Για την 8η Νοεμβρίου 2018 αναβλήθηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, προκειμένου να παρουσιαστούν στην δίκη αυτοπροσώπως οι κατηγορούμενοι και ο πολιτικώς ενάγων, μετά την οριστική επικύρωση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους, η εκδίκαση υπόθεσης, με κατηγορούμενους για απάτη κατά συναυτουργία με περιουσιακό όφελος και ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, τον δήμαρχο Μεγίστης κ. Παύλο Πανηγύρη και την μητέρα του.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Δυνάμει του από 8-2-2011 συμβολαίου που συνέταξε συμβολαιογράφος της Ρόδου ο κ. Πανηγύρης ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, κατ’ εντολή εξ ονόματος και για λογαριασμό της μητέρας του, δεύτερης κατηγορουμένης, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του παραχώρησε η τελευταία με το 18603/12-1-2011 πληρεξούσιο, με το οποίο επετράπη η αυτοσύμβαση, μεταβίβασε στον εαυτό του κατά πλήρη κυριότητα λόγω γονικής παροχής ακίνητο εκτός σχεδίου πόλεως εκτάσεως 9.558,92 τ.μ., στη νήσο Μεγίστη, στη θέση Αγιος Γεώργιος Βουνού.
Κατά τη σύνταξη του συμβολαίου ο κ. Πανηγύρης, εκπροσωπώντας τη μητέρα του με την ανωτέρω ιδιότητά του, προκειμένου να μεταβιβαστεί το ακίνητο από την δεύτερη στον πρώτο, δήλωσε ως πληρεξούσιος ότι το ακίνητο απέκτησε η μητέρα του με άτυπη δωρεά πριν από 47 έτη από το σύζυγό της Νικόλαο Πανηγύρη και χρησικτησία τακτική ή έκτακτη, νεμόμενη το ακίνητο πλέον των 47 ετών συνεχώς, ακωλύτως και αδιάκοπα με καλή πίστη, νόμιμο τίτλο και διάνοια κυρίου.
Η δήλωση, όμως, αυτή, όπως έκρινε το δικαστικό συμβούλιο, ήταν ψευδής και οι κατηγορούμενοι το γνώριζαν, καθόσον το αληθές ήταν ότι το μεταβιβασθέν ακίνητο δεν ανήκε στην παρέχουσα μητέρα του, διότι αυτή δεν το απέκτησε από άτυπη δωρεά από το σύζυγό της.

Αντίθετα το αληθές φέρεται να ήταν ότι το ακίνητο ανήκε από το έτος 1930 στην κυριότητα του κ. Νικολάου Πιτσώνη, μετά δε το θάνατο αυτού το 1986, απέκτησαν την κυριότητα του ακινήτου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αυτού.
Οι κληρονόμοι μεταβίβασαν το ακίνητο στον πολιτικώς ενάγοντα κ. Νικόλαο Χατζηγιαννάκη, με συμβόλαιο γονικής παροχής και συμβόλαιο δωρεάς (οι λοιποί) και ο πολιτικώς ενάγων κατέστη έτσι κύριος του ακινήτου.
Ο κ. Πανηγύρης κατέστησε σαφές ότι εσφαλμένως τέθηκε στο επίμαχο συμβόλαιο η δεύτερη αυτών ως κυρία του όλου ακινήτου αντί του 1/4 εξ αδιαιρέτου και ξεκίνησε διαδικασία διόρθωσής του. Εκδόθηκε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που αποκαθιστά τα πράγματα και αναμένεται η μετεγγραφή της προκειμένου να υπάρξει ανάκληση της μήνυσης.
Ως συνήγορος υπεράσπισης του κ. Πανηγύρη παρέστη ο δικηγόρος κ. Στέλιος Αλεξανδρής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ