Ειδήσεις

«Εξοικονομώ»: Τι πρέπει να γνωρίζετε-Σε ποιους θα δοθεί προτεραιότητα

Στο διάστημα ανάμεσα στο τέλος Σεπτεμβρίου και μέσων Οκτωβρίου πρόκεται να ξεκινήσει η ψηφιακή διαδικασία των αιτήσεων για το νέο «Εξοικονομώ», στόχος του οποίου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση σχεδόν 50.000 κατοικιών.

Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε γνωστοποιήσει τον Ιούλιο τα κριτήρια για την υπαγωγή στο ανανεωμένο πρόγραμμα, καθώς και τον επανακαθορισμό των ποσοστών επιχορήγησης.

Μηχανικοί και πολίτες περιμένουν τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος ούτως ώστε να ενημερωθούν για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 %.
Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70 %.
Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55 %
Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45 %.
Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40 %.
Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία τους ή για νοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στη δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι 40% ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα εξοικονομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) και με ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση τα 28.000 ευρώ.

Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.

Προτεραιότητα ένταξης θα δίνεται σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, κτίρια που κατατάσσονται σε χαμηλότερη ενεργειακή κλάση που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης και παλαιότερες κατασκευές.

Τα κριτήρια

Το σύστημα ένταξης με σειρά προτεραιότητας που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, καταργείται και εισάγεται σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, που διαμορφώνονται ως εξής:

Ενεργειακά κριτήρια:

Ανηγμένο κόστος  εξοικονόμησης ενέργειας (βάσει προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας) 50 %.
Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5 %).
Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7 %).
Η παλαιότητα κατασκευής (3 %).
Εισοδηματικά κριτήρια

Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (15 %).
Κοινωνικά κριτήρια

Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5 %).
Μονογονεϊκή οικογένεια (5%)
Μακροχρόνια άνεργος (5%)
ΑΜΕΑ (5%)
Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά Νομό, με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει από τη συγκριτική αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις, οι οποίες δε θα λάβουν απόφαση υπαγωγής, διατηρούν τη θέση τους στους πίνακες οριστικής κατάταξης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υπαγωγής, θα γίνεται κάλυψη της θέσης από την αμέσως επόμενη αίτηση σύμφωνα με τους πίνακες οριστικής κατάταξης και στα πλαίσια διαθεσιμότητας των αντίστοιχων πόρων.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή (διαφορετικό από αυτόν που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ), και εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ).

Στη βάση του Β’ ΠΕΑ και αφού διαπιστωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας και ελεγχθούν τα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του Προγράμματος στους Ωφελούμενους.

Οι πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να εξετάσουν εάν πληρούν τα κριτήρια. Στη συνέχεια, συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων – 30 ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας – συμπληρώνουν την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης, δηλαδή βαθμολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση των προκαθορισμένων κριτηρίων.

Προϋπολογισμός 632 εκατ. ευρώ

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ, κινητοποιώντας με τη μόχλευση συνολικά κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ. Χάρις στον νέο, στοχευμένο σχεδιασμό του, επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι να αναβαθμισθούν περισσότερες κατοικίες, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ενεργειακή εξοικονόμηση σε σχέση με τα προγενέστερα προγράμματα.

Διαγωνισμός από το ΤΕΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προβαίνει σε διαγωνισμό για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ ΙΙ».

Παράλληλα, το ΤΕΕ προσλαμβάνει, με δεύτερο διαγωνισμό, και τον τεχνικό σύμβουλο για την υλοποίηση της πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων. Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι να ξεκινήσει το νέο «Εξοικονομώ Αυτονομώ» ακόμα και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας:

Την εγκατάσταση κουφωμάτων / συστημάτων σκίασης / αερισμού, θερμομόνωσης, συστημάτων παροχής ζεστού νερού χρήσης, συστημάτων θέρμανσης / ψύξης και «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας.

Κατά την ολοκλήρωση του έργου και βάσει του Β’ ΠΕΑ θα γίνουν έλεγχοι επίτευξης τόσο για τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο, όσο και για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα έργα των ωφελούμενων  θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 30% των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη. Πέραν της προθεσμίας των 12 μηνών ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, δίνεται δυνατότητα παράτασης για προκαθορισμένο διάστημα σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.

Πηγή: Reporter.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου