Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου λύθηκε η σχέση έμμισθης εντολής την 31η Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου λόγω συμπληρώσεως του 67ου έτους της ηλικίας του και θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος για πλήρη σύνταξη από το ΕΤΑΑ του νομικού συμβούλου κ Γιώργου Φιλιππάκου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ