Μετά την άσκηση 11 αγωγών κατά ιδιωτών, καταπατητών δημοσίων εκτάσεων στην παραλία Αφάντου χθες η ανώνυμη εταιρεία «ΑΦΑΝΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άσκησε ακόμη μια, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, κατά δύο ξενοδοχειακών μονάδων!.
Η εταιρεία απέκτησε λόγω εισφοράς από το ΤΑΙΠΕΔ, πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή επί ακινήτων συνολικής εκτάσεως 36.268,91 τ.μ., που βρίσκονται στη δημοτική κοινότητα Αφάντου του Δήμου Ρόδου, επί της παραθαλάσσιας ζώνης της δημοτικής ενότητας Αφάντου και αποτελούν μεταξύ άλλων κτηματολογικών μερίδων το ευρύτερο «Ακίνητο Νότιο Αφάντου».
Από το έτος 2012, το ΤΑΙΠΕΔ, που απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το «Ακίνητο Νότιο Αφάντου», εκπόνησε μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα, για την συνολική αξιοποίησή του, προέβη σε ενέργειες για την χωροταξική και πολεοδομική ωρίμανσή του, το καθάριζε και το έλεγχε δια των προστηθέντων από το ΤΑΙΠΕΔ οργάνων και δια της εντολοδόχου του διαχειρίστριας του ακινήτων αυτού ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.».
Στις 11 Μαρτίου 2014, το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού προκήρυξε για όλες τις κτηματολογικές μερίδες που αποτελούσαν το «Ακίνητο Νότιο Αφάντου» διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίησή του, η οποία (αξιοποίηση) θα γινόταν μέσω της σύστασης μίας ή περισσοτέρων εταιρειών με εισφορά από το ΤΑΙΠΕΔ των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί του «Ακινήτου Νότιου Αφάντου» και της πώλησης -σύμφωνα με τους όρους σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών- του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των εταιρειών που θα είχε προηγουμένως συστήσει προς τον πλειοδότη του διαγωνισμού.
Τον Ιούλιο 2014, ο εν λόγω πλειοδοτικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την ανάδειξη πλειοδότη για το «Ακίνητο Νότιο Αφάντου».
Το 2015 επικυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η όλη διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης του «Ακινήτου Νότιο Αφάντου» μαζί με τα σχέδια συμβάσεων μεταβίβασης των μετοχών των εταιρειών, που σκόπευε να ιδρύσει το ΤΑΙΠΕΔ με εισφορά των δημόσιων ακινήτων ως μετοχικό κεφάλαιο, προς τους πλειοδότες, εκπονήθηκαν τοπογραφικά διαγράμματα και μελέτες για την χωροταξική και πολεοδομική ωρίμανση της συνολικής έκτασης του ως άνω Ακινήτου, που οδήγησαν το 2016 στην έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), που εκδόθηκε μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 180/2016, με το οποίο (ΕΣΧΑΔΑ) το ως άνω προς αξιοποίηση Ακίνητο οριοθετήθηκε σε χάρτη.
Ηδη από το 2014 κατά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας το σχέδιο του ΕΣΧΑΔΑ είχε δοθεί σε όσους επενδυτές είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ενώ η έγκριση του σχεδίου ΕΣΧΑΔΑ και η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στο ΦΕΚ αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης προς τους πλειοδότες των πωλούμενων μετοχών.
Το 2017 και το 2018 διενεργήθηκαν με έξοδα του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με το υπουργείο εκτενείς αρχαιολογικές εκσκαφές σε όλη την δημόσια έκταση που αποτελούσε το «Ακίνητο Νότιο Αφαντου».
Μια εκ των εταιρειών που στις 6.6.2019 σύστησε το ΤΑΙΠΕΔ είναι και η ανωτέρω εταιρεία στην οποία το ΤΑΙΠΕΔ ως μοναδική ιδρύτρια εισέφερε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακίνητα με κτηματολογικές μερίδες ΚΜ2931 (2 τμήματα), και ΚΜ3346Α, συνολικής εκτάσεως 36.268,91τ.μ.
Η αξιοποίηση (αποκρατικοποίηση) του «Ακινήτου Νότιο Αφάντου» ολοκληρώθηκε στις 26.6.2019 με την υπογραφή μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, ως πωλητή, και του πλειοδότη του διαγωνισμού, ως αγοραστή, σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών, δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων και οι μετοχές που αντιπροσώπευαν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μεταβιβάστηκαν και παραδόθηκαν προς τον πλειοδότη αγοραστή.

Μετά την κατά τα ως άνω αναφερόμενα σύσταση της εταιρείας και την μεταβίβαση και παράδοση από το ΤΑΙΠΕΔ προς τον πλειοδότη αγοραστή των μετοχών που αντιπροσώπευαν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έλαβε γνώση των καταπατήσεων.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Βασίλειος Κωνσταντές και Καλλιρόη Νικολιδάκη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ