Κώλυμα διορισμού του κ. Παναγιώτη (Τάκη) Μιχαήλου του Μιχαήλ, πτυχιούχου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιώς Τ.Τ., με ειδίκευση στην Λογιστική και στην Οικονομική και στη Λογιστική- Χρηματοοικονομική, ως ειδικού συμβούλου για την επικουρία του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ανέκυψε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Ο κ. Μιχαήλου γεννήθηκε στη Ρόδο το 1966. Αποφοίτησε από το Βενετόκλειο Γυμνάσιο και Λύκειο και σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Αθήνα.
Εργάσθηκε επί σειρά ετών σε μεγάλες εταιρείες της περιοχής μας διατηρώντας παράλληλα και λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ως επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης. Στην πρώτη του επαφή με την πολιτική, εκλέχθηκε σε μια ανοικτή διαδικασία από τη βάση της Ν.Δ., πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου (2010-2013), διετέλεσε πρόεδρος της Περιφερειακής Οργάνωσης Ν. Αιγαίου (2014- 2016), και είναι αιρετό μέλος της Π.Ε. της Ν.Δ. από το τελευταίο συνέδριο.
Σε απόφαση, που κοινοποίησε στον Δήμο Ρόδου, ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφέρονται τα εξής:
«ΣΧΕΤ.:
α) Η υπ’ αριθ. 1391/1S.06.2020 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου,
β) Το αριθ, πρωτ. 28515/10.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατόπιν της ανωτέρω (α) σχετικής απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου νια την πρόσληψη του κ. Μιχαήλου Παναγιώτη ως Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Ρόδου, η οποία μας διαβιβάστηκε προκειμένου περίληψη της να δημοσιευθεί με μέριμνα της υπηρεσίας μας στο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Επιστημονικοί και Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’53). επομένως, σύμφωνα και με το (β) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και στο εξής, μετά την ισχύ του άρθρου 18 του ν. 4674/2020, ισχύουν και τα κωλύματα διορισμοί που ήδη εφαρμόζονται για τους μόνιμους υπαλλήλους.
Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3584/2007 (ΚΚΔΚΥ) ορίζουν ότι ο υπάλληλος απαγορεύεται να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία, ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας.
Κατά τον έλεγχο των φακέλου και από τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίστηκαν (εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2016-2019, φορολογικές δηλώσεις και έντυπες καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα αντίστοιχων ετών, από τα οποία δεν προέκυπταν εισοδήματα. Επίσης, προσκομίστηκε και η από 27.07.2020 υπεύθυνη δήλωση του όχι «δεν ασκεί και’ επάγγελμα εμπορία, δεν συμμετέχει σε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξία και δεν είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε ιδιωτικής εταιρείας») κατόπιν αιτήματος μας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει κώλυμα συμμετοχής του ανωτέρω σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία, καθώς στο βιογραφικό του σημείωμα ο υποψήφιος για πρόσληψη ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου δήλωσε «επί σειρά ετών ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου και εστίασης», και συγκεκριμένα από την από 23.07.2020 υπεύθυνη δήλωση του (ν.1599/86), προέκυψε ότι διατηρούσε έως και το 2015 πρατήριο υγρών καυσίμων, ωστόσο η ατομική του επιχείρηση από 15.10.2015 παρέμενε ανενεργή. Δήλωσε επίσης ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί και η οριστική παύση της επιχείρησης του.
Ως εκ των ανωτέρω, και επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί για τον ανωτέρω η διαδικασία διακοπής της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 1006/2014 (ΦΕΚ 19 8/10.01,2014) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ο υπό πρόσληψη Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου θα πρέπει να θεωρηθεί ως έχων κώλυμα διορισμού του άρθρου 35 του ν.3584/2007, και ο διορισμός του δεν μπορεί να διενεργηθεί έως την παρέλευση του διαπιστωθέντος κωλύματος».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ