Ακυρες ως εικονικές κρίθηκαν δικαιοπραξίες μεταξύ δύο ξενοδοχειακών εταιρειών

Με απόφαση, που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, κηρύχθηκαν άκυρες λόγω εικονικότητας, δύο δικαιοπραξίες μεταβίβασης και μίσθωσης κινητού εξοπλισμού μεταξύ δύο γνωστών ξενοδοχειακών εταιρειών, δεκτής γενομένης σχετικής ...

Περιπέτεια Ρωσίδας που βρέθηκε σε τελωνειακό έλεγχο να μεταφέρει 162.000 ευρώ

Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε χθες κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της από 23 Φεβρουαρίου 2019 καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ρόδου και έκθεσης Ελέγχου Τελωνειακών ...