Τοπικές Ειδήσεις

Επιστολή του ΟΕΕ Δωδεκανήσου για την εγκύκλιο 39/2020 ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Επιστολή που του ΟΕΕ Δωδεκανήσου προς την Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ για τις απόψεις και τις θέσεις μας σχετικά με τα θέματα του αναλύει η εγκύκλιος 39 του ΕΦΚΑ.

Μέσω της επιστολής ζητάμε την :

1) Πρόβλεψη από την εγκύκλιο σε μορφή κειμένου και σε παραδείγματος της επιδότησης εργοδοτικών εισφορών βάση του άρθρου 123 του Ν.4714/20 στους εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που απασχολήθηκαν κανονικά την περίοδο 01/07/2020-30/09/2020.

2) Την πρόβλεψη για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του τριτογενή τομέα με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για την περίοδο 01/07/2020-30/09/2020 για τις αποδοχές Δώρου Χριστουγέννων και Αποζημίωσης Αδείας.

3) Την πρόβλεψη για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών του Επιδόματος Αδείας και Δώρου Χριστουγέννων των μερικά απασχολούμενων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που εμπίπτουν στο άρθρο 33 παρ. 3 του Ν. 4690/20

4) Την διαχείριση των λανθασμένων ΑΠΔ που υποβλήθηκαν πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου.

Αναλυτικά η επιστολή

Προς :

Τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εισροών e-Ε.Φ.Κ.Α

κ. Χρήστο Λιαπάκη

 

Αγαπητέ κύριε Προϊστάμενε της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, με την έκδοση της Εγκυκλίου 39 του ΕΦΚΑ ΑΔΑ : ΨΔΛΧ46ΜΑΠΣ-ΠΥ1 (Σχετικό 1) για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισής του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, των εποχικών εργαζόμενων με ή χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης και της επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του άρθρου 123 του Ν. 4717/20, σας αποστέλλουμε την παρούσα μας επιστολή για να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας για ορισμένα θέματα του πεδίου εφαρμογής της.

 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2336/95, οι εποχικοί εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δικαιούνται άδεια με την λήξη τη εποχικής τους απασχόλησης, όπου ο χρόνος της άδειας αυτής είναι χρόνος εν ασφαλίσει και οι αποδοχές της υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές (τύπος αποδοχών 07 στην ΑΠΔ). Το ζήτημα είχε αναλυθεί και στην εγκύκλιο 77/1995 του ΙΚΑ (Σχετικό 2).

 

Παράλληλα το Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ Ε40/535 28/07/2015 ΑΔΑ : 7ΨΣΠ4691ΩΓ-72Μ (Σχετικό 3) που τροποποιούσε τις περιόδους υποβολής των Α.Π.Δ Δώρου Εορτών, στην προτελευταία παράγραφο της σελίδας 2, παρέχει την δυνατότητα στους εργοδότες, σε περίπτωση αποχώρησης εργαζόμενου, να προβαίνουν στην ολοκλήρωση της υποβολής των Α.Π.Δ για το Δ.Π & Δ.Χ. πριν την καθορισμένη περίοδο (ΜΑΙΟ & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ), συμπεριλαμβάνοντας στην ΑΠΔ του μήνα της αποχώρησης τις αποδοχές του Δώρου Εορτών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα τις εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές αυτές με τις ασφαλιστικές εισφορές του μήνα της υποβολής.

 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω και με βάση την παρ.1 του άρθρου 123 του Ν. 4714/20 σύμφωνα με την οποία ο κρατικός προϋπολογισμός καλύπτει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα για την περίοδο 01/07/2020 – 30/09/2020 χωρίς να αποκλείει κάποιο τύπο αποδοχών ή είδος αποδοχών (Δώρα εορτών, αποζημίωση αδείας) θεωρούμε σημαντικό στην εγκύκλιο 39/2020 να προστεθεί και σε κείμενο και σε μορφή παραδειγμάτων απεικόνισης στην ΑΠΔ :

 

1) Η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των αποδοχών των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν.4714/20 και έχουν εργαστεί κανονικά εντός του διαστήματος 01/07/20-30/09/2020

2) Η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των αποδοχών της αποζημίωσης αδείας των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης εντός του διαστήματος 01/07/2020-30/09/2020

3) Η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων του τριτογενή τομέα, που εμπίπτουν στο Ν.4714/20 άρθρο 123 παρ.1), εφόσον η εργασιακή σχέση των εργαζομένων αυτών λύθηκε εντός του διαστήματος 01/07/2020-30/09/2020 και οι εργοδότες επιθυμούν να συμπεριλάβουν τις αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων στην ΑΠΔ του μήνα της λύσης της εργασιακής σχέσης.

 

Επιπλέον θεωρούμε σημαντική την προσθήκη στην εγκύκλιο των εξής ακόμα ζητημάτων :

 

1) Την πρόβλεψη του τύπου αποδοχών του Επιδόματος Αδείας και του Δώρου Χριστουγέννων όσων εμπίπτουν στο άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4690/20 (Κεφάλαιο Γ’ της εγκυκλίου)

2) Τη διαχείριση των λανθασμένων ΑΠΔ που υποβλήθηκαν πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου.

 

 

Αγαπητέ κύριε προϊστάμενε της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών , επειδή στον νομό Δωδεκανήσου δραστηριοποιούνται χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις που τους αφορούν άμεσα τα θέματα αυτά, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να προστεθούν όλα τα παραπάνω στην εγκύκλιο 39/2020 ώστε οι εργοδότες-επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα να μην χάσουν μέρος της επιχορήγησης που τους αναλογεί.

 

Μια γρήγορη προσαρμογή των παραπάνω θα διευκολύνει και τους οικονομολόγους λογιστές-φοροτέχνες να οριστικοποιήσουν και να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατό τις ΑΠΔ των προηγούμενων και των τρεχόντων μισθολογικών περιόδων.

 

Τέλος, θεωρείστε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν ως μοναδικό σκοπό την στήριξη της τοπικής μας οικονομίας και την αποφυγή πιθανών νέων καθυστερήσεων στην υποβολή των ΑΠΔ των εργοδοτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγο εγκυκλίου.

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

 

 

Κοινοποίηση

Κύριο Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή e-ΕΦΚΑ

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Τοπική Διεύθυνση Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ e-ΕΦΚΑ

Κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Κύριο Γρηγόριο Τάσιος, Πρόεδρος Π.Ο.Ξ

Κύριο Ιωάννη Πάππου, Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Κύριο Σπυρόπουλο Σπύρο, Πρόεδρο Λογιστικού Συλλόγου Ρόδου

Κύριο Έψιμο Χρήστο, Πρόεδρο Λογιστικού Συλλόγου Κω

Κύριο Μουσελλή Εμμανουηλ, Πρόεδρο Λογιστικού Συλλόγου Καλύμνου

Κύριο Εμμανουήλ Μαρκόπουλο, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Κυρία Ντίνα Σβύνου, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Κω.

Κύριο Μιχαλάκη Χρήστο, Πρόεδρο Ένωσης Τουριστικών Πρακτορείων Ρόδου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου