Τοπικές Ειδήσεις

Πολυσέλιδη έκθεση ελέγχου από επιθεωρητές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων στο Δήμο Ρόδου

Στο επίκεντρο διοικητικού, επί του παρόντος ελέγχου, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ρόδου, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα πολυσέλιδη οριστική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε από επιθεωρητές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον Δήμο Ρόδου τον Μαϊο του 2018, η οποία διαμορφώθηκε μετά την από 16 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ).
Στην έκθεση περιλαμβάνονται ευρήματα και διατυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις, προκειμένου να ακολουθήσουν σχετικές ενέργειες σε επίπεδο του Δήμου Ρόδου.
Ο Δήμος Ρόδου καλείται να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της έκθεσης εντός των προβλεπομένων σε αυτή προθεσμιών αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό στην ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων.
Πρόκειται για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατόπιν της από 20 Απριλίου 2018 απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) από 3 επιθεωρητές.
Στόχος του ελέγχου ήταν η διαπίστωση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου Ρόδου και της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού (Π/Υ) του για την οικονομική χρήση έτους 2016.
Από τον έλεγχο έχουν προκύψει συνοπτικά τα εξής:
-Οικονομική διαχείριση -τήρηση νομοθεσίας και υποχρεώσεων
Χαμηλή εισπραξιμότητα των βεβαιωθέντων εσόδων, ανεπάρκεια διασφάλισης απαιτήσεων με ενδεχόμενο κίνδυνο παραγραφής.
Συνιστάται στον φορέα να μεριμνήσει για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ίδιων εσόδων του, ιδιαίτερα της κατηγορίας Α’ του πίνακα Β, ήτοι των μισθωμάτων από αστικά ακίνητα, των δικαιωμάτων από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων, τα πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων του Ν. 1080/80 και του Ν. 2946/01, τα τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων επιτηδευματιών, και έκτακτων γενικών και ειδικευμένων εσόδων, μέσω των δυνατοτήτων που προβλέπονται στον ΚΕΔΕ.
Συνιστάται στον Φορέα η έγκαιρη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την αποφυγή της παραγραφής τών απαιτήσεων του Δήμου.
-Οικονομική διαχείριση -τήρηση νομοθεσίας και υποχρεώσεων
Δημιουργία νέων ΛΟ λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξόφλησης των δαπανών (ΠΔ 80/16 και Ν.4152/13)
Συνιστάται στον φορέα να μεριμνήσει για την επίσπευση των διαδικασιών εξόφλησης των δαπανών, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επιβάρυνσης του φορέα με τόκους υπερημερίας και η αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών.
Συνιστάται στον φορέα να εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας της Ταμειακής Υπηρεσίας προβαίνοντας στις αναγκαίες αλλαγές για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών του ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 60 του ΠΔ 17/1959 και ιδιαίτερα των δαπανών στις οποίες έχει προηγηθεί προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το ΠΔ 136/2011.
Δειγματοληπτικός έλεγχος φακέλων μισθοδοσίας
Μη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα για διαπίστωση που αφορούσε σε υπάλληλο με παραποιημένο τίτλο σπουδών.
Ο Φορέας να καταγράψει όλες τις περιπτώσεις διαπίστωσης παραποιημένων ή πλαστών τίτλων σπουδών ή άλλα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο γνησιότητας που διενήργησε μετά την ισχύ του άρθρου 28 του ν.4305/14 kol να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες όπως προσδιορίζονται σας ανωτέρω εγκυκλίους.
Επιπλέον να εξεταστούν και να προσδιοριστούν εγγράφως οι διακριτές αρμοδιότητες των οργάνων και υπηρεσιών (Δήμαρχος, Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) όσον αφορά τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο Ρόδου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Δειγματοληπτικός έλεγχος συμβάσεων
Παράλειψη ανάρτησης απόφασης στη «Διαύγεια».
Συνιστάται στον φορέα να αναρτώνται οι αποφάσεις ανάθεσης και κατακύρωσης στον ιστότοπο «Διαύγεια».
Τα Γενικά Συμπεράσματα του Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:
Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα, καθώς και της διαχείρισης του Π/Υ έτους 2016, ανέδειξε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανταπόκρισης των υπηρεσιών του στις αυξημένες απαιτήσεις της λειτουργίας του.

Εντοπίστηκαν επιμέρους ζητήματα, με κυριότερα τα εξής:
1. Μη υπαγωγή του τμήματος Μισθοδοσίας στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Χαμηλή εισπραξίμότητα των βεβαιωθέντων εσόδων, ανεπάρκεια διασφάλισης απαιτήσεων με ενδεχόμενο κίνδυνο παραγραφής.
3. Μη άμεση ανταπόκριση της Νομικής Υπηρεσίας σε αιτήματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη, την πορεία και την ενδεχόμενη επιβάρυνση του Π/Υ του Φορέα.
4. Δημιουργία νέων ΛΟ λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξόφλησης των δαπανών (ΠΔ 80/16 και Ν.4152/13).
5. Μη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα για διαπίστωση που αφορούσε σε υπάλληλο με παραποιημένο τίτλο σπουδών.
6. Παράλειψη ανάρτησης απόφασης ανάθεσης στον ιστότοπο «Διαύγεια».

7. Ασαφές πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής για την έγκριση περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών, προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών κλπ όλων των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 3373/390/20-3-1975 του άρθρου 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ Β’ 349) όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4493/745/24-4-1975 (ΦΕΚ Β’ 489) όμοια.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • ANTI 300    19.12.2019 11:40

    ΤΗΝ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΚΟΜΗ;

Σχολιασμός άρθρου