Σε διαβούλευση τίθεται από τον Δήμο Ρόδου το νέο σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της δημοτικής μηχανής, που επιμελήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου, επιδιώκοντας την διοικητική αναμόρφωση του σχεδίου Καλλικράτη στο νησί.
Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Διακοσταματίου, στο σχέδιο του ΟΕΥ, η εμπειρία από την εφαρμογή του σχεδίου του Καλλικράτη στο Δήμο της Ρόδου επι τέσσερα έτη, έδειξε ότι σημαντικά προβλήματα των οποίων η επίλυση έθεσε ως αναγκαιότητα το θεσμικό αυτό μοντέλο διοίκησης, παρέμειναν άλυτα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, εξαιτίας της αδυναμίας διάκρισης των ρόλων στην πράξη.
Ο κ. Διακοσταματίου, επισημαίνει ότι η αναβάθμιση και η ενίσχυση των διοικητικών ενοτήτων, κυρίως των αποκεντρωμένων υπηρεσιών (πρώην Δήμοι) δεν πέτυχε τα προσδοκώμενα γιατί δεν διαμορφώθηκε η συνείδηση δημοτικού συμφέροντος αλλά συνείδηση τοπικού συμφέροντος.
Απαιτείται, όπως επισημαίνει, εξωστρέφεια και ενεργητική συμμετοχή για να αναπτυχθούν ισχυρές συνεργασίες μεταξύ των τοπικών αντιπροσώπων και των τοπικών κοινοτήτων και του πολιτικού και υπαλληλικού προσωπικού.
Προσθέτει παραπέρα ότι δεν βελτιώθηκαν οι κλασικές υποδομές των πόλεων (εδρών πρώην δήμων και τοπικών οικισμών)  όπως η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, οι νέες μορφές αστικού σχεδιασμού, διακυβέρνησης και αύξησης της παραγωγικότητας, η απασχόληση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα.
Ο διοικητικός Καλλικράτης, καθίσταται αναγκαίος, ενώ απαιτείται, όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος, να ληφθούν υπόψη  τοπικά χαρακτηριστικά και η φυσιογνωμία πόλεων -χωριών όπως:
Πληθυσμιακή εξέλιξη: η ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Ο  κορεσμός του τουρισμού δεν σταμάτησε τη συνέχιση της αστικής εξάπλωσης και την ανάπτυξη  κυρίως του βορείου τμήματος του νησιού. Υπήρξε ανισομερής ανάπτυξη ανατολικής και δυτικής πλευράς και οι αδυναμίες στο σύστημα μεταφορών συγκοινωνιών για την κάλυψη των χιλιομετρικών αποστάσεων των χωριών και των πόλεων.
Απαιτείται το υψηλής ποιότητας φυσικό περιβάλλον της ανατολικής και δυτικής πλευράς να διατηρηθεί και να προστατευθεί, ενώ διαπιστώνεται έλλειμμα   συνεργασίας συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.
Διαπιστώνονται ακόμη δυσχέρειες στην οργάνωση κόμβων, σταθμών ανεφοδιασμού, συντήρησης, διακίνησης οχημάτων και μηχανημάτων αλλά και ανεπαρκής διοικητική κάλυψη λειτουργικών αναγκών συλλογικών οργάνων, υπηρεσιών εξυπηρέτησης και χαμηλός βαθμός αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.
Επιπλέον διαπιστώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και χωροταξικών ρυθμίσεων και αδυναμία τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης υποδομών, αστικών και αγροτικών.
Υφίσταται ακόμη αδυναμία περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών και χαμηλή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ο κ. Διακοσταματίου διαπιστώνει παραπέρα συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και αδυναμία παραγωγικής διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας αλλά και αδυναμία ανάπτυξης συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Διαπιστώνεται ακόμη ελλειψη εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού  και άνιση κατανομή ανθρώπινου δυναμικού.
Το πρώτο σχέδιο, που τίθεται σε διαβούλευση (θα υπάρξει και δεύτερο εναλλακτικό σενάριο) προβλέπει την συνένωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων, ως ακολούθως:
– Ροδίων και Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού.
– Καλλιθέας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Αφάντου, Αρχαγγέλου Ιαλυσού και Πεταλούδων εκτός της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου.
-Καμείρου, Αταβύρου εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων Μονόλιθου και Σιανών, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου.
-Λίνδου, Νότιας Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Ενοτήτων Μονόλιθου και Σιανών.
Οι   Αποκεντρωμένες   Υπηρεσίες    ανά    ομάδα    Δημοτικών    Ενοτήτων, περιλαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Οι Υπηρεσίες αυτές εκτελούν κάθε αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση ή με εντολή δημάρχου.

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Ενοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν παραπάνω, στοχεύουν στη διεκπεραίωση και επίλυση των τοπικών υποθέσεων και με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών του Δήμου και την κατ’ ουσίαν αποκέντρωση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ