Εμβόλιμη, πλην όμως με την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών της, στο εγκεκριμένο από την Διυπουργική Επιτροπή, “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ρόδου” με την Σύμπραξη του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα και πριν ακόμη διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ήλθε η ιδιωτική επένδυση σε Μονάδα Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων στον ΧΥΤΑ της Βόρειας Ρόδου στην Αγία Βαρβάρα στο Τσαΐρι, που εγκρίθηκε ως προς τους όρους της από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης συνυπέγραψε και ενέκρινε την απόφαση για την χρηματοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός του ίδιου Υπουργείου κ. Σωκράτης Φαμέλλος ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου «Μονάδα Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (απορριμμάτων), με τη μέθοδο αεριοποίησης με πλάσμα, για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας υψηλής απόδοσης – ΣΗΘΥΑ), στην περιοχή Τσαΐρι – Αγ. Βαρβάρα, της ΔΕ Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου».
Πριν διενεργηθεί ο διαγωνισμός με την διαδικασία των ΣΔΙΤ για το Ολοκληρωμένο Σύστημα, μια ιδιωτική εταιρεία, ήδη προχώρησε τις διαδικασίες και προσυμφώνησε στην αγορά του οικοπέδου, που επρόκειτο να αγοραστεί στο πλαίσιο της Σύμπραξης, που δεν έχει ξεκινήσει…
Τα προσύμφωνα, που υπέγραψε με τους ιδιοκτήτες της επίμαχης κτηματομερίδας ΚΜ 128 και 128Α, της οικογένειας του αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Κυριαζή, έχουν λήξει. Αυτό δεν εμπόδισε όμως τον πρώην Υπουργό κ. Φάμελλο να εγκρίνει την Μ.Π.Ε. και βέβαια ούτε το γεγονός ότι το ίδιο ακίνητο προβλέπεται να αγοραστεί από την επικείμενη ΣΔΙΤ.
Ο νέος δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης, δεν προτίθεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να εγκρίνει καμία από τις διαδικασίες και θα επανεξετάσει συνολικά τον σχεδιασμό, χωρίς να αποκλείεται μάλιστα να κινήσει τις διαδικασίες για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Το ακίνητο της οικογένειας Κυριαζή
Ειδικότερα για το ακίνητο που βρίσκεται βόρεια του ΧΥΤΑ εμβαδού 55 στρεμμάτων περίπου και συγκεκριμένα στις κτηματομερίδες ΚΜ128 και ΚΜ128Α προέκυψαν τα εξής:
Το ακίνητο της ΚΜ128 κτηματομερίδας, ιδιοκτησίας τότε του Ελληνικού Δημοσίου, αποδόθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΚ3871/17-9-87 αποφάσεως του τότε νομάρχη Δωδεκανήσου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 719/77 στους Στέφανο Κυριαζή του Νικολάου, Σεβαστή συζ. Ιωάννου Λεβέντη το γένος Νικολάου Κυριαζή, Δημητρούλα σύζ. Λαζάρου Ιατρού το γένος Νικολάου Κυριαζή και Μανώλη Κυριαζή του Νικολάου σε ποσοστό ¼ εξ’ αδιαιρέτου έκαστος. Οι ανωτέρω σύμφωνα με την απόφαση ήταν οι μοναδικοί κληρονόμοι του αρχικού τέως ιδιοκτήτη Νικολάου Κυριαζή του Γεωργίου. Το ακίνητο δε χαρακτηρίστηκε ως αγροτικό που καλλιεργείτο με ελαιόδεντρα.
Της αποδόσεως είχε προηγηθεί η από 22 Οκτωβρίου 1986 (λίγες μέρες πριν λήξει ο 719/77) αίτηση του Στέφανου Κυριαζή του Νικολάου, γεωργού, για την έκταση των 55480 τ.μ. της ΚΜ 128 κτηματομερίδας και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης της από την αρμόδια επιτροπή.
Μετά από δωρεά, τον Οκτώβριο του 2006, αγοραπωλησία τον Μαϊο του 2010, δύο εξ’ αδιαιρέτου τμημάτων και χρησικτησία το Νοέμβριο του 2011 το ακίνητο κατέληξε στην οικογένεια του Νικολάου Κυριαζή (πατέρα του αντιδημάρχου, ο οποίος έχει ποσοστά εξ’ αδιαιρέτου σ’ αυτό).
Τον Μάρτιο του 2014 ενεγράφη στο ίδιο ακίνητο έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης υπέρ του ΙΚΑ για ποσό 76.000 ευρώ περίπου.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ρόδου” με ΣΔΙΤ
Την 10η Απριλίου 2017 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου με την υπ’ αριθμ. 274/2017 απόφασή του, που ελήφθη ομοφώνως και με την θετική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κ. Στέφανου Κυριαζή ενέκρινε την υλοποίηση του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ρόδου” με ΣΔΙΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
Το θέμα είχε μάλιστα εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο με το από 6 Απριλίου 2017 έγγραφό του ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων Νήσου Ρόδου τα έργα και οι δράσεις του οποίου περιγράφονται αναλυτικά στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ρόδου (υπ’ αριθμ. 875/29-12-2015 απόφαση Δήμου Ρόδου) και έχουν ενσωματωθεί στον αναθεωρημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4317/30-12-2016) ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει παράλληλα με την αίτηση χρηματοδότησης που έχει υποβληθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (κωδ. MIS 5003591), «Αίτηση Υπαγωγής» στη Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι.Τ. (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) για την υλοποίηση του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ρόδου” και την υπαγωγή του στις πρόνοιες του Νόμου 3389/2005 περί Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ).
Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Σ.Δ.Α.) της Νήσου Ρόδου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Βόρειας Ρόδου (δημιουργία λεκάνης χωρητικότητας 820.000 m3 και διάρκεια ζωής τα 20 έτη).
Προβλέπεται με την διαδικασία ΣΔΙΤ η διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή των Ιδιωτών / Αναδόχων των έργων και μεταξύ άλλων η αγορά γης για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ..
Τονίζεται ειδικότερα ότι το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Ρόδο. Παράλληλα, έχει υποβληθεί Πρόταση Χρηματοδότησης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ρόδου» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Στην υποβολή της πρότασης θα ζητείται μεταξύ άλλων, όπως ρητά αναφέρεται, η χρηματοδότηση της «Απόκτηση Γης» έκτασης 40 στρεμμάτων στο Βόρειο όριο του σημερινού Χ.Υ.Τ.Α.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει μετά από δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία.
Την 9η Νοεμβρίου 2018 η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με την υπ’ αριθμ. 39 απόφαση της ενέκρινε την αίτηση υπαγωγής του Δήμου Ρόδου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την προτεινόμενη σύμπραξη «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου».
Την υπαγωγή είχε αιτηθεί ο Δήμος Ρόδου δια του με Α.Π. 2/71037/06.09.2017 εγγράφου του δημάρχου.
Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου μέχρι το ποσό των 18,5 εκ. ευρώ κατά μέγιστο και την ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το έργο αποτελείται από επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Βόρειας Ρόδου, Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων υπολειμματικών απορριμμάτων και ιλύος, Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών, εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου, μονάδα επεξεργασίας/κομποστοποίησης της ιλύος, καθώς και δύο σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το μόνο ακίνητο που συνορεύει βόρεια (όμορο) και δύναται να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. είναι αυτό της οικογένειας Κυριαζή.
Σημειώνεται εξάλλου ότι η διαδικασία δεν είναι ακόμη ώριμη ώστε να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός.

Η ιδιωτική Μονάδα Θερμικής
Επεξεργασίας Αποβλήτων
Ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, την 5 Ιουλίου 2019, λίγο πριν τις εκλογές, όπως ξανάγραψε η «δημοκρατική», εκδόθηκε απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (απορριμμάτων), με τη μέθοδο αεριοποίησης με πλάσμα, για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας υψηλής απόδοσης – ΣΗΘΥΑ), στην περιοχή Τσαΐρι – Αγ. Βαρβάρα, της ΔΕ Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου».
Όπως δημοσιοποιήθηκε 3 μέρες μετά την ανάρτηση της αποφάσεως στην «Διαύγεια», πρόκειται για ένα σημαντικότατο περιβαλλοντικό αναπτυξιακό έργο με την προηγμένη και καινοτόμο τεχνολογία της αεριοποίησης πλάσματος, η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Θα επεξεργάζεται τα θαμμένα αστικά απορρίμματα του κορεσμένου κύτταρου του ΧΥΤΥ Ρόδου και τα υπολείμματα που θα μένουν έπειτα από την ανακύκλωση και τη κομποστοποίηση των αστικών απορριμμάτων που διαφορετικά θα κατέληγαν στο ΧΥΤΥ, καθώς και διάφορα άλλα ρεύματα αποβλήτων.
Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 116.000 τόνων απορριμμάτων το χρόνο και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 22 Mεγαβάτ και θερμική ενέργεια ισχύος 38 Μεγαβάτ, θα τροφοδοτεί 12 ξενοδοχεία με θέρμανση και ψύξη μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης και θα παράγει με την μέθοδο της θερμικής αφαλάτωσης 1.200.000 κυβικά μέτρα καθαρού νερού και 6.000 τόνους βιομηχανικό αλάτι ετησίως. Είχε ανακοινωθεί επίσης και προβλέπεται στην απόφαση ότι η μονάδα αυτή θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητη έκταση 55 στρεμμάτων δίπλα στο κορεσμένο ΧΥΤΥ της Β. Ρόδου, στη θέση Τσαΐρι- Αγία Βαρβάρα της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, θα εξυγιάνει πλήρως τον κορεσμένο ΧΥΤΥ, δημιουργώντας ένα πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο με 100 θέσεις εργασίας.
Στο μεταξύ το συγκεκριμένο ιδιωτικό ακίνητο, που προβλέπεται να αγοραστεί από την οικογένεια Κυριαζή μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ, που προηγήθηκε, δεν ανήκει στον επενδυτή, που εξασφάλισε την έκδοση Περιβαλλοντικών Ορων στο ακίνητο. Το είχε μεν προσυμφωνήσει με την οικογένεια Κυριαζή αλλά δεν το αγόρασε!
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η πώληση του ακινήτου είχε προσυμφωνηθεί και σύμφωνα με το ίδιο το προσύμφωνο είχε ισχύ για 6 μήνες και έχει ήδη λήξει.
Στην επίμαχη απόφαση του πρώην Υπουργού μνημονεύεται εξάλλου η από 1.8.2018 αίτηση του κ. Γ. Νικολίκου (Α.Π. ΔΙΠΑ : 51694/1130/3.8.2018) με την οποία ενημερώνεται το Υπουργείο ότι τα προσύμφωνα αγοράς του οικοπέδου επί του οποίου πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο έχουν λήξει με επισυναπτόμενα i) την από 6.6.2018 αίτησή του προς το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με την οποία γνωστοποιεί ότι τα συμβόλαια των οικοπέδων έχουν λήξει (Α.Π. Περ. Ν. Αιγαίου: 278/6.6.2018), ii) τις συμβολαιογραφικές πράξεις εμφάνισης με Αριθμούς 42.450, 42.452, 42.449 και 42.451, καθώς και iii) την από 6.2.2018 έκθεση επίδοσης και την εξώδικη πρόσκληση-δήλωση.
Στην ίδια απόφαση του Υπουργού μνημονεύεται εξάλλου και το πρακτικό με αριθμ. 10/22-5-2018 της Απόφασης 513/2018 του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 7ΥΣΜΩ1Ρ-ΜΩΗ), με το οποίο διατυπώνει θετική άποψη επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, υπό προϋποθέσεις.
Και στην επίμαχη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το πρακτικό που έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» συμμετείχε και ψήφισε θετικά και ο κ. Στέφανος Κυριαζής.

Ένα σχόλιο στο «Μπάζει» ο σχεδιασμός της απερχόμενης δημοτικής αρχής για την διαχείριση των σκουπιδιών

  1. Avatar Ο/Η Stavros λέει:

    δεν μπορείτε να γράψετε με περιεκτικό και σαφή τρόπο τι ακριβώς έχει γίνει? κάθεστε και κάνετε αντιγραφή / επικόλληση το έγγραφο του δημοσίου ?
    με αναφορές του τύπου ” υπ’ αριθμ. 875/29-12-2015 ” ” MIS 5003591″ βγάζουμε τα μάτια μας και άκρη δε βρίσκουμε.
    Είναι άρθρο αυτό?

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ