Τοπικές Ειδήσεις

Διαμαρτυρία ιδιοκτητών σκαφών, για την επιβολή ενιαίου τέλους στάθμευσης σκαφών στην Μαρίνα Μανδρακίου

Επιστολή προς το  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, κοινοποιουμένη και προς τον  Δήμαρχο Ροδίων, απέστειλαν δημότες, ιδιοκτήτες σκαφών, διαμαρτυρόμενοι για το ενιαίο τέλος ποσού 100 € για την έκδοση άδειας στάθμευσης εντός της «μαρίνας» Μανδρακίου Ρόδου.

Αναλυτικά η επιστολή

Οι κατωτέρω υπογράφοντες δημότες – νησιώτες αυτού του τόπου, τυγχάνουμε ιδιοκτήτες παντός είδους και μορφής σκάφους (πλοίου ή λέμβου), ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης, που ελλιμενίζεται στη «μαρίνα» Μανδρακίου – Ρόδου. Αποτελούμε την πλειοψηφία, εάν όχι το σύνολο, των ιδιοκτητών όλων των σκαφών (ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά, ημερόπλοια κλπ), που ελλιμενίζονται στη συγκεκριμένη «μαρίνα».

Εξ’ αφορμής της πρόσφατης υπ’ αριθμό 37/2020 απόφασης της Υπηρεσίας σας, σχετικά με την επιβολή ενιαίου τέλους ποσού 100 € τον μήνα, για την έκδοση άδειας στάθμευσης εντός της «μαρίνας» Μανδρακίου Ρόδου, με ημερομηνία έναρξης την 11η Μαΐου του τρέχοντος έτους, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε και γραπτώς, τις αντιρρήσεις και την αγανάκτησή μας για την συγκεκριμένη απόφασή σας.

1) Ελλείψεις μαρίνας βάσει νόμου (2160/1993): Καταρχάς, θα πρέπει να σας επισημάνουμε – υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη «μαρίνα» στο Μανδράκι, αποτελεί μαρίνα μόνο κατ’ όνομα και όχι στην ουσία. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συγκεκριμένη «μαρίνα», δεν συγκεντρώνει εξ’ αρχής (από το έτος 2006), βασικότατες προϋποθέσεις του νόμου περί τουριστικών λιμένων (Ν. 2160/1993), όπως επί παραδείγματι, μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά (μόλις προ διετίας λήφθηκαν κάποια μέτρα), ρύπανση και κάθε είδους κίνδυνο εντός της ζώνης του λιμένα, τις νόμιμες (κατ’ έκταση προσφερόμενες υπηρεσίες) εγκαταστάσεις διοίκησης του τουριστικού λιμένα, ιατρείο, σταθμό ανεφοδιασμού σκαφών, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών, παροχές τηλεφωνικών γραμμών, εγκαταστάσεις

υποδοχής λυμάτων και επεξεργασίας αυτών, συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού λιμένα, εγκαταστάσεις αποθηκών κλπ..

2) Ελλείψεις μαρίνας βάσει της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης: Με βάση το άρθρο 31α του Ν. 2160/1993, εγκρίθηκε εν τέλει ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου, με την υπ’ αριθμό 8814/14-7-2006 απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 989/25-7-2006). Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών – εξυπηρετήσεων που οφείλατε να μας παρέχετε όλα αυτά τα χρόνια, περιλαμβάνονται: το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ο ανεφοδιασμός καυσίμων, η σύνδεση καλωδιακής τηλεόρασης, ο σταθμός πυρασφάλειας, χώροι στάθμευσης για τουλάχιστον 100 αυτοκίνητα.

Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 περίπτωση β’ της εν λόγω απόφασης, αναφέρεται η υποχρέωση της Υπηρεσίας σας ως Φορέας Διαχείρισης, να μεριμνάτε για την ασφάλεια, φύλαξη και προστασία των σκαφών είτε με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας είτε με εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας (security).

Στο ίδιο άρθρο και παράγραφο στην περίπτωση δ’, αναφέρεται η υποχρέωση της Υπηρεσίας σας να καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Δ/νση πλήρες και εφαρμόσιμο σχέδιο λήψης, μέτρων για την πρόληψη και προστασία των εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα, των ατόμων, των σκαφών και των οχημάτων που βρίσκονται στη ζώνη του, από έκτακτα περιστατικά, όπως έκρηξη, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ., και μεριμνά για τη γνωστοποίησή του στο προσωπικό και τους χρήστες.

Στο ίδιο άρθρο και παράγραφο στην περίπτωση ζ’, αναφέρεται η υποχρέωση της Υπηρεσίας σας, να μεριμνά για τον ασφαλή είσπλου – έκπλου, όπως και την πρόσδεση των σκαφών σε συγκεκριμένη θέση ελλιμενισμού με εξειδικευμένο άτομο σε βοηθητική λέμβο. Και στην περίπτωση η’, αναφέρεται η υποχρέωσή σας να μεριμνάτε για την εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης.

Στο άρθρο 7 της ίδιας υπουργικής απόφασης, αναφέρεται η υποχρέωσή σας για ύπαρξη μόνιμου εγκατεστημένου αγκυροβολίου («ρεμέτζα»)

Στο άρθρο 8 της ίδιας υπουργικής απόφασης, αναφέρεται: α) η υποχρέωσή σας για καθημερινή επιτήρηση από φύλακες του Τουριστικού Λιμένα, οι οποίοι πραγματοποιούν εναλλασσόμενες βάρδιες (παρ. 8.2), β) η προστασία της εισόδου και εξόδου από τη μαρίνα με προστατευτικές μπάρες οι οποίες ρυθμίζονται επί 24ώρου βάσεως από αρμόδιο προσωπικό (παρ. 8.4), γ) η υποχρέωσή σας να λαμβάνετε όλα τα

προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην αριθμό 10/2002 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως εκάστοτε ισχύει, για την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών, και έχει την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας του Τουριστικού Λιμένα.

3) Επικρατούσες συνθήκες στη «μαρίνα»: Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις όφειλαν εκ του νόμου και της υπουργικής απόφασης να υπάρχουν στο συγκεκριμένο λιμένα του Μανδρακίου, ώστε να δύναται να χαρακτηριστεί μαρίνα. Αντ’ αυτών, στην πράξη, στον λιμένα (και όχι μαρίνα) Μανδρακίου, δεν υπήρχε καμία απολύτως πυρασφάλεια ή σύστημα πυρασφάλειας έως πρόσφατα. Δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα, καμία περίφραξη και καμία προστατευτική μπάρα εισόδου και εξόδου, για τον απλούστατο λόγο ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επιτρέπει την περίφραξη του Μανδρακίου, ώστε να δύναται να υπάρξει είσοδος ή έξοδος από το λιμένα. Η δε μπάρα που τοποθετήσατε προ ημερών σε ένα τμήμα της «μαρίνας», δεν καλύπτει το σύνολο αυτής (έως τον Ευαγγελισμό), και όπως διαπιστώνουμε τελικά, απέβλεπε σε άλλους σκοπούς (είσπραξη τέλους), και όχι στην παροχή της υπηρεσίας που ο νόμος σας επιτάσσει να παρέχετε στους ιδιοκτήτες των ελλιμενιζόμενων σκαφών. Επίσης, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχουν μόνιμα αγκυροβόλια, πλην αυτών που οι ιδιοκτήτες, μόνοι μας, με δικές μας δαπάνες τοποθετήσαμε και συνεχίζουμε να τοποθετούμε στο βυθό (ρεμέτζα) για την ασφαλή διαχείμαση των σκαφών μας. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, καμία πρόληψη και καμία προστασία από αυτά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την καταστροφική επέλαση του ανεμοστρόβιλου πάνω από το «ΚΟΝΤΙΚΙ» το έτος 2012, και τις καταστροφικές συνέπειες, στο ίδιο το πλωτό εστιατόριο, τα παραπλεύρως ελλιμενισμένα σκάφη, τα αυτοκίνητα που υπήρχαν σταθμευμένα και τα άτομα που είχαν την ατυχία να βρίσκονται στην περιοχή εκείνη τη λάθος στιγμή. Δεν υπάρχει φυσικά καμία τεχνική υποστήριξη, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογικός εξοπλισμός. Δεν υπάρχει σταθμός ανεφοδιασμού βάσει των προδιαγραφών που απαιτεί ο νόμος. Δεν υπάρχει ειδικό άτομο με βάρκα (φουσκωτό), για την ασφαλή είσοδο και έξοδο από το λιμένα, με αποτέλεσμα τα σκάφη μας, ειδικά τους θερινούς μήνες που εισέρχονται οι ξένοι – τουρίστες στο λιμένα (τους οποίους φυσικά επιθυμούμε και θέλουμε), μη γνωρίζοντας τις επικρατούσες συνθήκες και τους έντονους θερινούς ανέμους (μελτέμια), να προκαλούν άθελά τους, ζημίες στα μόνιμα ελλιμενισμένα σκάφη μας, επειδή δεν υπάρχει κάποιο φουσκωτό, όπως σε κάθε άλλη οργανωμένη – πραγματική

μαρίνα, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή είσοδό τους στη θέση ελλιμενισμού που τους υποδεικνύεται.

Όλες αυτές οι βασικότατες ελλείψεις του συγκεκριμένου λιμένα, υποκαθίστανται από δικές μας προσπάθειες, μέσα, εργασίες, συμμετοχή και δαπάνες, αφού π.χ. σε άσχημες καιρικές συνθήκες μόνοι μας φροντίζουμε την ασφάλεια των σκαφών μας, μόνοι φροντίζουμε για τα αγκυροβόλια μας (ρεμέτζα) και την αντικατάσταση αυτών όταν κόβονται εξαιτίας του καιρού, ή τους θερινούς μήνες από αδέξιους χειρισμούς τουριστικών σκαφών που η Υπηρεσία σας τοποθετεί στις θέσεις μας και κερδίζει έσοδα από την εκμετάλλευση της δικής μας περιουσίας (ρεμέτζα, πρυμάτσες, σούστες κλπ). Η Υπηρεσία σας μάλιστα, εκμεταλλεύεται τις δικές μας παροχές όπως π.χ. τα αγκυροβόλια μας, πλην όμως όταν αυτά υποστούν ζημίες από αδέξιους χειρισμούς των τουριστικών σκαφών που εσείς τοποθετείτε στις θέσεις ελλιμενισμού μας, όταν εμείς απουσιάζουμε, ουδέποτε μας καλύπτετε τη δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής τους. Μόνοι μας επίσης πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τη φύλαξη των σκαφών μας, αφού δεν υπάρχει (ως ο νόμος απαιτεί) περίφραξη και προστασία από δικό σας προσωπικό ή ιδιωτική υπηρεσία (security).

Όλες αυτές τις ελλείψεις, δεχόμαστε καλοπροαίρετα, λόγω του χαμηλού κόστους των τελών ελλιμενισμού σε μία υποτυπώδη «μαρίνα», και ως προς αυτό μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας «συμβιβασμός» και αμοιβαίος σεβασμός. Άλλωστε εξ’ αρχής, από το έτος 2006, μολονότι γνωρίζαμε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του λιμένα ως μαρίνα, δεν προσβάλλαμε την σχετική υπουργική απόφαση, ούτε προσφύγαμε στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, θεωρώντας καλόπιστα ότι το νησί μας, είχε ανάγκη μίας μαρίνας. Σήμερα όμως, υπάρχει πλέον μεγάλη και οργανωμένη μαρίνα στο νησί μας, που πληροί του όρους που τάσσει ο νόμος, συνεπώς δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο να χαρακτηρίζεται ως μαρίνα ο λιμένας Μανδρακίου Ρόδου, με όλες τις προαναφερόμενες ελλείψεις αυτού.

Η συγκεκριμένη απόφασή σας περί επιβολής τέλους στάθμευσης, πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο ανοχής μας, διότι διαπιστώνουμε μετά λύπης και αγανάκτησης, ότι μία υποχρέωσή σας εκ του νόμου, προσπαθείτε να την εκμεταλλευτείτε οικονομικά σε βάρος μας. Έχετε υποχρέωση με βάση την προαναφερόμενη απόφαση, να μας παρέχετε 100 θέσεις πάρκινγκ, και όμως εσείς, μολονότι δεν διαθέτε 100 θέσεις αλλά πολύ λιγότερες, σήμερα, με την απόφασή σας αυτή να επιβάλετε μονομερώς και παράνομα τέλος στάθμευσης, μας αποκλείσατε όλους τους ιδιοκτήτες των ελλιμενισμένων σκαφών, από την χρήση του πάρκιγνκ αυτού.

Αυτό μάλιστα που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, είναι ότι έχετε απαγορεύσει όχι μόνο την στάθμευση, αλλά ακόμη και την προσωρινή στάση ολίγων λεπτών, προκειμένου να ξεφορτώσουμε τα οχήματά μας, με αντικείμενα και εξοπλισμό των σκαφών μας. Αυτό μάλιστα το τελευταίο, αντιβαίνει και με αυτή τούτη την απόφασή σας, η οποία αφορά μόνο την στάθμευση των οχημάτων και όχι την απλή στάση για ξεφόρτωση εξοπλισμού των σκαφών μας. Ειλικρινά, αυτό μας ξεπερνάει.

4) Οικονομική κρίση: Εντύπωση όμως μας προκαλεί το γεγονός, ότι μέσα σ’ αυτό το γενικότερο κλίμα της οικονομικής κρίσης και μαρασμού όλων ανεξαιρέτως των επαγγελματικών τάξεων, με την αβεβαιότητα που υπάρχει παγκοσμίως σχετικά με την επικείμενη τουριστική περίοδο, σε ένα νησί που κατά ποσοστό 80% τουλάχιστον του ΑΕΠ του, εξαρτάται από τον τουρισμό, εσείς αποφασίζετε, ερήμην όλων μας, την επιβολή ενός τέλους 100 € μηνιαίως, και μάλιστα οριζόντια ανεξαρτήτως του μεγέθους του κάθε ελλιμενισμένου σκάφους, την στιγμή που το Κράτος με νόμο, επιβάλει μείωση μισθωμάτων σε ιδιώτες και επαγγελματίες, κατά ποσοστό 40% μηνιαίως. Με ποια αλήθεια λογική η Υπηρεσία σας προχωράει σε τέτοιες αυξήσεις; Αν αναλογιστούμε μάλιστα ότι πρόκειται για δημόσια (δημοτική) Υπηρεσία και όχι κάποιον ιδιώτη, εννοώντας φυσικά ότι τα κίνητρα και η βασική κατεύθυνση κάθε απόφασης θα πρέπει να είναι το κοινωνικό καλό και όφελος των πολιτών – δημοτών;

5) Υποχρέωση παροχής δωρεάν χώρου στάθμευσης: Σε κάθε πάντως περίπτωση, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι η κείμενη νομοθεσία, επιβάλει την ύπαρξη 100 κατ’ ελάχιστον θέσεων στάθμευσης, ως προϋπόθεση παρεχόμενης υπηρεσίας (συνεπώς υποχρέωσής σας), προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια τουριστικού λιμένος. Σε καμία διάταξη νόμου, υπουργικής απόφασης ή Κανονισμού Λιμένος, δεν προβλέπεται η δυνατότητα του Φορέα διαχείρισης, να επιβάλει τέλος στάθμευσης στις συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, και μας προκαλεί εντύπωση η διασταλτική ερμηνεία των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που επικαλείσθε. Ειδικότερα, οι σχετικές διατάξεις που επικαλείσθε στην υπ’ αριθμό 37/2020 απόφασή σας, ορίζουν ρητά (άρθρο 5 παρ. 5.2 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων): «Στους τουριστικούς λιμένες δεν επιτρέπεται:… Η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων και τροχοφόρων εκτός των ειδικά προς τούτο καθορισμένων χώρων στάθμευσης, οι οποίοι επισημαίνονται με ενδεικτικές πινακίδες που τοποθετούνται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης.». Ο νόμος λοιπόν απαγορεύει ρητά την στάθμευση εκτός των καθορισμών χώρων και θέσεων στάθμευσης που έχετε ορίσει, και όχι την στάθμευση εντός αυτών. Πολύ δε

περισσότερο ο νόμος που επικαλείσθε, δεν αναφέρει τίποτε απολύτως σχετικά με την δυνατότητά σας να επιβάλλετε τέλος στάθμευσης για τα οχήματα των πλοιοκτητών που ελλιμενίζονται στην μαρίνα.

Οι πλοιοκτήτες καταβάλουν τέλος ελλιμενισμού στο οποίο, με βάση τον Γενικό Κανονισμό Τουριστικών Λιμένων, έχετε υποχρέωση μεταξύ άλλων υπηρεσιών (π.χ. αποκομιδή σκουπιδιών, τηλεπικοινωνίες, πυρασφάλεια, τουαλέτες, μπάνια, ρεμέντζα, φύλαξη, ιατρείο κλπ), να παρέχετε και χώρους στάθμευσης, οι οποίοι με τον ειδικότερο Κανονισμό για τον λιμένα Μανδρακίου, ορίζονται σε 100 θέσεις. Συνεπώς οι 100 αυτές θέσεις στάθμευσης, υπάγονται στην υποχρέωση των ελάχιστων υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχετε ως μαρίνα, προκειμένου να λάβετε την σχετική άδεια λειτουργίας. Είναι αδιανόητο να προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε οικονομικά την συγκεκριμένη υποχρέωσή σας, και μάλιστα σε βάρος των ιδιοκτητών των πλοίων αναψυχής που ελλιμενίζονται στην «μαρίνα» Μανδρακίου Ρόδου και καταβάλουν τέλος ελλιμενισμού. Τί περιλαμβάνει αλήθεια το συγκεκριμένο τέλος ελλιμενισμού των σκαφών μας, δεδομένου ότι κατά τα προεκτεθέντα, δεν μας παρέχετε φύλαξη με security, δωρεάν ρεμέτζα, προστασία από τα καιρικά φαινόμενα κλπ;

Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να σας επιτρέπει ή να υπονοεί έστω, ότι δύνασθε να επιβάλετε τέλος στάθμευσης στις συγκεκριμένες θέσεις σε βάρος όσων πληρώνουν τέλη ελλιμενισμού.

Αυτό που πραγματικά έχετε υποχρέωση να πράξετε, είναι να διασφαλίζετε την ύπαρξη των συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τους χρήστες της μαρίνας (ιδιοκτήτες σκαφών, καταστημάτων κλπ), και πολύ ορθά πράξατε με την τοποθέτηση μπάρας ελέγχου εισόδου και εξόδου στον χώρο στάθμευσης (και όχι σε ολόκληρη την μαρίνα). Διότι έως τώρα, η τοπική κοινωνία της Ρόδου, αναζητώντας δωρεάν θέσεις στάθμευσης στο κέντρο, καταλαμβάνει τις συγκεκριμένες θέσεις, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των σκαφών και των καταστημάτων και γραφείων, να μην βρίσκουμε θέση και να ταλαιπωρούμαστε αφάνταστα του θερινούς μήνες (σεζόν).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αυθαίρετη, αδικαιολόγητη, καταχρηστική, αντικοινωνική λόγω οικονομικής κρίσης και έξω από κάθε λογική, μονομερή απόφασή σας, να επιβάλλετε ενιαίο τέλος στάθμευσης οχημάτων στους ιδιοκτήτες των σκαφών μας στο λιμένα και όχι μαρίνα Μανδρακίου – Ρόδου. Σας παρακαλούμε έστω και τώρα, να αναλάβετε τις ευθύνες σας απέναντι στη ναυτική παράδοση του τόπου μας και να επανορθώσετε την αδικία αυτή, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι οφείλεται σε βεβιασμένη και αψυχολόγητη απόφαση και όχι σε συνειδητή και μελετημένη ενέργεια

από μέρους σας, ειδικά την συγκεκριμένη περίοδο. Και σας δηλώνουμε με την παρούσα επιστολή μας, ότι εάν παρ’ ελπίδα δεν βρει ανταπόκριση το δίκαιο αίτημά μας και οι παρακλήσεις μας, θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε αφενός στο αρμόδιο Υπουργείο για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «μαρίνας» Μανδρακίου, λόγω των ελλείψεων που επισημάναμε και της παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας, ούτως ώστε αυτό να χαρακτηριστεί εκ νέου λιμένας, με ότι αυτό συνεπάγεται (π.χ. δωρεάν ελλιμενισμός μεταξύ άλλων), και αφετέρου στην Διοικητική Δικαιοσύνη, για την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης, κάτι που θα μας υποβάλει σε περιττά έξοδα και ταλαιπωρίες.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε καλόπιστα, να μην χρειαστεί τίποτε από τα ανωτέρω.

Παρακαλούμε επίσης θερμά, εάν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε νέα συνεδρίαση του ΔΣ της Υπηρεσίας σας, για την επανεξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος, να μας καλέσετε να παρασταθούμε με μία επιτροπή εκ των ιδιοκτητών, ειδοποιώντας σχετικά τον εκπρόσωπό μας και ιδιοκτήτη σκάφους αναψυχής, κ. Σταύρο Νικολένδρη του Αντωνίου, επί της οδού Εθελοντών Δωδεκανησίων αρ. 29, τηλ. 6944190609, e-mail: nikolendris@hotmail.com

Ρόδος 19 Μαΐου 2020

Με τιμή

Οι Διαμαρτυρόμενοι Δημότες και ιδιοκτήτες σκαφών

(Aκολουθούν υπογραφές)

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου