Η διάταξη για τα vouchers που ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα εναρμονίζεται με τις διατάξεις της Ε.Ε. και δίνει τη δυνατότητα πλέον στους καταναλωτές να επιλέξουν ή voucher ή επιστροφή χρημάτων

Την πλήρη συμμόρφωση του υπουργείου Τουρισμού με την ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει η διάταξη που ψηφίστηκε την περασμένη Δευτέρα στη Βουλή για τα κουπόνια (vouchers) έναντι ακυρώσεων στα ταξίδια από καταναλωτές.

Με τη νέα διάταση οι καταναλωτές, έχουν σε περίπτωση καταγγελίας της σχετικής σύμβασης, τη δυνατότητα για έκδοση voucher ή εναλλακτικά το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις με πολλά παράπονα πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα λόγω των μαζικών ακυρώσεων σε αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, τουριστικά γραφεία κ.τ.λ. ελέω πανδημίας, με αποτέλεσμα τις συνεχείς παρεμβάσεις καταναλωτικών οργανώσεων. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid 19 πολλά κράτη- μέλη υιοθέτησαν έκτακτες ρυθμίσεις με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους (αεροπορικές, μεταφορείς στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές, τουριστικά γραφεία) να προσφέρουν αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων ισόποσα πιστωτικά σημειώματα, τα λεγόμενα vouchers.

Ακριβώς αυτό το ζήτημα έθεσε μέσα στο καλοκαίρι και η Κομισιόν, η οποία απηύθυνε προειδοποιητικές επιστολές στη χώρα μας (αλλά και την Ιταλία) με το σκεπτικό ότι παραβιάζονται οι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, αφού οι δύο χώρες, λόγω της πανδημίας, θέσπισαν νομοθεσία, που επιτρέπει στους μεταφορείς να προσφέρουν κουπόνια ως τη μοναδική μορφή αποζημίωσης.

Η Κομισιόν έκανε σαφή αναφορά στο γεγονός ότι πολλές εταιρείες στον τομέα των μεταφορών και των ταξιδίων «αντιμετωπίζουν μη βιώσιμες καταστάσεις όσον αφορά τις ταμειακές ροές και τα έσοδα, ωστόσο τα δικαιώματα των επιβατών εξακολουθούν να είναι σημαντικά στην τρέχουσα πρωτόγνωρη συγκυρία και τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη του συγκεκριμένου τομέα δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τα δικαιώματα αυτά».

Τώρα, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε την περασμένη Δευτέρα 15.09.2020 περιλαμβάνεται και η διάταξη με πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού και αντικείμενο τα vouchers των τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή αφορά συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020.

Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και συγκεκριμένα με το άρθρο 12 αυτής, καθώς από 1 Σεπτεμβρίου οι καταναλωτές έχουν σε περίπτωση καταγγελίας της σχετικής σύμβασης, τη δυνατότητα για έκδοση voucher ή εναλλακτικά το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παραπάνω οδηγία.

Επιπλέον, ρυθμίζεται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και η δυνατότητα μεταβίβασης των vouchers τουριστικών επιχειρήσεων σε τρίτα πρόσωπα, ακόμα και όσων έχουν ήδη εκδοθεί κατά την ψήφιση του νόμου. Στην περίπτωση μεταβίβασης πιστωτικού σημειώματος που αφορά σε οργανωμένο ταξίδι, βασική προϋπόθεση για τη μεταβίβαση χωρίς επιπλέον κόστος είναι η συμφωνία των παρόχων των επιμέρους υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο οργανωμένο ταξίδι.

Πηγή: newmoney.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ