Η πρώτη από μια σειρά αγωγών επιχειρήσεων της Ρόδου σε βάρος ενός υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Ιαλυσού, κατοίκου Κρεμαστής, που φέρεται να εισέπραξε σημαντικά ποσά για τη σύνδεσή τους στο σύστημα του βιολογικού καθαρισμού, χωρίς ωστόσο να εκτελέσει τις εργασίες, ασκήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
Σε βάρος του καταγγελλόμενου έχουν σχηματιστεί ήδη δύο δικογραφίες για υπεξαίρεση, που εκκρεμούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Στην πρώτη υπόθεση, που εκκρεμεί σε βάρος του, φέρεται στις αρχές Μαΐου του 2012 να ιδιοποιήθηκε παρανόμως ξένο (ολικώς) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα το ποσόν των 28.100 ευρώ, που του είχε παραδώσει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εγκαλούσας εταιρείας «ΤΟΥΡΕΞ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.» κ. Ανδρέας Παντελίδης, η οποία εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο με την επωνυμία “Blue Horizon” στην οδό Φερενίκης Ιαλυσού, προκειμένου να προβεί με την ιδιότητα του υπευθύνου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιαλυσού για τις συνδέσεις των ξενοδοχείων με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα του Δήμου Ιαλυσού, σε όλες τις ενέργειες που απαιτούντο (αιτήσεις, παράβολα, έκδοση άδειας, τέλη σύνδεση, δαπάνη σύνδεσης κ.λ.π.), για τη σύνδεση του ανωτέρω ξενοδοχείου με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.
Μετά το κλείσιμο του ξενοδοχείου “Blue Horizon” τον Νοέμβριο του 2011, η εγκαλούσα εταιρεία κάλεσε τον κατηγορούμενο να αρχίσει τις εργασίες, πλην όμως αυτός με διάφορες δικαιολογίες καθυστερούσε και τελικά τον Απρίλιο του 2012, πήρε στο ξενοδοχείο “Bell Air” δύο σωλήνες και ένα μηχάνημα για να αρχίσει το έργο. Τότε ο κ. Παντελίδης του ζήτησε να του παραδώσει την άδεια σύνδεσης και τις αποδείξεις πληρωμής των παραβόλων και των τελών σύνδεσης, προκειμένου να διαπιστώσει τη νομιμότητα του έργου και ο υπάλληλος τον διαβεβαίωσε ότι θα του τα προσκόμιζε.
Επειδή όμως, μέχρι τον Μάιο του 2012 δεν το είχε κάνει, ο κ. Παντελίδης απευθύνθηκε στην ΔΕΥΑΡ (στην οποία είχε συγχωνευθεί η ΔΕΥΑΙ) και διαπίστωσε ότι καμία ενέργεια δεν είχε γίνει από τον υπάλληλο για τη σύνδεση του ξενοδοχείου με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, ούτε είχε πληρωθεί απολύτως κανένα ποσό.
Στην δεύτερη υπόθεση φέρεται να ιδιοποιήθηκε παρανόμως το ποσό των 18.600 €, που του είχε παραδώσει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εγκαλούσας εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΞΙΑΣ Α.Ε.» κ. Ανδρέας Παντελίδης, η οποία εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο με την επωνυμία “Bell Air” στην Ιξιά για τους ίδιους ως άνω λόγους.
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου προσέφυγε η ξενοδοχειακή εταιρεία «ΝΑΤΕΛ».
Σύμφωνα με την αγωγή τον μήνα Μάιο του έτους 2012 ο καταγγελλόμενος επικοινώνησε με εκπρόσωπο της εταιρείας και του πρότεινε να αναλάβει, αντί αμοιβής συνολικού ύψους 7.000,00 ευρώ, το έργο της σύνδεσης του ξενοδοχείου «Nathalie» στην Ιξιά Ρόδου, με το δίκτυο αποχέτευσης που διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ρόδου.
Στο παραπάνω ποσό θα περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με τη ρητή διαβεβαίωση του, όχι μόνο τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης του αναγκαίου αγωγού αλλά και αυτά των τελών σύνδεσης, συνάμα δε υποσχέθηκε ότι η όλη διαδικασία σύνδεσης θα ολοκληρωνόταν το αργότερο έως 30/8/2012.
Μάλιστα, προκειμένου να πείσει τον εκπρόσωπό της εταιρείας να του αναθέσει το εν λόγω έργο ο αντίδικος δεν δίστασε να συστηθεί σ’ αυτόν ως «εξουσιοδοτημένος συνεργάτης» της ΔΕΥΑΡ για τη σύνδεση ιδιωτών με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια αποδείχθηκε καθ’ όλα ψευδές.
Αμέσως μετά την κατάρτιση της συμφωνίας και έως τα τέλη Μαΐου 2012 ο αντίδικος πράγματι εκτέλεσε εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης αγωγού λυμάτων του ξενοδοχείου με το δίκτυο αποχέτευσης, ενώ παράλληλα ζήτησε και έλαβε υπογεγραμμένη αίτηση με τα στοιχεία της εταιρείας, για τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της ΔΕΥΑΡ.
Όταν μάλιστα στη συνέχεια, στις 24/8/2012, τα ελεγκτικά όργανα της εν λόγω δημοτικής επιχείρησης πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία στον αγωγό, ευλόγως θεωρήθηκε ότι η διαδικασία σύνδεσής μας είχε πλέον επιτυχώς ολοκληρωθεί και η εταιρεία απλά ανέμενε να λάβει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία (παραστατικά) καθώς και τον σχετικό λογαριασμό της επιχείρησης με τα τέλη χρήσης.
Αντ’ αυτού βρέθηκε, ωστόσο, προ τεραστίων εκπλήξεων όταν έλαβε στις αρχές Νοεμβρίου 2012 έγγραφο του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΡ, με το οποίο πληροφορήθηκε ότι ουδέποτε έλαβε άδεια σύνδεσης με το δίκτυο της επιχείρησης και ότι της καταλόγιζε το συνολικό ποσό των 16.756,25 ευρώ για «τέλη σύνδεσης με προσαύξηση (!) και για δαπάνη διακλάδωσης».
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Κώστας Χαλκιάς.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ