Ειδήσεις

Εμπιστευτική έκθεση του ΑΣΕΠ για παράνομες προσλήψεις στην ΔΕΥΑΡ

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της απιστίας σχετική με την υπηρεσία κατ΄εξακολούθηση, το αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ και της παράβασης καθήκοντος από μέλη των διοικητικών συμβουλίων της ΔΕΥΑ Ρόδου και της ΔΕΥΑ Ιαλυσού, προκάλεσε εμπιστευτική έκθεση του ΑΣΕΠ, που κοινοποίησε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Γεώργιος Βέης.

Από έρευνα, που διενήργησε τόσο στη ΔΕΥΑ Ρόδου όσο και στη ΔΕΥΑ Ιαλυσού, ο επιθεωρητής του ΑΣΕΠ κ. Μ. Σιδέρης, προέκυψε συγκεκριμένα, προς επιβεβαίωση όσων έγραψε κατ’ επανάληψη η “δημοκρατική” ότι απασχολούνται παράνομα 115 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις των οποίων μετατράπησαν ή θεωρούνται ως αορίστου, χωρίς να συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών για την οποία θα ζητηθούν εξηγήσεις από το σύνολο των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δύο ΔΕΥΑ, συμπεριλαμβανομένων και των προέδρων τους, απασχολούνται παράνομα στη ΔΕΥΑ Ρόδου 58 υπάλληλοι κι ακόμη 57 στη ΔΕΥΑ Ιαλυσού!!
Με το ίδιο πόρισμα ζητείται να γίνει καταλογισμός αρμοδίως του συνόλου της μισθοδοσίας των παρανόμως προσληφθέντων στους προέδρους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δύο επιχειρήσεων.
Στο μεταξύ για την 24η Ιανουαρίου 2014 έχουν προσκληθεί για να δώσουν ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη εξηγήσεις, γύρω από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την καταβολή της μισθοδοσίας σε 47 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Η Πταισματοδίκης απέστειλε στους ελεγχόμενους κλήση για κατάθεση στα πλαίσια της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της απιστίας σχετική με την υπηρεσία, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, που παρήγγειλε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος, μετά τα όσα απίθανα αποκαλύφθηκαν για τις προσπάθειες καταβολής της μισθοδοσίας τους.
Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών προειδοποίησε εξάλλου πρόσφατα με παραπομπή στον εισαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήματος στις περιπτώσεις που δημοτικές αρχές είτε στηρίζουν δικαστικά αιτήματα συμβασιούχων εργαζομένων για μονιμοποίησή τους είτε δεν εξαντλούν όλες τις ένδικες δυνατότητες ώστε να μην καταστεί εντέλει η μονιμοποίηση δυνατή.
Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της επιχείρησης κ. Στ. Κουσουρνάς, έχει αναλάβει την ευθύνη της καταβολής της μισθοδοσίας των συγκεκριμένων υπαλλήλων με εντάλματα τύπου A’ που δεν υπόκεινται σε έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρά τις σαφέστατες αντιρρήσεις διευθυντικών υπαλλήλων και προϊστάμενων της ΔΕΥΑΡ.

Σημειώνεται εξάλλου ότι με την υπ΄αριθμ. 486/2013 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1766/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που αφορούσε 45 εργαζόμενους στην πρώην ΔΕΥΑΙ και τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από τους υπογράφοντες το ένταλμα μισθοδοσίας του προσωπικού, αποφασίστηκε να ξεκινήσει η διαδικασία του κατασταλτικού ελέγχου της μισθοδοσίας του προσωπικού, μετά από την μισθοδοσία της 1ης Δεκεμβρίου.
Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, με την αποστολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος λίστας υπαλλήλων της ΔΕΥΑΡ, που δεν συνοδευόταν από εξουσιοδότηση και χωρίς να υπάρχει θεωρημένο ένταλμα πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιχειρήθηκε η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των 45 συμβασιούχων της πρώην ΔΕΥΑΙ κι ακόμη δύο συμβασιούχων, που δεν έχουν μετατρέψει τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, δυνάμει αμετάκλητης απόφασης.

Λόγω απουσίας του πρώην προέδρου της επιχείρησης κ. Μ. Καμπουρόπουλου και χωρίς να λάβει γνώση ο γενικός διευθυντής κ. Μ. Διακομανώλης, που είχε εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, η διαδικασία, αφού “παρακάμφθηκε” η ταμίας της επιχείρησης κ. Σταυρούλα Χατζηαντώνη, κινήθηκε από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΡ.
Θυμίζουμε εξάλλου ότι το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσισε την μετακίνηση της ταμία, που αρνήθηκε να εκτελέσει τη δαπάνη, την οποία θεωρεί παράνομη.
Προηγήθηκε καταγγελία του κ. Σ. Στάγκα, ο οποίος πλέον ελέγχεται για τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Ιαλυσού, που την έφερε να έχει εκτελέσει παράνομα άλλο ένταλμα ύψους 58.059,39 ευρώ, το οποίο δεν είχε θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ισόποσο έλλειμμα στο ταμείο. Επρόκειτο για ένταλμα το οποίο αφορούσε την εκτέλεση δικαστικής απόφασης με την οποία δικαιώθηκαν ως προς τις απαιτήσεις τους 92 μόνιμοι υπάλληλοι της επιχείρησης και διατάχθηκε η ΔΕΥΑΡ στην καταβολή των μισθών τους, χωρίς περικοπές, με επαπειλούμενο πρόστιμο 100 ευρώ κατ’ άτομο σε περίπτωση μη εκτέλεσης.
Το ένταλμα αυτό πράγματι εκτελέστηκε χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η θεώρησή του από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρότι υπήρχαν προς τούτο οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η ταμίας κλήθηκε εξάλλου να αναγνωρίσει ότι η συγκεκριμένη δαπάνη συνιστά έλλειμμα και αρνήθηκε να το πράξει. Επεσήμανε συγκεκριμένα ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση του παραγγελθέντος καταλογιστικού ελέγχου και μέχρι να τελεσιδικήσει ο έλεγχος ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου οποιαδήποτε αναφορά για έλλειμμα είναι εκ των πραγμάτων αβάσιμη και συκοφαντική.

Η διαχείριση προσωπικού από τις συγκεκριμένες ΔΕΥΑ ήταν πάντοτε προβληματική…
Τον Ιανουάριο του 2009 μετά από πόρισμα ελέγχου του ΑΣΕΠ είχε προκύψει, μεταξύ άλλων, η κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2190/1994 σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από την ΔΕΥΑ Ρόδου με 22 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Βιολογικού Καθαρισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το πόρισμα, κρίθηκαν ως πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Το ως άνω πόρισμα καταλήγει ότι η επιλογή των ως άνω ατόμων συνιστούν χαριστική μεταχείριση υπέρ συγκεκριμένων προσώπων κατά προσωπική εκτίμηση και επιλογή από αρμόδια όργανα, δέσμευση των οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με τη μη προκήρυξη της πλήρωσής τους, στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής κάθε πολίτη στις διαδικασίες πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, κατά παράβαση των αρχών της δημοσιότητας, διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας που διέπουν το όλο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν σε κενές ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 8 του αναθεωρηθέντος το έτος 2001 Συντάγματος απαγορεύουν ρητά την από τον νόμο μετατροπή των συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με συμβάσεις έργου στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Τέτοιες συμβάσεις ή άλλες σχέσεις εργασίας που είχαν συναφθεί μέχρι το έτος 2004, μπορούσαν να μετατραπούν σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μόνο με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία των μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεων του άρθρου 11 του Π Δ/τος 164/2004 (ΦΕΚ 134Α και 135Α).

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να παραπλανώνται ότι είναι επιτρεπτή και δυνατή η μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή των συμβάσεων έργου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και ότι αυτές αποτελούν τον προθάλαμο για την μονιμοποίησή τους στο δημόσιο τομέα, χωρίς προηγούμενη επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμούς που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ. Ο μόνος σωστός και νόμιμος τρόπος κάλυψης των πάγιων και διαρκών αναγκών του εν γένει δημόσιου τομέα είναι η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων αυτών είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με σειρά προτεραιότητας, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια που διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσληψης-διορισμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες με βασικές αρχές την αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια για την είσοδο στη δημόσια διοίκηση, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και ο ν.2190/1994.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου