Τοπικές Ειδήσεις

Με πολλά λάθη που πρόκειται να επιβαρύνουν τους πολίτες των νησιών, αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Δωδεκανήσου

Προφανείς παραλείψεις της Κυβέρνησης παρά τις βελτιώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ στο νομοθετικό πλαίσιο. Κατάθεση Ερώτησης

Ερώτηση σχετικά με τις πολλαπλές αστοχίες που παρουσιάζει η δημοσίευση των Δασικών χαρτών του Νομού Δωδεκανήσου κατέθεσε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, η οποία και συνυπογράφεται από τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο και 14 ακόμη βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνεται στην Ερώτηση του Νεκτάριου Σαντορινιού, με μία εβδομάδα καθυστέρηση σε σχέση με τον ανακοινωθέντα προγραμματισμό, αναρτήθηκαν τελικά οι Δασικοί Χάρτες της Δωδεκανήσου, με πολλά όμως προβλήματα, αφού ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων που θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί, χαρακτηρίζονται τελικά ως εμπίπτουσες στη δασική νομοθεσία. Με ευθύνη της Διοίκησης, και ενώ από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδοθεί εγκύκλιος (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) σχετικά με τον άμεσο αποχαρακτηρισμό τους ως αναδασωτέες, οι εκτάσεις αυτές τελικά δεν αποσαφηνίστηκαν, με αποτέλεσμα σε πολλά νησιά όπως στην Ρόδο, στην Κω, την Κάλυμνο ή και την Κάρπαθο, να εντάσσονται στους Δασικούς Χάρτες τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, αγροτικοί δρόμοι, δημοτικά ακίνητα, δεξαμενές ύδρευσης, Δημοτικές εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, οικίες πολιτών με νόμιμες οικοδομικές άδειες, πορτοκαλεώνες, ελαιώνες, αλλά και ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες!Ενώ, ειδικά στην περίπτωση του Καστελόριζου, επειδή δεν έχει αποτυπωθεί το περίγραμμα του οικισμού, ολόκληρα τμήματα του νησιού αλλά και το αεροδρόμιο θεωρούνται δασικά!

Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν για τα νησιά της Δωδεκανήσου δεν έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές νομοθετικές βελτιώσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους, στα χρόνια της Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να βρίθουν λαθών και παραλήψεων, τα οποία πρόκειται να επιφέρουν ένα σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο, ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα οι υπηρεσίες θα έρθουν αντιμέτωπες με δυσανάλογο φόρτο ενστάσεων και αντιρρήσεων.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ τονίζει στην Ερώτησή του ότι η κύρωση και ύπαρξη δασικών χαρτών στη χώρα μας είναι απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο, ειδικά για τα νησιά μας, για αυτόν ακριβώς τον λόγο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε όλες τις δυνάμεις της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας: Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε κυρωμένους μόνο το 1% της έκτασης. Τον Μάιο του 2019 είχε αναρτήσει το 55% της έκτασης, είχε κυρώσει το 44% και μέσα στο 2020 θα είχε κυρωθεί το σύνολο της χώρας.

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση προβλημάτωνπου για χρόνια ταλαιπωρούσαν τις τοπικές κοινωνίες: Πρώτον, με δύο νομοθετικές ρυθμίσεις (αρ. 44 του ν.4546/2018 και 6 του ν.4467/2017) διορθώθηκαν οι ατέλειες της νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 4280/2014 και διευκρινίστηκαν οι περιπτώσεις με τις οποίες χορτολιβαδικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από πολίτες δύνανται να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Δεύτερον, με την υπουργική απόφαση 182363/2395/13.05.2019 του Αναπληρωτή Υπουργού έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για το χαρακτηρισμό φρυγανικών εκτάσεων. Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι, εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση, ή η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Και τέλος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιλύθηκαν τα προβλήματα που είχαν προκύψει με τους δασωμένους αγρούς.

Όπως τέλος υπογραμμίζει ο Νεκτάριος Σαντορινιός η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών στα νησιά της Δωδεκανήσου πρέπει να αντιμετωπισθεί με την ανάλογη σοβαρότητα και πρέπει οι πολίτες να προστατευθούν, ιδίως τις μέρες που διανύουμε, από οικονομικές επιβαρύνσεις και επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να απαντήσει:

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διορθωθούν από την Υπηρεσία τα προφανή λάθη κατά τη σύνταξη των Δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν για τα νησιά της Δωδεκανήσου στις 12/2/2021, ώστε να μην υποχρεωθούν οι πολίτες να προβούν σε πολλές αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων και επιβάρυνσης με έξοδα για υπηρεσίες ειδικών επιστημόνων;

2. Έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση του αναρτημένου δασικού χάρτη του Νομού Δωδεκανήσων η εγκύκλιος υπ’ αριθμ.153373/441/22.02.2017 του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) με την οποία είχε δοθεί εντολή στην Διοίκηση να ενεργοποιηθούν, άµεσα και κατά προτεραιότητα, στις περιοχές που αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979 για την ανάκληση των αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης για εκτάσεις που δεν είχαν δασική μορφή και θα έπρεπε να εξαιρεθούν από την αναδάσωση;

3.Θα δοθούν σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων και εγκυκλίων που έχουν αποκαταστήσει τα προβλήματα που αφορούν τις χορτολιβαδικές, τις βραχώδεις και τις φρυγανικές εκτάσεις;

4.Πως πρόκειται να διαχειριστεί την περίπτωση των εκχερσωμένων για αγροτική καλλιέργεια εκτάσεων;

5.Εφαρμόζει η διοίκηση τις νέες διατάξεις που εισήγαγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τους δασωμένους αγρούς;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: «Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στη Δωδεκάνησο δεν έλαβε υπόψη ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας (όπως για τις χορτολιβαδικές και φρυγανικές εκτάσεις) και απαιτείται άμεση διόρθωσή τους»

 

Στις 12/2/2021 αναρτήθηκαν τελικά, με μία εβδομάδα καθυστέρηση σε σχέση με τον ανακοινωθέντα προγραμματισμό για την 5η/2/2021, οι Δασικοί χάρτες του Νομού Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα για τα νησιά Ρόδου και Κω, Καλύμνου και Καρπάθου, όπως και στα μικρότερα νησιά.

Με την ανάρτηση διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων που θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί των δασικών εκτάσεων, έχουν χαρακτηριστεί ως εμπίπτουσες στη δασική νομοθεσία. Στους δασικούς χάρτες έχουν συμπεριληφθεί τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, αγροτικοί δρόμοι, δημοτικά ακίνητα, δεξαμενές ύδρευσης, Δημοτικές εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, οικίες πολιτών με νόμιμες οικοδομικές άδειες αλλά και ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ολόκληροι πορτοκαλεώνες και ελαιώνες έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες εκτάσεις, επειδή λαθεμένα θεωρήθηκαν ότι είχαν καεί κατά το παρελθόν όντας αγροτικές εκτάσεις.

Αυτό υποδηλώνει ότι δεν έχει επιληφθεί η διοίκηση να αποσαφηνίσει τις εκτάσεις αυτές και να άρει την απόφαση κήρυξης της αναδάσωσης για αυτές τις περιοχές παρότι έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος «Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες» από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπ’ αριθμ.153373/441/22.02.2017 εγκύκλιος Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., με ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ.

Ειδικότερα για το Καστελόριζο έχει δημιουργηθεί πρόβλημα επειδή δεν έχει αποτυπωθεί το περίγραμμα του οικισμού με αποτέλεσμα ακόμα και τμήματα του οικισμού να εντάσσονται στους δασικούς χάρτες και σχεδόν το σύνολο του νησιού να θεωρείται δασικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι και το αεροδρόμιο περιλαμβάνεται σε αυτούς.

Η κύρωση και ύπαρξη δασικών χαρτών στη χώρα μας είναι απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο, όπως αυτά του κτηματολογίου και των χωροταξικών σχεδίων. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός, προγραμματισμός, άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής με διαφάνεια. Όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε κυρωμένους μόνο το 1% της έκτασης. Τον Μάιο του 2019 είχε αναρτήσει το 55% της έκτασης, είχε κυρώσει το 44% και μέσα στο 2020 θα είχε κυρωθεί το σύνολο της χώρας. Η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την χώρα και για τα νησιά μας.

Ωστόσο, καθώς η ανάρτηση των χαρτών προχωρούσε αναδείχθηκαν τα σημαντικά ελλείματα που υπήρχαν στο νομικό πλαίσιο αναφορικά με την ορθή αποτύπωση και τον χαρακτηρισμό

των εκτάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των χορτολιβαδικών εκτάσεων, που δημιουργούσε και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις δικαιοπραξίες κυρίως στη νησιωτική χώρα.

Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές πράξεις, προκειμένου να επιλυθούν αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα:

1. Με δύο νομοθετικές ρυθμίσεις (αρ. 44 του ν.4546/2018 και 6 του ν.4467/2017) διορθώθηκαν οι ατέλειες της νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 4280/2014 και διευκρινίστηκαν οι περιπτώσεις με τις οποίες χορτολιβαδικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από πολίτες δύνανται να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

2. Με την υπουργική απόφαση 182363/2395/13.05.2019 του Αναπληρωτή Υπουργού έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για το χαρακτηρισμό φρυγανικών εκτάσεων. Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι, εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση, ή η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις.

3. Επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιλύθηκαν τα προβλήματα που είχαν προκύψει με τους δασωμένους αγρούς.

Είναι προφανές ότι οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν για τα νησιά της Δωδεκανήσου δεν έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές νομοθετικές βελτιώσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους και ταυτόχρονα έχουν προφανή λάθη κατά την αποτύπωση των εκτάσεων.

Ωστόσο αυτά τα λάθη και οι παραλήψεις θα προκαλέσουν ένα σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο, ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα οι υπηρεσίες θα έρθουν αντιμέτωπες με δυσανάλογο φόρτο ενστάσεων και αντιρρήσεων.

Επειδή, η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών στα νησιά της Δωδεκανήσου πρέπει να αντιμετωπισθεί με την ανάλογη σοβαρότητα,

Επειδή, είναι προφανές ότι κατά τη σύνταξη και ανάρτηση των χαρτών έχουν γίνει προφανή λάθη και παραλείψεις εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών βελτιώσεων,

Επειδή, δεν πρέπει οι πολίτες να επιβαρυνθούν οικονομικά και γραφειοκρατικά λόγω των ανωτέρω προφανών παραλείψεων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διορθωθούν από την Υπηρεσία τα προφανή λάθη κατά τη σύνταξη των Δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν για τα νησιά της Δωδεκανήσου στις 12/2/2021, ώστε να μην υποχρεωθούν οι πολίτες να προβούν σε πολλές αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων και επιβάρυνσης με έξοδα για υπηρεσίες ειδικών επιστημόνων;

2. Έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση του αναρτημένου δασικού χάρτη του Νομού Δωδεκανήσων η εγκύκλιος υπ’ αριθμ.153373/441/22.02.2017 εγκύκλιο του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., με ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ με την οποία είχε δοθεί εντολή στην Διοίκηση να ενεργοποιηθούν, άμεσα και κατά προτεραιότητα, στις περιοχές που αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979 για την ανάκληση των αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης για εκτάσεις που δεν είχαν δασική μορφή και θα έπρεπε να εξαιρεθούν από την αναδάσωση;

3. Θα δοθούν σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων και εγκυκλίων που έχουν αποκαταστήσει τα προβλήματα που αφορούν τις χορτολιβαδικές, τις βραχώδεις και τις φρυγανικές εκτάσεις;

4. Πως πρόκειται να διαχειριστεί την περίπτωση των εκχερσωμένων για αγροτική καλλιέργεια εκτάσεων;

5. Εφαρμόζει η διοίκηση τις νέες διατάξεις που εισήγαγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τους δασωμένους αγρούς;

 

 

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου