικοί δρόμοι γ. Υψομετρικές Διαφορές: 250μ. δ. Χρώμα Σήμανσης : κόκκινο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017

ώρα 07:30 Κτηνιατρική εξέταση-επιθεώρηση (για την κατηγορία Β-60 χμ.)

ώρα 08:00 Εκκίνηση κατηγορίας Β

ώρα 08:30 Κτηνιατρική εξέταση-επιθεώρηση (για την κατηγορία Γ-40 χμ.)

ώρα 09:00 Εκκίνηση κατηγορίας Γ

ώρα 09:30 Κτηνιατρική εξέταση-επιθεώρηση (για την κατηγορία Δ-20 χμ.)

ώρα 10:00 Εκκίνηση κατηγορίας Δ

Το Σάββατο 14/10/2017 και ώρα 16:00 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση της Άδειας Ικανότητας Αθλητού εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 2 υποψήφιοι. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία Α.Ι.Α. και την εξεταστέα ύλη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ι., www.hef.gr .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν το διαβατήριο του ίππου με τον οποίο αγωνίζονται στη Γραμματεία των Αγώνων κατά την κτηνιατρική εξέταση.

β) Οι αθλητές να πρέπει να φέρουν το διακριτικό σήμα του Ομίλου τους και οι ίπποι τον αριθμό μητρώου τους.

γ) Σε περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης υγείας ΙΠΠΟΥ στην εξέταση-επιθεώρηση, αποκλείεται η συμμετοχή του ίππου στον Αγώνα.

δ) Δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στον κυρίως χώρο της διοργάνωσης σε όσους δεν είναι στον κατάλογο συμμετοχών ή δεν διαθέτουν έγγραφα υγείας για τους ίππους τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ο.Ι. (www.hef.gr), στις «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ», έως την Τετάρτη 11/10/2017 και ώρα 14:00. Δηλώσεις συμμετοχών πέραν της 11ης Οκτωβρίου 2017 δεν θα γίνουν δεκτές. 1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει ένα ζευγάρι ίππου – ιππέα στον Αγώνα θα πρέπει:

α) ο ίππος να διαθέτει Εθνικό ή Διεθνές Διαβατήριο και να είναι τουλάχιστον : · πέντε (5) ετών για την κατηγορία Β (60 χμ.) · τεσσάρων (4) ετών για την κατηγορία Γ(40 χμ.) · τεσσάρων (4) ετών για την κατηγορία Δ(20 χμ.)

β) ο αθλητής/τρια να ανήκει σε οργανωμένο Σωματείο ενταγμένο στη δύναμη της ΕΟΙ και να έχει αποκτήσει την Άδεια Ικανότητας Αθλητού Ιππικής Αντοχής

γ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει την κατηγορία Δ (20 χμ.) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Γ (40 χμ.)

δ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει δύο φορές την κατηγορία Γ (40 χμ.) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Β (60 χμ.)

ε) κάθε ίππος μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε μια κατηγορία στον Αγώνα

στ) Παίδας Αθλητής για να συμμετάσχει σε Αγώνα Κατηγορίας Δ (20χλμ.) θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Ενήλικα Αγωνιζόμενο Αθλητή (Συνοδός) ηλικίας 18 ετών και άνω ο οποίος θα πρέπει να έχει τερματίσει επιτυχώς κατά το παρελθόν τουλάχιστον μία φορά την κατηγορία Δ (20χλμ.)

ζ) Συνοδοί Παίδων χρειάζονται μόνο για τους Παίδες Αθλητές που αγωνίζονται στην κατηγορία Δ(20χλμ.).

η) Ο Συνοδός Αθλητής μπορεί να ανήκει και σε διαφορετικό Σωματείο από αυτό στο οποίο ανήκει ο Παίδας Αθλητής τον οποίο θα συνοδεύσει αλλά δεν μπορεί να συνοδεύει περισσότερους από τρεις Παίδες Αθλητές ταυτόχρονα.

θ) Στην περίπτωση που ο Συνοδός Αθλητής αποχωρήσει από τον Αγώνα για οποιονδήποτε λόγο τότε: Ø είτε αντικαθίσταται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής, από άλλο Συνοδό Αθλητή που πληροί τις προϋποθέσεις και ο Αγωνιζόμενος Παίδας Αθλητής μπορεί να συνεχίσει τον Αγώνα Ø είτε ο Παίδας Αθλητής αποκλείεται.

Με την έναρξη του Κτηνιατρικού ελέγχου οι Αθλητές θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία Αγώνων έτσι ώστε: α) να επιβεβαιώσουν τις συμμετοχές β) να παραλάβουν το νούμερο συμμετοχής τους(σαλιάρα) την οποία θα πρέπει να φορούν καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Όπως ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Ιππικής Αντοχής α) Το καπέλο ιππασίας τριών σημείων είναι υποχρεωτικό β) Δεν επιτρέπεται η χρήση μαστιγίου και σπιρουνιών. γ) Επιτρέπονται μόνο παπούτσια ιππασίας με τακούνι 12 χιλιοστών ή ίσια κλειστά παπούτσια με κλειστούς αναβολείς δ) Επιτρέπεται μόνον παντελόνι ιππασίας ε) Επιπρόσθετα για τους Παίδες Αθλητές είναι υποχρεωτικό να φορούν και Εγκεκριμένο Θώρακα Ασφαλείας σε όλη την Διάρκεια του Αγώνα και κατά την παρουσία τους σε όλους τους Αγωνιστικούς Χώρους.

ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

α) Κατηγορίες Β,Γ & Δ (ελεγχόμενης ταχύτητας) Βραβεύονται τα έξι πρώτα ζεύγη ίππου –ιππέα που έχουν περάσει με επιτυχία όλους τους κτηνιατρικούς ελέγχους κι έχουν πετύχει το υψηλότερο score, που υπολογίζεται ως εξής: 1 ος : Κύπελλο – μετάλλιο – κονκάρδα 2 ος : μετάλλιο – κονκάρδα 3 ος :μετάλλιο – κονκάρδα 4 ος -6 ος : κονκάρδα 14.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών αποτελεί η ασφάλεια των αλόγων και των συμμετεχόντων. Στα δύσκολα περάσματα από άσφαλτο υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση δύο ατόμων οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για το ασφαλές πέρασμα αλόγων και ιππέων από τα σημεία αυτά. Συνιστάται σε όλους τους συμμετέχοντες να αγωνιστούν έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλειά τους και των αλόγων τους. Επιπροσθέτως όλοι οι ιδιοκτήτες και συμμετέχοντες ευθύνονται προσωπικά για τυχόν ζημιά που προξενούν σε τρίτους με ευθύνη δική τους, των υπαλλήλων τους, των προστιθέντων και των αλόγων τους. Αποτελεί ευθύνη τους να φροντίσουν για την εν ισχύ ασφαλιστική τους κάλυψη για αστική ζημιά έναντι τρίτων από συμμετοχή σε ιππικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ισχύος τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης για οποιοδήποτε λόγο, δεν πρόκειται να ισχύσει τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη των Διοργανωτών. Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για τα άλογά τους και όλο τον αθλητικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό σταβλισμού τους καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Οι Διοργανωτές και οι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή προστιθέμενοι αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη για ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ IATΡIKH ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ