Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

7 ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου
6 ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων
1 ΔΕ Ελεγκτής
3 ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου κινήσεως – σταθμάρχες
1 ΔΕ Υπεύθυνος Προμηθειών

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ