Eνώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου θα συζητηθεί όχληση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» λόγω διάλυσης σύμβασης με την οποία διεκδικείται αποζημίωση ύψους 690.205 € και αποζημίωση ποσοστού 5% για την μελέτη κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Ρόδου.
Την 23-01-2012 επιδόθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, η από 20-1-2012 αίτηση διάλυσης της από 25-7-2008 σύμβασης του Έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ. Ροδίων Ν. Δωδεκανήσου», που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ροδίων και της τότε Αναδόχου Κ/Ξ «Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε.».
Μετά πάροδο άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης διάλυσης, επήλθε η αυτοδίκαιη εκ του νόμου διάλυση της ανωτέρω σύμβασης.
Την 25-07-12 με το με αρ. πρωτ. 2/86363 έγγραφο της η ανωτέρω Κ/Ξ υπέβαλε προς τον Δήμο Ροδίων για έλεγχο και έγκριση την Τελική Επιμέτρηση του έργου, επισημαίνοντας ότι η σιωπηρή αποδοχή της αίτησης διάλυσης επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών και ότι μετά την πάροδο άπρακτης της αποκλειστικής δίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της με αρ. πρωτ. 2/86363/25-7-2012 τελικής επιμέτρησης, η τελική επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών θεωρείται αυτοδικαίως εγκεκριμένη, όπως υπεβλήθη, η δε Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν έχει πλέον αρμοδιότητα να υποβάλει τροποποιήσεις σε αυτήν.
Την 21-1-2015 η ανάδοχος Κ/Ξ κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, την υπ’ αρ. 16/5114/21-1-2015 αίτηση υποκατάστασης της από την εδώ αιτούσα εταιρεία «Στήριξις Τεχνική Α.Ε.» και η αιτούσα εταιρεία υπέβαλε προς τον Δήμο Ρόδου την ιδίας ημερομηνίας δήλωση αποδοχής του περιεχομένου της αιτήσεως υποκατάστασης της Κ/Ξ.
Με την υπ’ αριθ. 60/18-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η υποκατάσταση της αναδόχου Κ/Ξ «Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3669/2008, από την εταιρεία «Στήριξις Τεχνική Α.Ε.», χωρίς απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του προς τον Δήμο Ρόδου και επικυρώθηκε η νομιμότητα της αποφάσεως του ΔΣ/Δήμου Ροδίων με την με αρ. πρωτ. 25146/15-4-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον νόμο, μετά την ανωτέρω έγκριση της αιτήσεως υποκατάστασης, η αιτούσα εταιρεία, ως υποκατάστατος της αρχικής αναδόχου Κ/Ξ, επέχει πλέον θέση αναδόχου, υπεισερχόμενη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.
Με την υπ’Αριθμόν Πρωτ. 50122/ 21.06.2016 όχληση, η εταιρείας όχλησε για την διενέργεια οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου. Ήδη λόγω άπρακτης παρόδου 60 ημερών από την επίδοση της οχλήσεως η οριστική και προσωρινή παραλαβή του έργου έχει συντελεστεί αυτοδικαίως κατά νόμο.
Με την όχληση της αιτείται αποζημίωση ύψους 690.205 ευρώ και επιπλέον την αποζημίωση ποσοστού 5%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ