Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των φορολογουμένων που εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ειδικά μετά τις τελευταίες βελτιώσεις που επήλθαν στα τέλη Ιουλίου.

Η προθεσμία υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου και όπως είχε δηλώσει και ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας νέα ανάλογη ευνοϊκή ρύθμιση δεν θα υπάρξει, ενώ ήδη ο ίδιος δέχεται εισηγήσεις από αρμόδιους παράγοντες να μην παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία.

Σε κάθε περίπτωση άλλωστε στο υπουργείο υπάρχει αισιοδοξία ότι όσο ο χρόνος πλησιάζει προς την καταληκτική προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πυκνώνουν.

Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε ότι ο αριθμός των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση ξεπερνά ήδη τους 250.000. Πρόκειται ουσιαστικά για οφειλέτες με σημαντικά χρέη που θεωρούνται «βιώσιμοι», καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών από τη «δεξαμενή» των περίπου 4 εκατ. υπόχρεων που είτε χρωστά μικρά ποσά, είτε πολύ μεγάλα τα οποία και είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να εισπραχθούν, καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν χρεοκοπήσει ή πτωχεύσει.

Ρυθμίσεις 1,4 δισ. ευρώ
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση την εικόνα των οφειλετών τα ποσά που έχουν ήδη ρυθμιστεί ξεπερνούν το 1,4 δισ. ευρώ, οι προσαυξήσεις που έχουν βεβαιωθεί υπερβαίνουν τα 430 εκατ. ευρώ, το συνολικό ρυθμισμένο ποσό, που αφορά και κεφάλαιο και προσαυξήσεις, κινείται πάνω από το 1,85 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά από τις ρυθμίσεις έχει εισπραχθεί ποσό άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για την αύξηση του ενδιαφέροντος στην ελκυστικότερη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, έπαιξαν ρόλο αφενός η μείωση του επιτοκίου προσαυξήσεων στο 3%, αφετέρου δε η ελάχιστη δόση που έπεσε στα 20 ευρώ.

Η ρύθμιση μάλιστα έγινε ελκυστικότερη, καθώς όσοι πληρώσουν το ισόποσο τουλάχιστον δύο δόσεων, όπως αυτές θα προκύπτουν από το σύστημα των 120 δόσεων, θα «κουρεύουν» το διπλάσιο ποσό από τις προσαυξήσεις τους. Ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις με βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ έχουν αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίσουν χωρίς το κριτήριο του τζίρου τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις. Όλα δε τα νομικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε μικρό αριθμό δόσεων θα κερδίσουν μεγαλύτερο «κούρεμα» στις προσαυξήσεις και τους τόκους, ενώ σε όλους δίνεται μπόνους προκαταβολής.

Επίσης, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», δύο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις είναι ότι στους οφειλέτες που έχουν ήδη προβεί στη ρύθμιση των οφειλών τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, ενώ στη ρύθμιση εισάγονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 εφόσον η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ήταν μέχρι 31/12/2018.

Αναστολή κατασχέσεων
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, για όσους εντάσσονται και τηρούν τη ρύθμιση αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς σε αυτή. Το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε από το 5% στο 3% τόσο για να μην υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση του οφειλέτη όσο και για λόγους ισότητας με τις οφειλές του Δημοσίου.

Παράλληλα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων σε ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά επιλέγονται.

Τι προβλέπεται μετά τις βελτιώσεις και τις αλλαγές

Αναλυτικότερα, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, προβλέπονται τα εξής:

1. Σε οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις υπό τον περιορισμό της ελάχιστης δόσης με απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ως ακολούθως:

  • 100% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
  • 95% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις,
  • 85% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις,
  • 80% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις,
  • 75% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις,
  •  45% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις,
  • 30% εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δόσεις,
  • 20% για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις,
  • 10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις.

Στα παραπάνω ποσοστά συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 10% που προβλέπεται κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

2. Σε περίπτωση που οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνονται.

3. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 20 ευρώ από 30 ευρώ.

4. Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσό της προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

5. Το επιτόκιο μειώνεται από 5% σε 3% και ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης.

6. Ρυθμίζονται και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31/12/2018.

7. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.

8. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

9. Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης.

Στο τραπέζι νέα «πάγια» ρύθμιση
Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι όπως και το καθεστώς της ισχύουσας «πάγιας» ρύθμισης γίνει ελκυστικότερο, για όλους τους φορολογούμενους.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας άλλωστε είχε προαναγγείλει ένα σχήμα εξόφλησης οφειλών μόνιμο, οικονομικά εύλογο και δίκαιο, το οποίο παράλληλα θα αποτρέπει την ανάγκη καταφυγής σε έκτακτες ρυθμίσεις.

Ωστόσο, οι αποφάσεις εκκρεμούν, καθώς όλα εξαρτώνται από τη στάση που θα κρατήσουν και οι θεσμοί, οι οποίοι είναι γνωστό ότι διάκεινται αρνητικά σε οποιαδήποτε ευνοϊκή ρύθμιση χρεών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.

Το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης θα παρουσιαστεί στους θεσμούς, στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, ενόψει και της κατάρτισης του νέου κρατικού προϋπολογισμού του 2020, όμως, όπως επισημαίνουν κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείου, το βάρος στις εν λόγω συζητήσεις θα δοθεί στη μείωση των πλεονασμάτων.

Γεγονός που σημαίνει ότι το οικονομικό επιτελείο πρώτα θα επιδιώξει την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, και σε δεύτερη φάση τις όποιες νέες ευνοϊκές παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο.

Αυτό, όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι θα αποσύρει το σχέδιο για τη θέσπιση μιας μόνιμης ευνοϊκότερης ρύθμισης, απλά θα μετατεθεί χρονικά για λίγους μήνες αργότερα, με δεδομένο ότι «τρέχει» και η ρύθμιση των 120 δόσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η πάγια ρύθμιση οφειλών για χρέη στην εφορία δίνει τη δυνατότητα 12 μηνιαίων δόσεων για τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος), ή 24 δόσεις για έκτακτους φόρους που προέρχονται για παράδειγμα από κληρονομιές. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι, όπως σύντομα οι δόσεις αυτές αυξηθούν σε 24 και 36 αντίστοιχα με τη θέσπιση φυσικά και κριτηρίων όσον αφορά το ύψος των οφειλών.

πηγή naftemporiki.gr

Του Γιώργου Κούρου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ