Ειδήσεις

Δ.Κ.Σορωνής-Επιστολή του κ.Μαρίνου Ιωάννη

Γνωστοποιούμε στους συγχωριανούς μας την παρακάτω, υπ’ αριθμόν 25/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής:
Απόσπασμα
Από το πρακτικό 15/2014 της Δ.Κ. Σορωνής
Θέμα 4°: «Αίτηση κ. Μαρίνου Ιωάννη»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: ο κ. Μαρίνος Γιάννης του Απόστολου με την αριθμ. πρωτ. 10/105706/25-9-2014 αίτηση του προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής η οποία σας επιδόθηκε αναφέρει:
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του νεοεκλεγέντος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής Ρόδου,
Όπως σας είναι γνωστό, κατά τις Δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, κατήλθα σε αυτές, ως υποψήφιος για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής, με τον συνδυασμό «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πρωτοδικείο Ρόδου, ο συνδυασμός μας, στην Σορωνή, ήλθε πρώτος με 354 ψήφους, συγκεντρώνοντας ποσοστό 36,65%, εγώ δε ήλθα πρώτος σε σταυρούς, όχι μόνο μεταξύ των συνυποψήφιων του συνδυασμού μας, αλλά μεταξύ όλων των συνυποψήφιών μου, συγκεντρώνοντας 248 ψήφους. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του εκλογικού νόμου που ισχύει, δεν εκλέχθηκα ούτε εγώ, ούτε ουδείς άλλος εκ του συνδυασμού μας.
Σε κάθε όμως περίπτωση και επειδή ο συνδυασμός μας, εκπροσωπεί τουλάχιστον το παραπάνω ποσοστό του 36,65% των συγχωριανών μας που ψήφισαν στις εκλογές, με ομόφωνη απόφασή μας, όλοι οι συμμετέχοντες στον συνδυασμό μας, αποφασίσαμε, να συνεχίσουμε να έχουμε ενεργή και ουσιαστική παρουσία στα κοινά του χωριού μας, κρίνοντας ότι έτσι τιμούμε και όσους μας ψήφισαν.
Για τον λόγο αυτό και με μοναδικό σκοπό μας να συμβάλλουμε και εμείς με κάθε τρόπο στο κοινώς λεγόμενο «καλό του χωριού μας», επιθυμούμε να έχουμε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για όλα τα τεκταινόμενα στη Δημοτική μας Κοινότητα.
Ως εκπρόσωπος όλων των συνυποψήφιών μου, ήτοι της Δέσποινας Αυγουστή, του Μιχαήλ Πούλιου, του Γεωργίου – Μιχαήλ Άγγελου, του Μιχαήλ Χατζηκυριαζή και του Λουκά Αντωνά, αλλά και των συγχωριανών μας που μας τίμησαν με την ψήφο τους και την προτίμησή τους, καταθέτω σήμερα την παρούσα αίτησή μου, με την οποία αιτούμαι:
1. Να μου χορηγείτε από τούδε και στο εξής αντίγραφα όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, που αφορούν την Δημοτική μας Κοινότητα (όπως και όλων των αντίστοιχων εγγράφων, εισερχομένων και εξερχομένων, από την ανάληψη των καθηκόντων σας την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως σήμερα).
2. Να με καλείτε εγκαίρως (σύμφωνα με τους κανόνες περί των προσκλήσεων των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων ή ακόμα και τηλεφωνικά αν τούτο δεν είναι δυνατόν, στο 6944637788), σε όλα τα συμβούλια της Δημοτικής μας Κοινότητας και να μου κοινοποιείτε την ημερήσια διάταξη στο φαξ 2241073546 ή στο mail μου: yiamargr@yahoo.gr
3. Να με καλείτε σε τυχόν συσκέψεις που θα αφορούν την Δημοτική μας Κοινότητα, με φορείς του χωριού μας ή οποιεσδήποτε άλλες.
Εξυπακούεται ότι και εγώ από την πλευρά μου θα ενημερώνω, όλα τα μέλη του συνδυασμού μας, που επίσης θα μπορούν να προσέρχονται μαζί μου από κοινού ή να με αντικαθιστούν σε περίπτωση κωλύματός μου. Σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο, που δεν το νομίζω, απορρίψετε την αίτησή μου, αιτούμαι να μου κοινοποιήσετε την σχετική απόφασή σας, με όλη την σχετική αιτιολογία περί της απορρίψεώς της.
Σορωνή, 25 Σεπτεμβρίου 2014
Ο αιτών-Γιάννης Μαρίνος

Ο Πρόεδρος μετά από την αναφορά της παραπάνω αίτησης είπε: δεν ήθελα να αναφερθώ σε όλα τα παραπάνω ούτε να δώσω συνέχεια στο παραπάνω θέμα αλλά την Κυριακή μετά την αίτηση του κ.Μαρίνου ενώ βρισκόμουνα στο στάδιο του Αγίου Σουλά παρακολουθώντας το τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο ΕΥΚΛΗΣ παρουσία και του βουλευτή κ. Γάκη Δημητρίου και άλλων παραβρισκόμενων ο κ. Μαρίνος απευθύνθηκε προς εμένα με απαιτητικό τρόπο και μου είπε κατά λέξη μου χρωστάς μία απάντηση.
Θέλω από κάθε ένα από σας ξεχωριστά την τοποθέτηση σας και απόφαση σας.
Πρώτα δίνει το λόγω στον σύμβουλο κ. Ιωάννη Μουστουχά.
Ο κ. Μουστουχάς είπε δεν έχω πρόβλημα να έρχεται να παρακολουθεί αν έχει αίτημα, εισερχόμενα και εξερχόμενα δεν γνωρίζω αν έχει δικαίωμα κάθε πολίτης, δεν είμαι νομικός να φέρει έγγραφο αν ισχύει και πρέπει, να το δούμε.
Δεύτερο δίνει το λόγο στον σύμβουλο Σίμο Καρακόπουλο Ο κ. Καρακόπουλος είπε η δική μου τοποθέτηση είναι πιο καυστική. Ο κ. Μαρίνος είναι νομικός άρα γνώστης του εκλογικού νόμου όπως αναφέρει στην αίτηση του, για μένα η αίτηση δεν εμπίπτει των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010 και δεν γνωρίζω για πιο λόγο έκανε την αίτηση αυτή. Είμαι κάθετος όχι.

Μετά δίνει το λόγο στην σύμβουλο κ. Ελένη Μπονιάτη Η κ. Μπονιάτη είπε ότι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται όλοι όχι μόνο αυτοί που μας ψήφισαν, δεν γίνεται καμία διάκριση, οι προσκλήσεις ανακοινώνονται στον πίνακα ανακοινώσεων και όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει δεν είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε προσκλήσεις σε κανένα ούτε μπορεί κανένας να παρεμβαίνει στο έργο μας. Η αίτηση του κ. Μαρίνου να μην γίνει δεκτή, όλοι οι κάτοικοι του χωριού έχουν το ίδιο δικαίωμα.

Τέλος ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον σύμβουλο κ. Γεώργιο Ξύπα. Ο κ. Ξύπας αφού πήρε το λόγο είπε, ότι προβλέπει ο νόμος.
Τέλος ο Πρόεδρος είπε σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν.3825/2010 περί σύγκλησης του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας και τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αντίστοιχα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, μπορούν μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η πρόσκληση δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας μας να παρακολουθήσει την συνεδρίαση όποιος θέλει. Δεν έχουμε υποχρέωση πλην των συμβούλων να καλούμε κανένα άλλον. Σεβόμαστε την ιδιότητα του που είχε όλα αυτά τα χρόνια σαν Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας μας.
Το Συμβούλιο μετά τις τοποθετήσεις τους και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει, ομόφωνα
Μετά τις εκλογές και την απόφαση ανακήρυξης εκλεγμένων καθορίστηκε ποιοι έχουν την ευθύνη και ποιοι υποχρεούνται να καλούνται σύμφωνα το Ν.3 852/2010 στις συνεδριάσεις.
Ακόμα δεν επιτρέπεται σε κανένα να λαμβάνει εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Δημοτικής Κοινότητας μας.
Δεν υπάρχει δυνατότητα και υποχρέωση ατομικής πρόσκλησης σε συμβούλια πλην των εκλεγμένων.
Όμως η πρόσκληση δημοσιοποιείται και οποιοσδήποτε δημότης μπορεί να παρακολουθήσει της συνεδριάσεις που είναι δημόσιες.
Η απόφαση έλαβε αριθμό 25/2014
Αφού δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου