Εντός 10ημέρου η απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση LED στο νησί της Ρόδου

Εντός του πρώτου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το πρακτικό της επιτροπής, που συστάθηκε για τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, που ...