Ειδήσεις

Εφοριακοί – ψηφιακοί ντετέκτιβ κατά της φοροδιαφυγής

Η ψηφιοποίηση της εφορίας με τις νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή αλλά και αυτές που ενεργοποιούνται από το 2022 και μετά οδηγεί στη μείωση της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων και των χαμένων ωρών μπροστά από το γκισέ της εφορίας. Επιπλέον βοηθούν και την εφορία να ελέγξει ταχύτερα, ευκολότερα αλλά και σε βάθος τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η φορολογική διοίκηση, για να εξυπηρετήσει τους χιλιάδες φορολογουμένους που επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέσω γονικής παροχής ακίνητα ή χρηματικά ποσά στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους, ενεργοποίησε ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Τα νέα «όπλα» της εφορίας θα συμβάλουν ουσιαστικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κυρίως αυτής που συντελείται στους έμμεσους φόρους. Από το νέο έτος αλλάζει ριζικά ο τρόπος που θα διενεργούνται οι έλεγχοι, καθώς έρχονται αυτόματες κατασχέσεις για χρέη στην εφορία, αυξημένες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δεδομένων από τα ηλεκτρονικά βιβλία, εντοπισμός οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή ιδιοκτήτες τους δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, διασύνδεση της εφορίας με το ΓΕΜΗ όπου θα εντοπίζονται οι επιχειρήσεις που ενώ έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δεν έχουν υποβάλει ποτέ φορολογικές δηλώσεις.

Ενεργοποιείται το σύστημα Eispraxis, διασυνδέεται η ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ και μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα Audit-Car.
Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022 περιλαμβάνει νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα για τις γονικές παροχές και κληρονομιές, καθώς και την ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με αυτόματη παρακράτηση των οφειλών. Ταυτόχρονα, οι πολίτες από το νέο έτος θα μπορούν να πληρώνουν φόρους και τέλη με κάρτες εξωτερικού.

Τι αλλάζει
1. Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Η εφορία θα έχει αυτόματη ενημέρωση για τις μεταβολές στην κατάσταση κάθε επιχείρησης (έναρξη εργασιών, διακοπή, λήξη, μετοχικές αλλαγές κ.λπ.). Ετσι οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και διοικητική ταυτότητα, το είδος της δραστηριότητας και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, και με τη διασταύρωσή τους με τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου θα μπορούν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες να ελέγχουν αν το προφίλ στην εφορία ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπιστούν επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ έχουν αποκαλύψει στο παρελθόν χιλιάδες επιχειρήσεις που ενώ είχαν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας απέφευγαν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.

2. Ενεργοποιείται το νέο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis που σκιαγραφεί το προφίλ του κάθε οφειλέτη και αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του εικόνα από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ). Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Παράλληλα θα «παρακολουθούνται» όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως οφειλέτες, συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι (με αποτύπωση της περιόδου εκπροσώπησης), συσχετιζόμενες επιχειρήσεις (όμιλοι, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις).

3. Στα τέλη Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία θα έχει πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία όλων των οχημάτων που υπάρχουν στη χώρα. Από το εάν είναι ασφαλισμένα, εάν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, εάν έχουν περάσει ΚΤΕΟ κ.λπ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό δημιουργούνται δύο νέες εφαρμογές. Η πρώτη θα παρέχει στους ιδιοκτήτες οχημάτων συγκεκριμένες πληροφορίες, η δεύτερη εφαρμογή θα παρέχει πληροφορίες προς τα όργανα ελέγχου (στοιχεία οχήματος, ημερομηνία έκδοσης, ανάκληση άδειας κυκλοφορίας, καταβολή τελών, περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης, θέση σε ακινησία, ένταξη στο μητρώο κλεμμένων οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.).

Μέσα από την ψηφιακή πύλη gov.gr οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα μπορούν μέσω της εφαρμογής myAuto να βλέπουν στοιχεία για την άδεια του οχήματός τους, την ασφαλιστική του κάλυψη, τους ελέγχους ΚΤΕΟ κ.ά. Αντίστοιχα, οι ελεγκτές μέσα από την εφαρμογή Audit-Car θα έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία και δεδομένα ώστε να προχωρούν σε διασταυρώσεις σχετικά με τα οχήματα.

Ποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές έρχονται την επόμενη χρονιά
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, το 2022 προγραματίζεται:

• Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

• Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωση οφειλής.

• Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

• Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

• Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.

• Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).

• Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών.

ADVERTISING

• Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων.

•  Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων – ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών.

• Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για την τήρηση ρυθμίσεων.

• Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων.

• Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.

• Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive).

• Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου.

• Ψηφιακή έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

Tαμειακές κλειστού τύπου
Ταμειακές μηχανές «κλειστού τύπου» που θα έχουν POS και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησής τους περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν και το έργο θα είναι έτοιμο το 2024, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα περιλαμβάνει:

1. Την κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ.

2. Την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Πηγή kathimerini.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου