Συζητήθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της Ρόδου η ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Ρόδου για την ακύρωση των από 24 Ιανουαρίου 2017 πινάκων βεβαιώσεως ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των υπό εκκαθάριση εταιρειών ΑΔΕΚΑΜ του πρ. Δήμου Πεταλούδων, συνολικού ποσού 2.917.290,20 ευρώ και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρ. Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.110.962,08 ευρώ, που με τις προσαυξήσεις σήμερα αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ.
Στον Δήμο Ρόδου είχε ανακύψει, όπως έγραψε η «δ», μείζον θέμα μετά την αρχική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου να απορρίψει την αίτηση του για χορήγηση προσωρινής διαταγής με την οποία θα αναστέλλονται κάθε είδους καταδιωκτικά μέτρα καθώς και η απαγόρευση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μετά και την νέα απόφαση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαδόχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, να κινήσει διαδικασίες για την είσπραξη 7.028.252,28 ευρώ για οφειλές, κυρίως εισφορών και πρόσθετων τελών των ως άνω, υπό εκκαθάριση, δημοτικών επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο Δήμος Ρόδου ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης των πιο πάνω πράξεων, ισχυριζόμενος, ότι αδυνατεί να καταβάλει το πιο πάνω ποσό.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου εκτιμώντας την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα το ό,τι το αποθεματικό το οποίο προβλέπεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ανέρχεται στο ύψος του 1.069.580 ευρώ και ήδη εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε 546.503 ευρώ, τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τρίτους καθώς και το ύψος του καταλογισθέντος σε βάρος του ποσού με τις προσβαλλόμενες πράξεις, έκρινε ότι, η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη η οποία δε θα μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η υποβολή της αιτήσεως για ρύθμιση των οφειλών στον ΕΦΚΑ και η υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 κατηγορηματικώς δεν συνιστά αναγνώριση συνυπευθυνότητας ή άλλης ευθύνης, ούτε αναδοχή, ούτε αποδοχή της οφειλής των ως άνω υπό εκκαθάριση δύο ανωνύμων εταιρειών εκ μέρους του Δήμου, ούτε επίσης αναγνώριση μη ύπαρξης και μη απόδοσης ευθυνών των οργάνων των ως άνω εταιρειών που βαρύνονται με τη γέννηση τους, σε περίπτωση δε ευδοκίμησης της ανακοπής και ακύρωσης των πράξεων συνυπευθυνότητας θα αναζητηθούν από τον ΕΦΚΑ τα καταβληθέντα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ