Στά πλαίσια διαδοχικῶν ἐπισκέψεων γνωριμίας τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού ἀπό τίς πρῶτες μέρες μετά τήν ἐγκατάστασή του στήν Ἱερά Μητρόπολη ἔχει ξεκινήσει καί συνεχίζει ἀκούραστα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος Β,΄ σήμερα τό ἀπόγευμα, Τρίτη 17 Ἀπριλίου 2018 μετέβη στό νησάκι τοῦ Σεσκλιοῦ, ὅπου βρίσκεται τό Ναΰδριο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Ἁγίου Παύλου. Τόν συνόδευσε ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Πατρός, ὁ Ἔφορος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου κ. Μιχαήλ Μισός, ὁ Προϊστάμενος τῶν τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῆς κ. Αἰμιλιανός Καψής, ὁ κ. Πανορμίτης Μοσκιοῦ στήν εὐγενῆ διάθεση τοῦ ὁποίου ὀφείλουμε καί τό φωτογραφικό ὑλικό καί ὁ καπετάνιος τοῦ σκάφους τῆς Μονῆς καί ὑπάλληλος αὐτῆς κ. Ἰωάννης Πατατοῦκος.
Ἅμα τῇ ἀφίξει, τόν Σεβασμιώτατο καί τήν συνοδεία του ὑποδέχτηκε ὁ – ἐκεῖ διαβιῶν καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους – ὑπάλληλος τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Ἐμμανουήλ Πετρίδης, ὁ ὁποῖος τούς συνόδευσε στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί παρεῖχε κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Τό ἀρχικό Ναΐδριο κατά τήν τοπική παράδοση, οἰκοδομήθηκε στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια πρός τιμήν τοῦ πρωτοκορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Παύλου, ὁ ὁποῖος λέγεται ὅτι ταξιδεύοντας μέ κάποιο πλοιάριο κατά τήν διάρκεια μιᾶς περιοδείας του ἀπό τήν Μικρά Ἀσία πρός τήν Ρόδο, ἀναγκάστηκε λόγῳ μεγάλης θαλασσοταραχῆς νά ἀποβιβασθεῖ πρός στιγμήν ἐπάνω στό νησάκι τοῦ Σεσκλιοῦ. Τό σημερινό μικρό οἰκοδόμημα, ἀποτελεῖ κτιριακῶς τήν συνέχεια τῆς ἀρχικῆς πρωτοχριστιανικῆς Βασιλικῆς πρός τιμήν τοῦ πρωτοκορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Παύλου, ἡ ὁποία ἦταν οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ μικροῦ λιμένος τῆς Νήσου.
Ἐδῶ καί αἰῶνες τό Νησί εἶναι Μετόχι τῆς Μονῆς Πανορμίτου καί ἐκεῖ παλαιότερα οἱ Μοναχοί καί οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ Πανορμίτη, καλλιεργοῦσαν κάθε λογῆς κηπευτικά καί μέχρι σήμερα συντηροῦν κοπάδια, πού τροφοδοτοῦν τήν Μονή μέ τά δυσεύρετα ἁγνά προϊόντα τους.

Ἡ Μονή τοῦ Πανορμίτη ἀγόρασε τό νησί καί τίς παρακείμενες νησίδες ἀπό τήν Κοινότητα τῆς Σύμης τήν 8η Μαρτίου τοῦ ἔτους 1791 ἀντί τοῦ ποσοῦ τῶν 2.600 γροσίων, γεγονός πού ἀποδεικνύεται καί μαρτυρεῖται ἀπό τό σχετικό συμβολαιογραφικό ἔγγραφο πού σώζεται στό Ἀρχεῖο της καί φέρει τήν σφραγίδα τῆς Κοινότητος καί τίς ὑπογραφές τῶν ἐκπροσώπων ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Ἡ ἀδιαφιλονίκητη ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς ἐπί τῶν νησίδων τακτοποιήθηκε ὁριστικῶς καί τελεσιδίκως μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 458/2016 ἀπόφαση τοῦ Γ΄ Πολιτικοῦ Τμήματος τοῦ ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Χώρας, τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη προηγούμενη Δικαστική ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Δωδεκανήσου.

Ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος συνεχίζοντας τις ἐνέργειες τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του, ἐπιδιώκει τήν ἔνταξη τοῦ προσκυνήματος αὐτοῦ στό πρόγραμμα τοῦ Ε.Ο.Τ. «Τά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Ἑλλάδα». Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐντάσσεται στά γενικότερα πλαίσια ἀναπτύξεως τοῦ «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ», ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά προσφέρει μεγάλα πνευματικά ὀφέλη στίς ψυχές τῶν ἐπισκεπτῶν, καί νά ἀποτελέσει τό ἔναυσμα γιά οὐσιαστική πνευματική ἀναζήτηση καί ἀναβάπτιση στά βαθύτερα νοήματα τῆς ζωῆς καί τόν ὑψηλότατο προορισμό τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ