Στα 32.777.288,24 ευρώ ανέρχονταν οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου Ρόδου στις τράπεζες την 31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που δόθηκε στην Βουλή με την διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έγγραφο που συνοδεύει εκείνο του Υπουργείου Εσωτερικών, που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ρόδου την 17η Φεβρουαρίου 2020, οι δόσεις των δανείων είναι πλήρως ενήμερες.
Πιο συγκεκριμένα την 9η Ιανουαρίου 2020 ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος του κόμματος «Ελληνική Λύση» υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών την ακόλουθη ερώτηση:
«Θέμα-.«ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ».
Κύριε Υπουργέ,
σε μία από τις δυσκολότερες οικονομικές συγκυρίες της σύγχρονης Ελλάδας, αυτής της οικονομικής κρίσης του 2010 που μέχρι και σήμερα μας ταλανίζει, οι δήμοι της χώρας αναγκάστηκαν να καλύψουν πολλές από τις ανάγκες τους μέσω δανειοδοτήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ :
Πόσα δάνεια οφείλει ο Δήμος Ρόδου νομού Δωδεκάνησου ;
Σε ποια τραπεζικά ιδρύματα υφίστανται οι ως άνω οφειλές ;
Ποιο ύψος έκτων οφειλόμενων είναι ληξιπρόθεσμο;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος».
Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ρόδου απάντησε στην ερώτηση ως εξής:
«ΘΕΜΑ :Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Δανειακές Οφειλές Δήμων.
ΣΧΕΤ.: Υπ’αρ. πρωτ.3489 στις 17/1/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σας ενημερώνουμε ότι οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου Ρόδου προς τα πιστωτικά ιδρύματα στις 31/12/2019 είναι οι παρακάτω.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 4.946.046,57
Τράπεζα Πειραιώς 27.291396,68
Eurobank Ergasias 539.844,99
ΣΥΝΟΛΟ 32.777.288,24
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς κάποιο πιστωτικό ίδρυμα».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ