Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τις αλλαγές στο νόμο σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, θα εισηγηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ο αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Φλεβάρης.
Όπως δήλωσε χτες στους δημοσιογράφους: «Σε συνέχεια του πανευρωπαϊκού προγράμματος Νatura 2000, έρχεται ο φορέας διαχείρισης προστατευμένων περιοχών για όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Ο φορέας αυτός θα έχει υπό την εποπτεία του, θέματα που θα αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των περιοχών αυτών. Κι εδώ θέλω να τονίσω το εξής: στην Δωδεκάνησο προϋπήρχε ένας φορέας της προστατευόμενης περιοχής Σαρίας Καρπάθου με έδρα την Όλυμπο. Έρχεται σήμερα, ο νομοθέτης και μετονομάζει τον φορέα αυτό σε φορέα διαχείρισης Δωδεκανήσου με έδρα πάλι την Όλυμπο –ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς προσδίδεται το στοιχείο της αποκέντρωσης- και φυσικά ο πρόεδρος και το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα οριστεί, θα έχει υπό την εποπτεία του ολόκληρη την Δωδεκάνησο. Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε πως ο πρόεδρος ορίζεται από υπουργό Περιβάλλοντος γι αυτό και πρέπει να έχει περιβαλλοντικές γνώσεις ενώ οι κατά τόπους περιφέρειες βάσει της κανονιστικής διάταξης, ορίζουν τακτικό και αναπληρωματικό μέλος. Αυτό θα κληθούμε να αποφασίσουμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Όσον αφορά τις Κυκλάδες, επειδή δεν υπήρχε φορέας διαχείρισης, εμείς ως περιφερειακή αρχή ζητήσαμε να ιδρυθεί τώρα ώστε να υπάρχει εποπτεία και γι αυτή την περιοχή», όπως τόνισε.
Επιπλέον, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθεί να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο για τον φορέα διαχείρισης Αττικής.
«Από εκεί και πέρα, κρίνεται αναγκαίο να συνεργαστούμε όλοι από κοινού για να προστατέψουμε αυτές τις περιοχές. Στην Δωδεκάνησο οι προστατευόμενες περιοχές ανέρχονται στον αριθμό 30, καθεμία έχει ξεχωριστό κωδικό και καθεμία περιλαμβάνει περίπου 15 τοποθεσίες (η μία πλησίον της άλλης). Το ίδιο συμβαίνει και για τις Κυκλάδες», είπ ο κ. Φλεβάρης.

Τι λέει ο Νόμος
Ενδεικτικά, παραθέτουμε το σχετικό νόμο που ξεκαθαρίζει τι σημαίνει προστατευόμενες περιοχές -Νόμος 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»:
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (99,78%, 445 από τις 446 περιοχές) µε ενιαίο τρόπο, µε την ένταξή τους στη χωρική αρµοδιότητα Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) µέσω (α) της επέκτασης των περιοχών ευθύνης των υφιστάµενων είκοσι οκτώ (28) ΦΔΠΠ και (β) της ίδρυσης οκτώ (8) νέων ΦΔΠΠ. Η µόνη περιοχή που προς το παρόν δεν εντάσσεται σε ΦΔΠΠ είναι η χερσόνησος του Άθωνος, για την οποία στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του παρόντος σχεδίου νόµου αναφέρεται ότι «Κάθε σχετικό θέµα µε την προστασία, διαχείριση και παρακολούθηση της προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 µε κωδικό GR1270003 (Χερσόνησος Άθω) ρυθµίζεται από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 105 του Συντάγµατος και του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ